woensdag 21 november 2007

WORKSHOP VERKEERSVEILIGHEID RONDOM BASISSCHOLEN


Op dinsdag 27 november 2007 wordt op basisschool de Kruidenhoek een workshop verkeersveiligheid rondom basisscholen gehouden. De workshop is bedoeld voor ouders en medewerkers van de Kruidenhoek en voor direct omwonenden.

Het halen en brengen van kinderen bij basisscholen veroorzaakt vier maal per dag gedurende enig moment een specifieke verkeerssituatie. Soms leidt dit tot hinder van het verkeer in de omgeving of tot verkeersonveiligheid voor de kinderen van de school. De workshop is bedoeld om knelpunten en oorzaken te benoemen, waarbij voorstellen voor verbetering kunnen worden gedaan.

De betrokkenheid van omwonende en/of belanghebbende bij de school is belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor de mogelijke knelpunten. Zij kunnen dat doen door deel te nemen aan de workshop. De workshop is van 19.30 tot ca. 22.00 uur.


Wilt u meer informatie voorafgaand aan de workshop dan kunt u contact opnemen met de deelgemeente Prins Alexander. U krijgt dan aanvullende informatie of er wordt nader contact met u opgenomen. Dat kan via e-mail of telefonisch: Robsecretariaat@prinsalexander.rotterdam.nl of (010) 286 82 64.
op de pagina staat -->

Geen opmerkingen: