vrijdag 30 januari 2009

WONINGCORPORATIES BIEDEN PROBLEEMHUURDERS EERDER BEGELEIDING


Vanaf 1 januari 2009 hanteren de woningcorporaties in de stadsregio Rotterdam het zogeheten ‘Regionaal Vangnet’ beleid. 24 woningcorporaties verenigd in de Federatie van woningcorporaties Maaskoepel hebben het Regionaal Vangnet Protocol getekend. Hierin staan de gezamenlijke afspraken omtrent dit nieuwe regionale beleid. Het doel van het ‘Regionaal Vangnet’ is het gezamenlijk terugdringen van het aantal ontruimingen in de stadsregio Rotterdam.

Al jaren geleden spraken de regionale woningcorporaties de wens uit gezamenlijk een systeem te willen invoeren om het aantal ontruimingen van probleemhuurders terug te dringen. Veel corporaties hanteerden reeds een ‘Laatste Kans Beleid’, maar dit verschilde per corporatie. Het ‘Regionaal Vangnet’ is een regionale uitbreiding van het ‘Laatste Kans Beleid’. Nieuwe afspraken en een gezamenlijk registratiesysteem moeten leiden tot eenduidigheid voor (probleem)huurders en corporaties.

Het uiteindelijke doel is, passend bij de maatschappelijke taak van woningcorporaties, het aantal ontruimingen in de regio terug te dringen. Nu is het zo dat probleemhuurders na ontruiming wegens huurschuld of overlast mogen worden geweigerd wanneer zij zich opnieuw aanmelden voor een woning. Zij komen dan niet meer aan een (corporatie)woning. De corporaties hebben daarom in het ‘Regionaal Vangnet’ beleid vastgesteld dat probleemhuurders onder aanvullende voorwaarden toch nog een laatste kans wordt geboden. Niet meer lokaal, maar regionaal.

Corporaties hopen dat invoering van het ‘Regionaal Vangnet’ huurders aanmoedigt vroegtijdig aan de bel te trekken wanneer zij in de problemen dreigen te komen. Door begeleiding te aanvaarden kunnen zij immers grotere problemen, mogelijk leidend tot ontruiming, voorkomen.

Het ‘Regionaal Vangnet’ biedt ook voordelen aan de corporaties zelf. Door de regionale samen­werking worden probleemhuurders op tijd gesignaleerd zodat zij niet meer kunnen ‘hoppen’ van corporatie naar corporatie zonder aanpak van de problemen. Omdat ontruimingen en (oninbare) huurschulden corporaties veel geld kosten, zullen de corporaties ook financieel veel baat hebben bij het nieuwe beleid.

>>Ga naar website BOO>>

Geen opmerkingen: