maandag 9 februari 2009

MARKERING 'HISTORISCHE WANDELING' OMMOORDSEWEK KRIJGT EERSTE AANZET


In eerdere publicaties is reeds aangekondigd dat de voormalige landweg opnieuw in beeld komt. Dit gaat gebeuren door het plaatsen van markeringen en een informatiepaneel, en door het uitzetten van een historische wandeling met als bekroning een boekje (uitgave september 2009) over de geschiedenis van de Ommoordseweg. Daarnaast komt er een lespakket/-brief voor de Ommoordse basisscholieren beschikbaar.

Dit initiatief van de Historische Commissie van de Bewonersvereniging “Heide-Bes”, wordt

mede mogelijk gemaakt door Groene Duimen 2007, RotterdamIdee najaar 2007, Drukkerij Protocol BV en het VSB-fonds.

Een deel van de markering is geplaatst. Het zijn betonelementen, ook wel biggenruggen genoemd. Met de tekst “Ommoordseweg 1874 – 1965” er op. De pijlen die aan weerszijden staan van de tekst geven het tracé van de voormalige weg aan.

De overige markeringen volgen later. Bij oude bomen, die bij de verdwenen boerderijen hebben gestaan, worden paaltjes met tekst en uitleg geplaatst.

in de Wijkkrant van februari is meer uitgebreide informatie te lezen.

Zie ook: www.heidebes.nl.

START DIALOOGBIJEENKOMSTEN

Bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek laten gaan. Dat is het doel van de serie dialoogbijeenkomsten die het PBR (Platform Buitenlanders Rijnmond) in februari in de deelgemeente Prins Alexander organiseert.

Portefeuillehouder Geertje Boekhoudt (o.a. Participatie en Sociale Samenhang) opent op dinsdag 10 februari 2009 om 18:30 uur de eerste dialoogbijeenkomst in SWeDoRo, Michelangelostraat 46. Bewoners zijn van harte uitgenodigd aan de dialogen deel te nemen.

“De mate van je betrokkenheid en participatie telt in de deelgemeente Prins Alexander”.

Onder dit motto organiseert het PBR (Platform Buitenlanders Rijnmond) in opdracht van de dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) enkele dialoogbijeenkomsten in samenwerking met de deelgemeente Prins Alexander en andere lokale partners zoals Sonor, zelf- en bewonersorganisaties.

Bijeenkomsten

De dialoogbijeenkomsten worden in de periode tussen 10 en 19 februari a.s. op verschillende locaties in deelgemeente Prins Alexander georganiseerd: één in Het Lage Land, één in Ommoord, één in Oosterflank en de laatste in Zevenkamp.

De dialoogbijeenkomsten bieden verschillende bevolkingsgroepen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wijkgerelateerde onderwerpen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Datum Locatie/adres Hoofdthema

10 februari 2009 SWeDoRo, Michelangelostraat 46 Wijk als bindmiddel

11 februari 2009 LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141 Positie vrouwen/moeders

13 februari 2009 De Hoeksteen, Mombassaplaats 2 Opvoeding en onderwijs

19 februari 2009 Viersprong, John Mottweg 122 Relatie Jong en oud
Platform Buitenlanders Rijnmond

PBR gelooft in bundeling van krachten en is zich ervan bewust dat lokale ontwikkelingen een belangrijke basis moeten zijn voor elk initiatief op wijkniveau. Om deze redenen werkt PBR nauw samen met belangrijke lokale spelers zoals opbouwwerkers, bewonersorganisaties en zelforganisaties van migranten.

FRIDTJOFNANSENSCHOOL


Afgelopen zaterdag 30 januari zijn de voorrondes gehouden voor het NK scholieren ski team op de skiberg in het Lage Bergse Bos. Het team van de Fridtjof Nansenschool heeft op deze koude winderige dag een goed resultaat behaald. Het viel niet mee om op de borstels die ook nog waren bevroren een goede tijd neer te zetten. Maar het team kon met een mooi resultaat en een beker huiswaarts keren. De jongens van het Fridtjof Nansen-skiteam ontvingen namelijk de prijs voor het meest opvallende team van de dag!! Een prijs om trotst op te zijn.

Afgelopen zaterdag 30 januari zijn de voorrondes gehouden voor het NK scholieren ski team op de skiberg in het Lage Bergse Bos. Het team van de Fridtjof Nansenschool heeft op deze koude winderige dag een goed resultaat behaald. Het viel niet mee om op de borstels die ook nog waren bevroren een goede tijd neer te zetten. Maar het team kon met een mooi resultaat en een beker huiswaarts keren.

De jongens van het Fridtjof Nansen-skiteam ontvingen namelijk de prijs voor het meest opvallende team van de dag!! Een prijs om trots op te zijn.

Meer informatie over de Fridtjof Nansenschool is te vinden op de website www.fridtjofnansenschool.nl

INFORMATIEPUNT OMMOORD ZOEKT VRIJWILLIGE MEDEWERKER


Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe collega voor ons Informatiepunt.

