maandag 10 mei 2010

ACTIE VOOR TERUGPLAATSING KUNSTWERK 'DE BOLLEN'


Geachte bewoners van Ommoord,

U weet waarschijnlijk wel dat er tot midden 2009 bij de Briandplaats in Rotterdam-Ommoord, nabij het Gezondheidscentrum Ommoord, een beeld stond genaamd “De Witte Bollen” (Zie 1972 foto). Ongetwijfeld is het u opgevallen dat dit ooit zo mooie beeld in de loop der jaren in verval is geraakt en uiteindelijk in 2009 in de brand is gestoken. (zie 2009 foto). Daarna is het verwijderd en zijn de restanten door de Deelgemeente op een veilige plaats opgeslagen. De opslag is tijdelijke en als er niets gebeurt vóór September 2010, wordt het beeld geheel vernietigd en opgeruimd.


Ik, Peter Buisman, ben als auteur van het boek “Kunst in Ommoord” enthousiast geraakt voor het beeld dat in 1972 door Hans van der Plas is gemaakt. Het beeld is destijds onthuld bij de opening van het Medisch Centrum Ommoord (de oorspronkelijke naam van het huidige gezondheidscentrum) en heeft daar ook een inhoudelijke link mee. Het maagdelijk witte beeld is gebaseerd op de scheikundige presentatie van de moleculen van bloed.
Het vernielde beeld kan echter gerestaureerd en teruggeplaatst worden, maar daarvoor is ruime steun nodig. Om al die steun te mobiliseren wil ik me gaan inzetten.
Echter….. als ik bij een instantie kom is steevast de vraag: “willen de betrokkenen en de bewoners in de directe omgeving dat ook wel?”


Vandaar dat ik de komende week de bewoners rond de Briandplaats de vraag ga stellen: “Wilt u ook dat het beeld weer mooi, glimmend wit en geheel hersteld terugkeert???”

Het stellen van deze vraag gaat door bij deze bewoners huis-aan-huis een enquêteformulier te bezorgen. Daarnaast kunnen bewoners van Ommoord (maar ook andere belangstellenden en betrokkenen) hun antwoord geven op lijsten, die bij de informatiebalies van de Bibliotheek en van het Bewoners Informatiepunt Ommoord in het wijkgebouw Romeynshof liggen. Ook bij het Activiteitencentrum Het Atelier aan de Briandplaats/Hendersonplaats kan men zijn verhaal kwijt.

Of via de link (www.artimaginaire.nl tabblad De Witte Bollen)

Ik zou het op prijs stellen als u ook uw mening geeft door de enquête in te vullen (www.artimaginaire.nl tabblad De Witte Bollen) of een reactie geven op deze e-mail.

Met vriendelijke groet
Kunst in Ommoord, Peter Buisman

Geen opmerkingen: