zaterdag 13 september 2008

HET BESTE BUURTPLAN VAN NEDERLAND

Bewonersinitiatieven staan in de aandacht.

Ook de NCRV is op zoek naar mensen die zich willen inzetten om van hun buurt een betere leefomgeving te maken. Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren? “Steeds vaker zetten mensen zich vrijwillig in voor hun buurt. Ze knappen de straat op, organiseren ontmoetingen tussen allochtonen en autochtonen of organiseren allerlei activiteiten die de buurt ten goede komen. Wij willen deze initiatieven ondersteunen met het project Het beste buurtplan van Nederland.

U kunt een mooie hoofdprijs winnen van € 25.000,-. Het geld moet worden geïnvesteerd in het realiseren van het buurtplan van de winnaar. Alle projecten die ontmoetingen in buurten, wijken en dorpen in Nederland aantoonbaar bevorderen kunnen meedoen aan deze verkiezing. De initiatiefnemers moeten wel particulieren zijn of vrijwilligers en geen professionele organisaties. Ze moeten hun plan goed onderbouwen en formuleren waaraan het winnende geldbedrag besteed gaat worden. De prijs gaat naar het beste initiatief!

Wilt u ook iets doen aan het verpauperde speelpleintje of hebt u een oplossing voor de wipkippen in uw buurt die alleen nog maar bezocht worden door hangjongeren? Hebt u een leuk plan zodat mensen in de buurt meer aandacht krijgen voor elkaar en iets voor elkaar kunnen betekenen? Lijkt het u leuk om ambassadeur te worden van een buurtproject? Spreekt het wedstrijdelement u aan en deinst u niet terug voor alle media-aandacht? Vul dan het aanmeldformulier in op de website.

De meest bijzondere projecten zullen strijden om de titel: "Het beste buurtplan van Nederland 2008.” Meer informatie kunt u vinden op hun website:
www.hetbestebuurtplan.nl


>>Ga naar website BOO.....

Geen opmerkingen: