vrijdag 30 november 2007

ER KOMEN GEEN WONINGEN OP HET OMMOORDSE VELD!


Waarschijnlijk is het al bekend, maar het is gelukt! Wethouder Karakus heeft beloofd dat het Ommoordse Veld open en groen blijft.


In de gemeenteraad werden twee moties ingediend. Arno Bonte van GroenLinks diende een motie in voor het Wollefoppenpark en Tom Harreman van de PvdA voor het Ommoordse Veld. Leefbaar Rotterdam had aanvankelijk een voorbehoud gemaakt voor het Wollefoppenpark, maar uiteindelijk werden beide moties door alle partijen in de raad ondertekend. Het Ommoordse veld werd door iedereen genoemd en men had duidelijk veel sympathie voor de actie. Dat gold ook voor de wethouder. Hij stelde voor het plan om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark, precies zoals de actiegroep het graag wilden, uit de Stadsvisie te schrappen. De heer Harreman vroeg nog exact na of dat betekende dat er dus geen woningen gebouwd zouden worden en toen de wethouder die verzekering kon geven, werden de moties ingetrokken omdat ze overbodig waren.