zaterdag 29 maart 2008

STARTAVOND OPZOOMEREN 2008


Woensdag 26 maart organiseerde het WijkOpzoomerteam Ommoord de startavond 2008.

De avond werd door ruim 50 vertegenwoordigers van de opzoomerstraten bezocht en de bezoekers konden uitgebreid kennis nemen van de plannen voor 2008.

Dit jaar kunnen de straten weer intekenen op de volgende activiteien:  • Opzoomerkids, Schoon en Groen (voorjaar)
    Europese dag van de buren (rond 27 mei)
    Traditionele Opzoomerronde (voorjaar/zomer/herfst)
    Opzoomerkids vieren feest, Halloween - Suikerfeest (herfst)
    December, December, Kerst Oud & Nieuw (winter)

Een vertegenwoordiger van het Bureau Opzoomer Mee was deze avond aanwezig om een aantal vragen te beantwoorden. Hij benadrukte in zijn toespraakje nog eens de unieke situatie in Ommoord. In bijna alle wijken in Rotterdam zijn het veelal de beroepskrachten (opbouwwerkers) die veel werk verzetten om het Opzoomeren te organiseren. In Ommoord wordt dit gedaan door het Wijkopzoomerteam dat geheel bestaat uit vrijwilligers.

Een vertegenwoordigster van het Opzoomerteam van Kelloggplaats vertelde haar verhaal hoe na het overlijden van Frans Bos het werk spontaan door andere bewoners van de flat het werk werd overgenomen.

Uiteraard was er weer gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen waarbij ook heikele onderwerpen aan bod konden komen. Zo is het voor de Opzoomerteam van de Open Hof nog steeds frustrerend dat zij na 7 jaar geen kerstboom meer krijgen omdat besloten is dat deze alleen wordt gegeven aan straten met woonhuizen. Andere vragenstellers vroegen zich af hoe b.v. de Kellogplaats zoveel activiteiten weet te organiseren. Het antwoord was helder: zoveel mogelijk bewoners erbij betrekken, een eigen bijdrage van bewoners vragen en zelf sponsors zoeken. Anderen doen dit weer door een bewonerscommissie op te richten en contributie te vragen. Zo zijn er allerlei mogelijkheden.

Ook was er aandacht voor het potje Premie Op Actie dat de deelgemeente ter beschikking stelt aan de BOO. Hier kunnen Opzoomergroepen een beroep op doen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Iedereen die meer informatie wil hebben kan terecht op het Opzoomerspreekuur dat wordt gehouden op woensdag 9 april van 12.00 - 14.00 uur in de vergaderruimte van de BOO in de Romeynshof

Foto's van de Opzoomerstartavond kunnen bekeken worden door
hier te klikken.

Verder heeft de 1e Opzoomeractie van dit jaar al weer plaats gevonden. Bijna traditioneel is de Hemingwayplaats die de spits afbijt. Een verslag kun u lezen door
hier te klikken of via de website van de BOO >opzoomeren

>>ga naar website BOO

1 opmerking:

Anoniem zei

Leuk dat er zoveel mensen aanwezig waren. Complimenten voor het Wijkopzoomerteam, deze vrijwiiligers slagen ern elke jaar maar weer in het Opzoomeren in Ommoord te stimuleren.