maandag 1 september 2008

EVALUATIE VEILIGE SCHOOLROUTES


De deelgemeente heeft de afgelopen week een evaluatierapport uitgebracht over de workshops veilige schoolroutes.

U kunt de rapporten lezen op de website van de BOO. www.boo.nl >wijkbeheer of door hier te klikken.


>>Ga naar website BOO

BEZORGING DE HAVENLOODS


Verschillende bewoners hebben ons laten weten dat zij al enkele weken geen Havenloods in de bus hebben gekregen.

De BOO heeft hierover contact gezocht met de Deelgemeente die dit inmiddels heeft kort gesloten met de uitgever. Uiteraard zijn wij benieuwd of er meerdere plekken zijn waar de Havenloods niet wordt bezorgd, als u het ons laat weten, dan zullen wij dit doorgeven. info@boo.nl


>>Ga naar website BOO...

MOVE MASTERZ

Vrijdag 19 september, Aanvang 19.00 uur, Romeynshof

Op diverse data in september, oktober, november en december vindt Move Masterz, dé dance battle van Rotterdam, plaats in de Lokale Cultuur Centra van Rotterdam. Iedereen tussen de 12 en 30 jaar is vanaf 19.00 uur welkom. De eerste Move Masterz vindt plaats in de Romeynshof op 19 september.

Heeft jouw groep de gruwelijkste dance skills van Rotterdam of ben jij de battle kampioen van Rotterdam? Dan is dit de plek waar je moet zijn als je danst of het nou solo is of in een groep. Doe mee aan Movemasterz de ultimate stage om jou danceskills te tonen en maak kans op de hoofdprijs! Doe mee aan deze battle en wordt movemasterz kampioen en maak kans op een mooi geldbedrag. Breakdancing, freestyling, streetdancing, krumpin’ en clownin’, het kan allemaal!

Schrijf je in via www.movemasterz.nl en je krijgt hierna een bevestiging voor een uitnodiging. Inschrijven voor de battle kost € 6,00. Kijken kan natuurlijk ook, kosten hier voor zijn € 3,00.


>>Ga naar website BOO...
PANNAVELD HANESPOORDOORN
In augustus zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de voetbalkooi aan de Hanespoordoorn hervat. Na de zomervakantie wordt op woensdag 10 september a.s. de voetbalkooi feestelijk in gebruik genomen.

De deelgemeente werkt samen met o.a. de Albert Plesmanschool, opbouwwerk, jongerenwerk en Sportstimulering aan een sportief programma van 14:00 tot 17:00 uur.

Hierbij zijn de jeugd uit de buurt en omwonenden van harte welkom. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. De voetbalkooi is een initiatief van het Sportjaar van Sport en Recreatie en de deelgemeente.
>


MOTTO, NIEUW IN DE DEELGEMEENTE PRINS ALEXANDER

Een nieuw initiatief komt in de deelgemeente Prins Alexander van de grond met de naam Motto. Dit project wil met behulp van vrijwilligers aandacht schenken aan zingeving- en levensvragen van thuiswonende ouderen en mensen met een beperking.

Veel ouderen maken het goed tot op hoge leeftijd. Zij zijn ondernemend, gaan erop uit en regelen hun eigen leven. Sommigen krijgen gebreken, maar kunnen veel zelf als hen af en toe een helpende hand wordt toegestoken.

Ouderen wonen steeds langer thuis. De een is daar gelukkig mee en vindt het fijn om zelfstandig te zijn. De ander valt het tegen, woont al zolang alleen en zou heel graag wat meer contacten willen. Kortom, we zien bij ouderen een toenemende behoefte aan een luisterend oor, een verlangen naar waardevolle gesprekken en vertrouwelijke relaties.

Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking voelen zich soms alleen of zoeken iemand die tijd en aandacht heeft om te luisteren naar hun verhaal.

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed gesprek

Waar vindt u zo’n luisterend oor? Iemand met wie u eens écht vertrouwelijk en goed kan praten. Motto biedt u een vertrouwde gesprekspartner.

Wilt u meer weten?
Bel dan naar VraagWijzer Alexander: 0900-2868100 ( 0,05 euro p/m) bij voorkeur op maandag en dinsdag en vraag naar Motto. Gerrie Kooijman, projectcoördinator en geestelijk verzorger neemt contact met u op. U kunt ook mailen naar
motto@stichtingmda.nl

Kent u iemand in de deelgemeente Prins Alexander, een kennis, een buurman of buurvouw, voor wie Motto iets kan betekenen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit stukje onder zijn of haar aandacht te brengen? Motto start in het Lage Land en Ommoord.

Motto is een samenwerkingsverband van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR) en Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA). Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Deelgemeente Prins Alexander en het Oranje Fonds.

>>Ga naar website BOO...

DE WIJKKRANT


De afgelopen week zijn onze bezorgers weer begonnen met het verspreiden van de De Wijkkrant.

Dankzij bijdragen van verschillende mensen is het weer gelukt om een gevarieerde krant uit te brengen.

Helaas is er bij de drukker iets mis gegaan, waardoor de foto's niet in het gebruikelijke zwart/wit zijn afgedrukt. Het was een moeilijke keus: opnieuw laten drukken en daardoor een forse vertraging in de bezorging, of de krant maar laten zoals die is. We hebben toch maar voor het laatste gekozen zodat iedereen de krant in de bus heeft voordat alle nieuwe seizoensactiviteiten gaan starten.

Wilt u de inhoud bekijken, klik dan hier.
>>Ga naar website BOO....