zaterdag 13 september 2008

OPENING VOETBALKOOI HANESPOORDOORN


Het was druk en de hele middag droog bij de opening van de voetalkooi bij de Hanenspoordoorn.

De jeugd heeft ernstig gevoetbald, er deden ook een paar jonge dames meeaan het toernooi. Die deden het erg goed. Uiteindelijk heeft een gemengd team uit de Bloemenbuurt,Doornenbuurt en Grasbuurt gewonnen.

De openingshandeling kwam voor rekening van Paul Paulusma en Sjaak Ligthart ( directeur van de Albert Plesmanschool). De dienst Sport en Recreatie organiseerde het toernooi en het opbouwwerk organiseerde de hapjes en de drankjes voor de jeugd en de omwonenden. Bij de pannakooi ontbreken nog prullebakken, de belijning en een bordje met gebruiksaanwijzingen.
Daar staat ondermeer op dat er na 22.00 uur niet meer gevoetbald mag worden en dat onderhoudsklachten gemeld moeten worden bij het gemeentelijk klachtennummer 0800/1545. Verder wordt het op prijs gesteld als problemen over overlast na 22.00 uur gemeld worden bij de politie ) 0900 8844.

De dienst Sport Recreatie zal af en toe toernooitjes organiseren voor de jeugd.

>>Ga naar website BOO.....

WERKPLAN 2009 BOO


Twee weken geleden is het werkplan 2009 van de BOO met de deelgemeente besproken.

U kunt dit werkplan nalezen door
hier te klikken.

>>Ga naar website BOO......

IFTAR MAALTIJD


Het zal u niet zijn ontgaan: de voor moslims heilige maand Ramadan is begonnen. Tijdens de Ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Het vasten wordt verbroken met een iftar-maaltijd.

In het kader van de Ramadan Festival ‘Ramadan op z’n Rotterdams’ organiseert Stichting Al Jisr in samenwerking met de Stichting Turkse Ouders Rijnmond (STOR), Keurrijk Ommoord, Kleurrijk Alexander en Alexander Plus drie dialoogbijeenkomsten in deelgemeente Alexander. Wij willen u hierbij van harte uitnodiging om één van de bijeenkomsten bij te wonen. Het festival heeft als belangrijkste doel om Rotterdammers met verschillende culturele en religieuze achtergronden de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen:

Bijeenkomst ‘Samen naar de toekomst!’
Datum: Vrijdag 19 september
Tijdstip: 18.00 uur – 21.00 uur Locatie: Viersprong, John Mottweg 122
Voor meer informatie en aanmeldingen: Myranda Mulder, opbouwwerk.ommoord@orange.nl, 010-4200404

Bijeenkomst ‘De toekomstvisie van Rotterdam2020’ met Tariq Ramadan
Datum: Donderdag 25 september
Tijdstip: 18.30 uur – 21.30 uur Locatie: Buurthuis Alexanderpolder, Remmet van Milplaats 15
Voor meer informatie en aanmeldingen: Suzanne Vonk, Suzanne.Vonk@buurtwerk-alexander.nl, 010-4205055

Bijeenkomst ‘Wat is de Ramadan precies?’
Datum: Zaterdag 27 september
Tijdstip: 18.00 uur – 21.00 uur Locatie: Buurthuis De Oriënt, Kobehof 5
Voor meer informatie en aanmeldingen: de heer Yüksel op 06-34131685 (tot 24 september 2008)

Vanwege de voorbereidingen, wordt u verzocht zich aan te melden voor de bijeenkomst die u gaat bezoeken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde personen.

We hopen u op één van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen!
Namens de organisatie,
Stichting Al Jisr; Stichting Turkse Ouderen Rijnmond
Keurrijk Ommoord ; kleurrijk Alexander; Alexander Plus

>>Ga naar website BOO.......

VRIJWILLIGERSCAFÉ OMMOORD
Op woensdag 10 september j.l. werd het 1e vrijwilligerscafé Ommoord in buurthuis de Molshoop gehouden.

Een groot aantal vrijwilligers verzamelden zich woensdag avond in de Molshoop om onder het genot van een drankje en hapje elkaar te ontmoeten. De deelgemeente, MDA en SBA wilden door het organiseren van deze avond de vele vrijwilligers die in Ommoord werkzaam zijn eens extra in het zonnetje zetten. En de avond kan, gezien de grote opkomst zeker een succes worden genoemd.

Foto's van de het vrijwilligerscafé zijn te vinden op de website van de BOO
www.boo.nl>Fotogalerij>Vrijwilligerscafé of door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO......

DOORTREKKING A13/A16


Deze week kwamen de eerste berichten kwamen naar buiten dat er geen geboorde tunnel zal komen bij de doortrekking van de A13/A16 bij Ommoord.

Het lid van de werkgroep Breed Wijkbeheer Phillip Eijsman volgt de ontwikkelingen op de voet, hij zond ons een aantal brochures waarin de plannen vermeld staan.

U kunt de
nieuwsbrief en de brochure downloaden door te klikken op nieuwsbrief of brochure.

In de nieuwsbrief die over twee weken verschijnt zal Phillip uitgebreid ingaan op de consequenties die de plannen hebben voor Ommoord.

>>Ga naar website BOO......

HET BESTE BUURTPLAN VAN NEDERLAND

Bewonersinitiatieven staan in de aandacht.

Ook de NCRV is op zoek naar mensen die zich willen inzetten om van hun buurt een betere leefomgeving te maken. Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren? “Steeds vaker zetten mensen zich vrijwillig in voor hun buurt. Ze knappen de straat op, organiseren ontmoetingen tussen allochtonen en autochtonen of organiseren allerlei activiteiten die de buurt ten goede komen. Wij willen deze initiatieven ondersteunen met het project Het beste buurtplan van Nederland.

U kunt een mooie hoofdprijs winnen van € 25.000,-. Het geld moet worden geïnvesteerd in het realiseren van het buurtplan van de winnaar. Alle projecten die ontmoetingen in buurten, wijken en dorpen in Nederland aantoonbaar bevorderen kunnen meedoen aan deze verkiezing. De initiatiefnemers moeten wel particulieren zijn of vrijwilligers en geen professionele organisaties. Ze moeten hun plan goed onderbouwen en formuleren waaraan het winnende geldbedrag besteed gaat worden. De prijs gaat naar het beste initiatief!

Wilt u ook iets doen aan het verpauperde speelpleintje of hebt u een oplossing voor de wipkippen in uw buurt die alleen nog maar bezocht worden door hangjongeren? Hebt u een leuk plan zodat mensen in de buurt meer aandacht krijgen voor elkaar en iets voor elkaar kunnen betekenen? Lijkt het u leuk om ambassadeur te worden van een buurtproject? Spreekt het wedstrijdelement u aan en deinst u niet terug voor alle media-aandacht? Vul dan het aanmeldformulier in op de website.

De meest bijzondere projecten zullen strijden om de titel: "Het beste buurtplan van Nederland 2008.” Meer informatie kunt u vinden op hun website:
www.hetbestebuurtplan.nl


>>Ga naar website BOO.....

VESTIA ON TOUR


VestiaRotterdam Noord wil u ontmoeten deze herfst!
Normaal komen de huurders naar Vestia toe, nu draaien we de rollen om en gaat Vestia naar de huurders. Met een zilverkleurige caravan toert Vestia Rotterdam Noord door de wijken waar zij bezit heeft. Vestia praat dan met haar huurders over de woning, de buurt en wat men van Vestia vindt.Dit alles gebeurt in oktober 2008.

Vestia on Tour
Vestia on Tour start in de wijk Bergpolder en Liskwartier, daarna gaat de caravan naar Ommoord en Zevenkamp. De tour sluit af in Schiebroek-Zuid. In elke wijk staat de caravan een aantal dagen op een centrale plek in de wijk. Bewoners mogen langskomen of Vestia-medewerkers gaan bij de mensen langs. Doordat Vestia in de wijk is, is er meteen gelegenheid om te kijken wat er te verbeteren valt in de wijk. Elke wijktour wordt afgesloten met een openluchtbioscoop, voor jong en oud.
Ook straatvoetballer ’freestyler’ Touzani en zijn collega’s verzorgen een gave straatvoetbalshow.

Speeddaten
Een belangrijk onderdeel van Vestia on Tour is de speeddate. Tijdens deze speeddate-sessies wil Vestia Rotterdam Noord in korte gesprekken weten wat er bij de bewoners leeft en speelt. Ook kunnen bewoners vragen stellen en ideeën voor de buurt aanreiken. Vestia Rotterdam Noord hecht namelijk waarde aan de mening van haar huurders.

Partners
Vestia Rotterdam Noord werkt niet alleen in deze wijken. Daarom zijn ook de partners onderdeel van Vestia on Tour. Bijvoorbeeld de wijkagent, opbouwwerkers, deelgemeente-medewerkers, buurtbemiddeling en de Roteb.

Over Vestia
Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 72.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. De woningen zijn verdeeld over de lokale corporaties, die werken in hun eigen wijken en buurten. Zij kennen de situatie ter plekke goed en hebben rechtstreeks contact met het lokale bestuur, plaatselijke organisaties en vooral met de bewoners. Zo is Vestia altijd in de buurt! Vernieuwing van wijken en samenwerking met de zorgsector zijn twee voorbeelden van hoe Vestia haar maatschappelijke taak vervult. Naast de lokale corporaties heeft Vestia de beschikking over vier vakbedrijven. Er werken in totaal 950 mensen bij Vestia.

>>Ga naar website BOO.....

ROTTERDAMMERS GEZOCHT MET OOG VOOR ROTTERDAM


Op 1 september is voor de zevende keer de campagne Oog voor Rotterdam gestart. Deze publieksprijs is bestemd voor Rotterdammers die zich inzetten voor de leefbaarheid en de veiligheid van de stad.

Vorig jaar ontvingen vier Rotterdammers het Oog van Rotterdam uit handen van de burgemeester. Een jonge vrouw sprong tussen een buschauffeur en twee jongeren die de chauffeur bedreigde. Een man hield een oogje in het zeil op het schoolplein en zorgde ervoor dat een onguur type zich daar niet meer liet zien. Een 77-jarige mevrouw spreekt hangjongeren in de buurt aan en organiseert sportactiviteiten en een meisje wist een verkrachting te voorkomen. Kortom allemaal situaties waarin Rotterdammers zich het lot van hun stadsgenoten aantrokken.

Kent u een Rotterdammer die zich inzet voor de veiligheid en de leefbaarheid van de stad? Nomineer deze persoon dan voor het Oog voor Rotterdam. Op donderdag 23 oktober 2008 reikt burgemeester Opstelten aan vier Rotterdammers de onderscheiding het Oog voor Rotterdam uit. Misschien zit uw kandidaat daar wel bij! Bovendien kunt u aanwezig zijn bij de feestelijke uitreiking van het Oog voor Rotterdam in de Burgerzaal.

Wie komen in aanmerking Voor het Oog kunnen uitsluitend individuele burgers voorgedragen worden. Voorbeelden van acties die in aanmerking komen voor het ‘Oog voor Rotterdam’: aanspreken van hangjongeren, sussen van een burenruzie, het voorkomen van een ongeval, het openhouden van een speeltuintje, of het aanhouden van een dief. Basisscholen kunnen een project van hun school voordragen voor het knipOog. Deze prijs wordt aan een klas of een groep schoolkinderen uitgereikt.

Kandidaten voordragenKent u iemand die het Oog voor Rotterdam verdient? Meldt deze kandidaat dan aan voor 6 oktober 2008.Iedereen kan een kandidaat voordragen via
www.oogvoorrotterdam.nl of via telefoonnummer 0800-1545. Een burgerpanel selecteert vervolgens uit alle genomineerden de winnaars. De voorzitter van het burgerpanel is Carlos Gonçalves, voorzitter van de deelgemeente Delfshaven. De vier overige leden van het burgerpanel zijn afkomstig van maatschappelijke organisaties in Rotterdam.

Feestelijke uitreikingOp donderdag 23 oktober 2008 onderscheidt burgemeester Opstelten vier Rotterdammers en één schoolklas. Dit gebeurt in de Burgerzaal onder grote belangstelling van stadsgenoten. Wilt u aanwezig zijn bij de feestelijke uitreiking van het Oog in de Burgerzaal op 23 oktober? Dat kan via de website
www.oogvoorrotterdam.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Anouchka Kleijnen van de Directie Veiligheid tel. 06 22 549 842.

AchtergrondOm van Rotterdam een aantrekkelijke en sociale stad te maken is actieve participatie van bewoners noodzakelijk. Een veilige en leefbare stad is een verantwoordelijkheid van alle inwoners en niet alleen van de gemeente of de politie. Rotterdam veiliger en leefbaarder maken is een zaak van ons allemaal. Daarom is het goed dat we daar eens per jaar bij stilstaan. Door gewone Rotterdammers die bereid zijn te doen wat nodig is, in de Burgerzaal te huldigen.

>>Ga naar website BOO.....

20 MILJOEN VOOR BEWONERSINITIATIEVENMinister Vogelaar heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Dit bedrag wordt verdeeld in 2x € 10 miljoen.

De eerste € 10 miljoen is bestemd voor de zgn. WWI-wijken (de krachtwijken van minister Vogelaar). Rotterdam heeft daar €2,8 miljoen van ontvangen. Deze gelden kunnen alleen in de krachtwijken worden geïnvesteerd. Toewijzing zal geschieden door de deelgemeente in overleg met de lokale corporaties.

De tweede € 10 miljoen wordt verdeeld over de G31 gemeenten (31 grootste gemeenten van Nederland). Dit betekent dat elke G31 gemeente € 300.000 ontvangt. Ook Rotterdam krijgt zodoende € 300.000. Deze gelden zijn beschikbaar voor initiatieven in de hele stad. Het ligt in bedoeling van de minister dat de €300.000 wordt verdeeld door middel van een vouchersysteem.
Bewoners kunnen een dergelijke voucher aanvragen om daarmee hun activiteiten te bekostigen. De vouchers hebben een waarde van maximaal € 5.000 en er kunnen maximaal twee vouchers per bewonersinitiatief gebruikt worden. Onder zeer bijzondere voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Indien het vouchersysteem een succes blijkt te zijn, zal hier in de toekomst vaker gebruik van gemaakt worden.

Over de wijze van verdeling is advies gevraagd aan de Gemeente Rotterdam. Dit advies aan de Minister moet voor 1 oktober 2008 worden ingediend. Rotterdam kent al een aantal regelingen, weer een nieuwe regeling maakt het er niet duidelijker op en brengt extra administratieve lasten met zich mee. Voor dit advies zal worden uitgebracht zal o.a. aan de Bewonersorganisaties om hun mening worden gevraagd.

>>Ga naar website BOO.....

THEECONCERT VOCALGROUP WE


Het repertoire van Vocalgroep We is divers, met de nadruk op musicalselecties. Het biedt de groep de mogelijkheid om naast het zingen ook - voorzichtig! - te acteren. De afgelopen jaren hebben zij een aantal selecties van musicals ingestudeerd. Hieronder vindt u er een aantal.
Les Misérables, The Phantom of the Opera, Cats, Aida, Saturday Night Fever, West Side Story, Rent.
In april heeft Vocalgroep We, drie zeer succesvolle jubileumconcerten uitgevoerd met de titel: Van Aïda tot The Wiz; musicals door de eeuwen heen. Uiteraard zal dit jubileumrepertoire de basis zijn voor dit theeconcert.

Zondag 28 september, Aanvang 14.00 uur, Toegang € 3.--

>>Ga naar website BOO.....

Lezing in het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord.


Ontspannen door de overgang, Genezend wandelen”

Maandagavond 15 september om 20.00 uur

De overgang kan lichamelijke ongemakken met zich meebrengen, maar met inzicht in je eigen lichaamsstructuur en de daarbij behorende ontspanning en inspanning kun je het jezelf een stuk gemakkelijker maken.

Riekje Versteegh Wiersma Psychosomatisch Fysiotherapeut geeft een presentatie over de 5 lichaamsstructuren volgens de bio-energetica en de daarbij passende ontspanning en inspanning en de invloed daarvan op de spieren en gewrichten tijdens de overgang.
Jolanda van Dijk , verpleegkundige , Care for Women, zal tijdens de lezing informatie geven over de overgang, en antwoord geven op de vragen: “wat kan ik verwachten van de overgang” en vooral “Wat kan ik zelf doen om de overgang ontspannen door te komen”.
Er zal hierbij aandacht worden gegeven aan diverse aspecten van de overgang, onder andere:voeding, leefstijl, botontkalking, en het effect van ontspanning en beweging”.

Kaarten voor deze lezing € 2,50 zijn verkrijgbaar vanaf maandag 8 september bij de klantenservice van bibliotheek ommoord.

Gezondheidsinformatiepunt Bibliotheek Ommoord, Briandplaats 21, 3068 JJ ROTTERDAM
010 4216631

>>Ga naar website BOO.....

STARTZATERDAG 2008 HESSEPLAATS


Het plein op de Hesseplaats bij Open Hof bruist weer van de gezelligheid op 20 september. Want op die zaterdag is er weer ‘alle aandacht’ van 11.00 - 15.30 uur !!

Sinds2003 wordt er in Ommoord een spelletjesdag in september georganiseerd om de start van het culturele seizoen in te luiden. Afgelopen jaren werd dit gedaan door dezelfde werkgroep die Koninginnedag in Ommoord organiseerde. Deze werkgroep is sinds afgelopen Koninginnedag een officiële stichting geworden: Oranjestichting “De Aandacht”. Ook de Startzaterdag (zoals het evenement in september wordt genoemd) wordt voortaan georganiseerd worden door de Oranjestichting (www.oranjestichtingdeaandacht.nl). De doelstelling van deze dagen is en blijft dat jong en oud uit alle wijken van Ommoord elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan verschillende spelletjes.

Startzaterdag is een wat kleinschaliger evenement als Koninginnedag, maar daardoor niet minder succesvol. De nadruk ligt op deze dag vooral op de spelletjes voor de jeugd. Ook deze keer is de stichting druk bezig om voor veel kinderen weer een gezellige dag te organiseren!

Oranjestichting ‘De Aandacht’ werkt net als voorheen samen met de kerken van Open Hof, Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) en de dag wordt in ieder geval financieel ondersteund door Brasserie ‘de Verandering’, Euro-Rigging, Vestia, Woonbron, SBA, Nieuwe Unie, Winkeliersvereniging Hesseplaats en Comité Nationale Belangen.

Wat is er allemaal te doen dit keer?

Er zijn verschillende sport en spel activiteiten voor kinderen en jongeren. Uiteraard kunnen ook de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s meedoen om hun (klein) kinderen uit te dagen. Wie mee wil doen aan de activiteiten kan een strippenkaart kopen. Deze strippenkaart kost €1,- en heeft 5 strippen, en daar kunnen 5 spelletjes of andere activiteiten gedaan. Ook geeft de strippenkaart recht op een snoepje en limonade. De opbrengst hiervan komt 100% ten goede van het goede doel (zie hieronder).

We hebben dit jaar de volgende spelletjes: blikkiegooi, sjoelen, meerdere circusspelletjes (denk aan jongleren, steltlopen en hoelahoepen), spijkerpoepen en skippyballen.

Ook dit jaar zal er weer een schminkkraam aanwezig zijn. Vier vrijwilligers zullen zich in het zweet werken om ieder kind om te toveren in een vlinder of prinses (samen nog steeds nummer 1 bij de meiden) of een stoere piraat of Spiderman (de laatste nog steeds zeer geliefd bij de mannen).

Iedereen kan zich bij de knutselkraam al zijn of haar creativiteit laten zien. Er zijn kleurplaten aanwezig, maar ook voldoende papier en ander materiaal om gewoon lekker je 'creatieve' gang te gaan. Dit jaar zullen we ook fotolijstjes maken. De kinderen worden daarom via de aankondigingposters gevraagd een foto mee te nemen, zodat de lijstjes gelijk gebruikt kunnen worden.

En wil je gewoon al je energie kwijt: leef je uit op het springkussen, de hindernisbaan of de pannakooi.

Om de dag nog gezelliger te maken is er een DJ ingehuurd die de hele dag ons zal vermaken met muziek. DJ Hans heeft er, net als wij, heel veel zin in!

Dit jaar werd Stichting Pallieter gekozen als goed doel. We haalden al heel wat geld op tijdens Koninginnedag maar het is nog lang niet genoeg! Stichting Pallieter maakt zich sterk voor de zorg van chronisch zieke kinderen. In Capelle aan den IJssel realiseert de stichting momenteel de Pallieterburgt, waar deze zieke kinderen kunnen verblijven. We zullen met de opbrengst van Koninginnedag en Startzaterdag 2008 helpen met de inrichting van de Pallieterburgt. De opbrengst van de strippenkaartverkoop zal 100% ten goede komen aan dit goede doel. Tevens wordt er een inzamelingsactie voor het goede doel gehouden.
Oranjestichting ‘De Aandacht’ hoopt dat er net als vorige spelletjesdagen weer veel kinderen komen, en veel bezoekers die komen meegenieten van de gezelligheid en op deze manier weer een dag aan te bieden met een ouderwets dorpsplein gevoel.

Natuurlijk kan deze dag alleen slagen als we weer veel hulp krijgen van onze bekende vrijwilligers. Om hen niet teveel te vermoeien/belasten vragen we u, ja u, of u eens na wilt denken of u het ook leuk vindt om voor een dag of voor een paar uurtjes bv spelletjesbegeleider of schminker te zijn.Mogelijk geïnteresseerd? Bel een van de Coördinatoren: Anouk 06 107 95 098 of Nancy 06 4300 90 22

>>Ga naar website BOO.....