Hebt u twee uur tijd over op woensdag, donderdag of vrijdag en wilt u die tijd leuk besteden om door middel van vrijwilligerswerk in contact te komen met andere wijkbewoners, bel ons dan voor een kennismakingsgesprek, telefoon 420.65.76 of stuur een e-mail aan info@boo.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In het Informatiepunt proberen wij op alle vragen van bezoekers een antwoord te vinden. Hiervoor hebben wij de beschikking over veel foldermateriaal en uiteraard een computer.

Ook verrichten wij wat lichte administratieve werkzaamheden voor de secretaresse van de BOO.

Wij zijn geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Het Informatiepunt is gevestigd in Wijkaccommodatie Romeynshof.>>Ga naar website BOO>>

OPZOOMEREN 2009


Dit jaar is het 15 jaar geleden dat er voor het eerst in Rotterdam werd geopzoomerd.

Intussen is Opzoomeren ook in Ommoord niet meer weg te denken, want in 2008 waren er 69 straten/buurten die er aan meedoen met in totaal 145 acties.

Rond 20 februari gaat het Bureau Opzoomer Mee de acties bekend maken voor dit jaar.

Er is al bekend dat elke deelnemende straat een taart krijgt aangeboden voor 40 tot 50 personen om één van hun acties te ondersteunen.

Het Wijkopzoomerteam Ommoord organiseert ook dit jaar weer een startavond, Het duurt nog wel even, maar noteer vast de datum: 14 April in de Open Hof aan de Hesseplaats.

Zodra er meer bekend is zullen wij dit op onze website en in deze nieuwsbrief publiceren.>>Ga naar website BOO>>

WERKBEZOEK BURGEMEESTER


Op 25 februari aanstaande brengt burgemeester Ahmed Aboutlaeb een werkbezoek aan de deelgemeente Prins Alexander. Dit werkbezoek staat in het teken van de thema's: Jeugd, Levendigheid en Veiligheid, ondernemen en Bereikbaarheid. In de middag krijgt hij een rondleiding door de wijken.

Tijdens dit werkbezoek wil de burgemeester graag veel bewoners ontmoeten en met hen kennismaken. Daarom wordt er een receptie gehouden waarbij alle bewoners uit de deelgemeente welkom zijn.

Deze receptie wordt gehouden op woensdag 25 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur in het ROC Zadkine, Prins Alexanderlaan 55.


>>Ga naar website BOO>>

BEZORGING DE HAVENLOODS


Vorig jaar hebben wij uitgebreid aandacht besteed een aan de bezorging van De Havenloods die op vele plekken te wensen overliet.

De afgelopen weken hebben diverse bewoners uit Ommoord zich bij de BOO gemeld over het feit dat zij al weken geen Havenloods hebben ontvangen. Klachten bij de uitgever lijken niet te helpen, want op de mails wordt niet gereageerd.

Om inzicht te krijgen waar de krant niet wordt bezorgd vragen wij u dit te melden bij de BOO info@boo.nl. Wij zullen al deze bezorgklachten bij de Havenloods deponeren maar ook bij de Deelgemeente Prins Alexander die er belang bij heeft dat er een correcte bezorging plaatsvindt.

>>Ga naar website BOO>>

DE WIJKKRANT


De Wijkkrant van Februari gaat de komende week naar de drukker en vanaf 19 februari gaan onze bezorgers weer op stap.

Zoals gebruikelijk staat de krant weer vol met artikelen die voor de bewoners van Ommoord van belang zijn.

Het duurt nog even voordat de krant in de brievenbussen ligt, maar u kunt de krant nu al downloaden van onze website. www.boo.nl >nieuws>wijkkrant.

WERKAAMHEDEN PRESIDENT ROOSEVELTWEG


Op maandag 16 februari start Gemeentewerken met het vervangen van de rotonde-banden van de President Rooseveltweg/John Mottweg.

Deze werkzaamheden zullen 2 dagen in beslag nemen.

Vervolgens worden de banden vervangen van de rotonde President Rooseveltweg/Kamerlingh Onnesweg. Ook deze werkzaamheden zullen 2 dagen in beslag nemen.

De President Rooseveltweg zal niet in zijn geheel worden afgesloten. Tijdens het werk wordt dat deel van de weg aan één zijde afgesloten.

De werkzaamheden zullen niet in de spitstijden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden na ’s morgens 09.00 uur starten en ’s middags voor 16.00 uur stoppen. Tijdens de spits is de gehele President Rooseveltweg open voor het verkeer.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid via de President Wilsonweg.

De omleiding van het verkeer wordt door bebording aangegeven.

In de week van 9 maart worden de rontonde-banden van de President Rooseveltweg/Cymbelkruid en President Rooseveltweg/Barbarakruid op dezelfde wijze aangepakt.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de heer S. de Graaf, tel. (010) 289 01 28.


>>Ga naar website BOO>>