dinsdag 5 februari 2008

AANLEG HELIHAVEN BIJ BRIENENOORDBRUG.


Al geruime tijd bestaan er plannen om bij de Brienenoordbrug een helihaven te leggen, waarbij het de bedoeling is dat deze gebruikt gaat worden voor een soort 'taxivluchten'. Aangezien het de bedoeling is dat de vluchten zoveel mogelijk plaatsvinden boven snelwegen zal dit zeker consequenties hebben voor Ommoord (A20).

Onze collega bewonersorganisatie Het Lage Land voert al geruime tijd actie tegen de aanleg omdat men ernstig geluidsoverlast verwacht voor de omliggende wijken.

Nog veel onduidelijk over Helikopterhaven

Provincie moet nog uitspraak doen
Over de eventuele komst van een helikopterhaven bij de Van Brienenoordbrug is nog steeds geen beslissing genomen, terwijl de
deelgemeente Kralingen-Crooswijk een half jaar geleden vrijstelling aanvroeg bij de provincie.

Geen bezwaar
De procedure voor de eventuele komst van een helikopterhaven aan de Schaardijk, vlakbij de Van Brienenoordbrug, is nog steeds in volle gang. Een helikopterhaven past niet in het bestemmingsplan. Daarom vroeg de deelgemeente Kralingen-Crooswijk juli 2007 vrijstelling aan op het bestemmingsplan aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De deelgemeente vroeg ook om een verklaring van geen bezwaar. Bij een positief antwoord van de provincie mag de firma Helinet van Conexxion een helikopterhaven in De Esch bouwen. Acht wekenNormaal duurt het acht weken voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beslissen over de afgifte van een verklaring van geen bezwaar. Maar het is nu bijna vier maanden geleden dat de deelgemeente een aanvraag bij de provincie indiende. Hoe zit het nu met die procedure? “Er is nog geen beslissing genomen, de aanvraag is in behandeling,” antwoordde mevrouw Tjauw Foe van de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland. “De provincie streeft ernaar binnen acht weken met een beslissing te komen, maar vanwege de complexiteit van de aanvraag duurt het langer.”Aanvullende informatieDe provincie heeft aanvullende informatie gevraagd bij de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Mevrouw Foe: “Die informatie is nu voor een gedeelte binnen en zal bij verschillende sectoren worden uitgezet.“ De afdeling Milieu van de Directie Groen, Water en Milieu is een voorbeeld van zo’n sector. De beleidsmedewerkers van deze afdeling zullen onder andere geluidhinder en het aantal vliegbewegingen onderzoeken. Ook de inspectie van het ministerie van VROM en de Stadsregio brengen een advies uit. “Het kan nog zeker een maand duren voordat alle adviezen binnen zijn en Gedeputeerde Staten een beslissing kunnen nemen,” zei mevrouw Foe. RBMLEn hoe zit het dam met de wijziging van het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)? Eind oktober 2007 stemde de Tweede Kamer over aanpassing van de Luchtvaartwet. Provincies zullen meer bevoegdheden krijgen. Mevrouw Foe van de afdeling Ruimte en Wonen zei hierover: “Binnen de provincie is een werkgroepje dat zich met dit onderwerp bezighoudt. Ook dit groepje brengt een advies uit.” BeslissingWanneer alle adviezen bij mevrouw Foe binnen zijn, stuurt zij een conceptbesluit naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk de beslissing of er een helikopterhaven aan de Schaardijk gebouwd mag worden, ja of nee. Zo ja, dan geven zij een verklaring van geen bezwaar af.
De deelgemeente Kralingen-Crooswijk verleent vervolgens een bouwvergunning aan Helinet. Bewoners en organisaties kunnen bezwaar maken tegen deze bouwvergunning.GemeenteraadOverigens, laat gemeenteraadslid Leo de Kleijn van de Rotterdamse SP-fractie weten, moet de gemeenteraad van Rotterdam na de eventuele afgifte van een verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ook nog een zogenaamd voorbereidingsbesluit nemen. Dit is nodig omdat het geldende bestemmingsplan Drinkwaterleidingterrein-Polder de Esch ouder is dan tien jaar. “In veel gevallen is dat een formaliteit als de provincie geen bezwaar heeft,” meldt Leo de Kleijn. “In dit geval natuurlijk niet.” Kortom: de kwestie wordt nog in de gemeenteraad aan de orde gesteld.Weblink naar:Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire LuchthavensHelinet van Conexxion

Geen opmerkingen: