vrijdag 28 augustus 2009


INGEZONDEN BRIEF

Bij de BOO kwam een brief binnen van een bewoner uit de omgeving van de Hesseplaats.

In het uitvoerige epistel geeft de schrijver een overzicht van geluidsoverlast gedurende het afgelopen jaar. Een keertje overlast kan natuurlijk voorkomen, maar bijna een jaar lang door allerlei verschillende werkzaamheden is wel wat veel.

Heerlijk wonen in mooi en rustig Ommoord!

We zijn inmiddels een dikke tien jaar bewoner van Ommoord. Verdreven uit Schie-broek waar we na 27 jaar prettig wonen geen ander huis meer konden krijgen omdat de piepkleine vierkamer woningen “te groot” waren, kwamen we in arren moede maar naar het verre Ommoord. We kozen willens en wetens voor een flat op de Hemingwayplaats en wisten dat we wel wat herrie van het aanpalende winkelcentrum en de metro zouden hebben. Daar zijn we na geruime tijd inderdaad aan gewend.

Maar dat het na enkele jaren van redelijke rust zo’n enorme herrie zou worden had-den we niet kunnen dromen. Eerst ging onze verhuurder, Vestia, onze flat renoveren. We haalden daarmee zelfs de krant vanwege de liften die buitenom doorlopend weigerden. Maar dat was, wonende op driehoog, nog niet het ergste. Wel erg was dat we een vol jaar in een verschrikkelijke rommel voor en om de flat en een vreselijke herrie in huis terecht kwamen die ’s ochtends om zeven uur al begon en tot dik vijf uur in de middag doorging. Voor de vele ouderen waren deze werkzaamheden – ondanks de vergoeding die we kregen - een ware ramp. Maar ook dat ging over! En we hoopten v.a. die datum rustig in onze mooi geworden flat te kunnen leven.

Maar pas daarna begon het! Eerst moest het winkelcentrum Hesseplaats van sierbe-strating worden voorzien. En dus verscheen er een aannemer met vele machines en vrachtwagens teneinde dit karwei uit te voeren. De herrie die daarbij gemaakt werd liet de renovatiegeluiden in het niet verzinken. Vlak voor onze deur stond b.v. een container waarin de oude stenen – ook v.a. ’s ochtends 07.00 uur - werden gedumpt. Hoe dat klonk wil geen mens weten! Een zwaar onweer is er nets bij! Maar ook dat ging na een week of zes, zeven weer voorbij. Het liet ons als bewoners wel achter met een voor een deel verwoest trottoir waaraan tot op heden niets gedaan is. Ook werd het winkelcentrum aan de zijkant – bij de Italiaan - níét opnieuw bestaat maar bleven wel de kuilen achter waar de vrachtwagens hadden gestaan. Amper klaar stond in de krant dat de verkeerde stenen waren gebruikt bij deze werkzaamheden. Dus… U raadt het! Het hele gedoe begon weer opnieuw. Daverende herrie v.a. 07.00 uur in de ochtend. We rolden zowat uit bed zo gingen ze te keer. Ook dat duurde wederom vele weken, waarin we de gehele dag op een daverende herrie werden getrakteerd. En uiteraard werden ons stoepje en de parkeerplaats niet gerepareerd.

Maar ook dat ging voorbij… Waarna onze vreemd denkende deelgemeenteraad be-sloot dat er best een flinke extra flat naast ons winkelcentrum kon worden geplaatst. Onder veel geweld werden daarom de bomen in het overduidelijk al jaren moedwillig verpauperde plantsoentje naast bejaardentehuis Nijenrode gekapt en het terrein aldaar onder veel gedaver bouwrijp gemaakt. Je zal er als bejaarde maar wonen dacht ik nog…. Maar het was zeker nog niet over…want daarna werd de sportschool gesloopt en begon men vijftig meter verderop met wat heiwerk voor de nieuwe sport-school; uiteraard om zeven uur in de ochtend. Amper klaar met dit geweld werd er gebouwd. Uiteraard ook weer op enkele meters van Nijenrode.

Intussen kwam er een nieuwe groenteman in de lege winkel van voorheen groentenheer Wouter. Een aardige man met een heel mooie winkel. Helaas begint ook hij om zeven uur in de ochtend met het buiten smijten van kisten en andere emballage en het ontvangen van zijn waren welke met een forse vrachtwagen worden aangevoerd. Daarbij wordt ook vaak nog vrolijk gekout zodat – in je bed er tegenover - horen en zien je vergaat. Dat we intussen dankzij de Marskramer ook nog een aantal keren om vijf uur in de ochtend gewekt werden door een hun goederen aanvoerende vrachtwagen mag amper een naam hebben, al moest de DCMR er – gestaafd met foto’s met tijdsaanduiding als bewijs - aan te pas komen om hun daverende herrie van over ijzeren platen rollende ijzeren karren tenminste te laten verplaatsen tot na 07.00 uur!

Hierna ging men het terrein van de voormalige sportschool bouwrijp maken waarbij ook nu het gedaver niet van de lucht was. En momenteel zitten we, met een onder-breking van drie weken vakantie, al voor de vierde week in de denderende herrie van een zware heimachine die – eveneens vlak naast het bejaardenhuis – met veel herrie de gehele dag tussen 07.00 en 18.00 uur zijn ding doet!
Hierna…. Ik wil er eigenlijk niet meer aan denken, moet er nog gebouwd gaan wor-den wat jaren gaat duren, waarna men ook de kerk nog eens gaat afbreken en wat verderop opbouwen.
Alles bij elkaar zitten wij bewoners van bej centrum Nijenrode, en Hesse- en He-mingwayplaats en aanpalende (bejaarden)woningen op de Sinclair Lewisplaats nu al jaren achtereen – zonder enige compensatie - in een onaanvaardbare herrie en wordt zelfs ons trottoir niet gerepareerd! Zelfs met het zomerse weer is zitten op je balkon onmogelijk door de van alle kanten op je afkomende herrie van de heimachi-ne. Het is alles bij elkaar genomen onaanvaardbaar en geeft de kwaliteiten en men-taliteit van ons goed nadenkende deelgemeentelijk bestuur goed weer… Het is meer dan schandelijk wat hier ter wille van geldelijk gewin gebeurt!

Hoog tijd dat onze bewoners hiertegen in opstand komen; dat er wel eens iets te ho-ren valt is geen probleem, deze jaren durende geluidskwelling wél!

Ruud.

OPZOOMER MEE


Voor het najaar heeft het bureau Opzoomer Mee weer een heel pakket samengesteld waarvan straten in Ommoord gebruik van kunnen maken.

Binnenkort wordt het programma aan de bekende adressen verzonden, mmar u kunt nu al kennis nemen van de plannen door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO>>

ZIN IN EEN LEUKE DAG? KOM op 5 september NAAR ‘PRIKKELS’.


‘Prikkels’ is de viering van de opening van het culturele jaar in de deelgemeente Prins Alexander. Het gebeurt dit jaar voor de eerste keer op deze manier. ‘We willen laten zien wat er in de wijken gebeurt het komende jaar. Misschien zit er wel een leuke cursus bij’, vertelt één van de organisatoren Arco van Os. ‘We hopen ook dat mensen buiten hun eigen wijk willen kijken, want er gebeuren op heel veel plaatsen bijzondere dingen in de deelgemeente’ vult de andere organisator Carin van Haastregt, aan. ‘Daarom hebben we een programma gemaakt op verschillende plaatsen in de deelgemeente en een fietsroute uitgezet. Je kunt optredens zien, mensen spreken, workshops bijwonen en ondertussen fiets je een aantrekkelijke route en mag je op Kinderboerderij De Bijde Wei picknicken. En dankzij Albert Heijn zijn er gevulde picknicktassen aanwezig! Super toch?’ besluit Marieke van der Honing deze lofzang op ‘Prikkels’. De anderen knikken blij. De locaties waar ‘Prikkels’ zich afspeelt liggen verspreid over de deelgemeente: Zjaak in Prinsenland, CC Orion en LCC Zevenkamp in Zevenkamp, Kinderboerderij De Blijde Wei en de Romeynshof – inclusief de bibliotheek – in Ommoord.

Website met alle informatie

Er is heel veel te vertellen over Prikkels op 5 september. Dat past niet allemaal in een folder of in een krantenbericht. Op de site www.prikkels.nu kunt u alles lezen over het programma. Ook de fietsroute is daar te vinden. Inschrijven voor de workshops kan ook via de site.

Spetterende optredens

Alles is leuk, we noemen een paar onderdelen:

Zangeres Kim Hoorweg (North Sea Jazz) komt optreden

Albert Heijn sponsort picknicktassen tijdens ‘Prikkels’

Er is een djembé-workshop voor kinderen in de boomgaard van CC Orion

Zumba proberen? Kom naar Zjaak

In de bibliotheek in Ommoord kan jong en oud ’s ochtends voorlezen uit werk van Ivo de Wijs. ’s Middags kiest hij zelf een winnaar!

Djanko horen zingen? Swingende dansgroep Unleashed zien?

Meedoen met een workshop van GotSkills?

En er is veeeeeel meer. www.prikkels.nu.

Zaterdag 5 september tussen 12 en 17 uur: ‘Prikkels’ in Prins Alexander!

DE WIJKKRANT


De komende week wordt er een begin gemaakt met de verspreiding van De Wijkkrant.

Deze keer is er veel informatie opgenomen over de gevolgen van de mogelijke aanleg van de verlengde A13/A16. Maar natuurlijk ook veel informatie over andere zaken in Ommoord. Zo kunt u lezen dat de oudste bewonersvereniging in Ommoord 'Heide-Bes' in september 40 jaar bestaat en dat zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan!

Wilt u De Wijkkrant nu al lezen, dan kunt u deze hier downloaden.

>>Ga naar website BOO>>