maandag 9 februari 2009

MARKERING 'HISTORISCHE WANDELING' OMMOORDSEWEK KRIJGT EERSTE AANZET


In eerdere publicaties is reeds aangekondigd dat de voormalige landweg opnieuw in beeld komt. Dit gaat gebeuren door het plaatsen van markeringen en een informatiepaneel, en door het uitzetten van een historische wandeling met als bekroning een boekje (uitgave september 2009) over de geschiedenis van de Ommoordseweg. Daarnaast komt er een lespakket/-brief voor de Ommoordse basisscholieren beschikbaar.

Dit initiatief van de Historische Commissie van de Bewonersvereniging “Heide-Bes”, wordt

mede mogelijk gemaakt door Groene Duimen 2007, RotterdamIdee najaar 2007, Drukkerij Protocol BV en het VSB-fonds.

Een deel van de markering is geplaatst. Het zijn betonelementen, ook wel biggenruggen genoemd. Met de tekst “Ommoordseweg 1874 – 1965” er op. De pijlen die aan weerszijden staan van de tekst geven het tracĂ© van de voormalige weg aan.

De overige markeringen volgen later. Bij oude bomen, die bij de verdwenen boerderijen hebben gestaan, worden paaltjes met tekst en uitleg geplaatst.

in de Wijkkrant van februari is meer uitgebreide informatie te lezen.

Zie ook: www.heidebes.nl.

Geen opmerkingen: