dinsdag 8 juli 2008

NIEUWSBRIEF SAMENWERKENDE BEWONERSORGANISATIES ROTERDAM


De afgelopen week verscheen er een nieuwe editie van de SBR-Knipselkrant. De SBR-Knipselkrant bevat informatie op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, burgerparticipatie, achterstandswijken, stadsvernieuwing en al die zaken die van belang kunnen zijn voor de bewoners van Rotterdam. Meestal is de informatie beknopt en heeft tot doel u kort te informeren of te attenderen op voor u mogelijk belangrijke zaken. De knipselkrant is te lezen door hier te klikken.

De knipselkrant is in het zgn. pdf-formaat, dit is een veel gebruikt formaat voor documenten. Hiervoor heeft u een zgn. "Adobe Reader" nodig, u kunt deze reader gratis downloaden op het volgende webadres:
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html Het installeren is eenvoudig, u hoeft slecht de instructies die op het scherm verschijnen te volgen.
>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: