maandag 10 mei 2010

OPZOOMERSPREEKUUR


Woensdag 12 mei houdt het WijkOpzoomerteam Ommoord weer een Opzoomerspreekuur. Het spreekuur wordt gehouden in de vergaderruimte van de BOO.

Van 12.00 uur tot 14.00 uur zijn enkele leden van het WOT aanwezig om. Vertegenwoordigers van Opzoomergroepen kunnen terecht om hun Opzoomerbonnen te verzilveren. Maar Ommoorders die een Opzoomeractie willen starten kunnen informatie en suggesties krijgen hoe ze een succesvolle actie kunnen starten.

Om wachten te voorkomen is het wenselijk om een afspraak te maken op welk tijdstip u welkom bent.

Het volgende Opzoomerspreekuur is woensdag 26 mei a.s.

KUNST FLEURT FIETSTUNNELS OMMOORD OP


Buurtbewoners sloegen de handen ineen om het gevoel van onveiligheid voor de passanten van de verwaarloosde fietstunnels aan het Albert Schweitzerplantsoen weg te nemen.

Verwaarloosd en bespoten met graffiti. De fietstunnels aan het Albert Schweitzerplantsoen in Ommoord zagen er tot voor kort weinig aanlokkelijk uit. In een gezamenlijk project met de toepasselijke naam “De Verbinding” werkten buurtbewoners, de cultuurscout van de Deelgemeente, Woonbron, Sonor, Jongerenwerk en Stichting Buurtwerk Alexander samen aan een mooie oplossing. De tunnels werden professioneel voorzien van een kleurig grafitti-kunstwerk. Op woensdag 28 april onthulde portefeuillehouder Wonen van de Deelgemeente Prins Alexander, Patrick Meijer, op feestelijke wijze het resultaat.

De kunstenaar Daniel Klaassen van het kunstenaarscollectief Grafitti-netwerk is de maker van de nieuwe beschildering. Door te kijken naar de passanten en hen vragen te stellen over waarom zij hierlangs komen en wat zij van de tunnels vonden, verzamelde hij informatie. Deze informatie verwerkte hij tot beelden, die nu de beide fietstunnels sieren.


Patrick Meijer knipte afgelopen woensdag samen met Sandra Menheere, regisseur Beheer bij Woonbron Prins Alexander, een lint door. Hiermee werd de eerste tunnel officieel geopend. Daarna fietste hij met Sandra achterop door de tweede tunnel. Zo is Ommoord weer een stukje mooier geworden en ook een stukje veiliger.

BROEMDAG


Veilig Verkeer Nederland organiseert voor 60-plussers samen met De Stromen en de Gemeente Rotterdam een opfriscursus rijvaardigheid voor Senioren

Wat kunt u verwachten tijdens de BROEM-dag?

Een speciaal opgeleide instructeur begeleidt u tijdens een rit in uw eigen auto
Uw theoriekennis wordt weer op pijl gebracht
Uw oren, ogen en reactie worden getest
U ontvangt een vrijblijvend advies over uw rijvaardigheid
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat
Geen consequenties voor uw rijbewijs!
Waar en Wanner in 2010?

Dinsdag18 mei Romeynshof, Hendersonplaats 7, Ommoord.

Ochtendsessie van 08.30 uur - 12.15 uur

Middagsessie van 13.00 uur - 16.30 uur

Kosten en aanmelding:4 uur professionele ondersteuning voor slechts € 5,-- per persoon.


Deelname vanaf 60 jaar.

Inschrijven kan door contact op te nemen met Linda de Jong van Veilig Verkeer Nederland via telefoonnummer 0184 - 68.53.17 of per mail dcdejong@hetnet.nl

KONINGINNENDAG 2010 IN OMMOORD


Het was weer een geweldig feest, vorige week vrijdag op de Hesseplaats in Ommoord! Ondanks de regen in de ochtenduren kwamen mensen uit de wijde omtrek af op het spetterende Koninginnedagfeest georganiseerd door Oranjestichting “De Aandacht”.

Naast de bekende, altijd leuke, spelletjes waren dit jaar ook de pannakooi en klimmuur erg populair, Veel kinderen reden mee met de huifkar en er zijn weer een heleboel kinderen geschminkt naar huis gegaan. Ook de kindervrijmarkt werd druk bezocht en werd genoten van het live podium, met o.a. live optreden van Bea, Marjolein, Sandra, Shantykoor 't Kraaiennest en de kinderplaybackshow.

Met al die activiteiten hebben we ruim 750 euro opgehaald voorKinderboerderij “De Blijde Wei”. Samen met de opbrengst van Startzaterdag 2010 (op 18 september) zullen we hiermee oranje klompjes, bezempjes en schepjes aanschaffen voor de kleine bezoekers die willen meehelpen met het verzorgen van de dieren en het schoonhouden van het terrein.

We bedanken iedereen die ons geholpen heeft deze dag mogelijk te maken:

- Ten eerste onze medeorganisatoren: Brasserie De Verandering en Kerken van Open Hof

- Daarnaast al onze financiële sponsors: Gemeente Rotterdam, ComWonen, Comité Nationale Belangen, Woonstad Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Winkeliersvereniging Hesseplaats, Vestia, Woonbron, Euro-Rigging, Leyten, SBA, Wijkopzoomerteam Ommoord, John de Bloemenman, Groenteman Cor vd Polder en Jamin

- En natuurlijk ook alle vrijwilligers, zij zijn van onbetaalbare waarde om een dag als deze waar te maken.

Zonder jullie, kids & andere bezoekers, sponsors en helpers, was deze superdag niet mogelijk geweest!! En alle kinderen bedankt, dat jullie bij ons kwamen spelen.

Graag zien we iedereen weer op 18 september: Startzaterdag 2010, de opening van het Culturele Seizoen!

Foto’s van deze dag staan (binnenkort)op www.oranjestichtingdeaandacht.nl

ACTIE VOOR TERUGPLAATSING KUNSTWERK 'DE BOLLEN'


Geachte bewoners van Ommoord,

U weet waarschijnlijk wel dat er tot midden 2009 bij de Briandplaats in Rotterdam-Ommoord, nabij het Gezondheidscentrum Ommoord, een beeld stond genaamd “De Witte Bollen” (Zie 1972 foto). Ongetwijfeld is het u opgevallen dat dit ooit zo mooie beeld in de loop der jaren in verval is geraakt en uiteindelijk in 2009 in de brand is gestoken. (zie 2009 foto). Daarna is het verwijderd en zijn de restanten door de Deelgemeente op een veilige plaats opgeslagen. De opslag is tijdelijke en als er niets gebeurt vóór September 2010, wordt het beeld geheel vernietigd en opgeruimd.


Ik, Peter Buisman, ben als auteur van het boek “Kunst in Ommoord” enthousiast geraakt voor het beeld dat in 1972 door Hans van der Plas is gemaakt. Het beeld is destijds onthuld bij de opening van het Medisch Centrum Ommoord (de oorspronkelijke naam van het huidige gezondheidscentrum) en heeft daar ook een inhoudelijke link mee. Het maagdelijk witte beeld is gebaseerd op de scheikundige presentatie van de moleculen van bloed.
Het vernielde beeld kan echter gerestaureerd en teruggeplaatst worden, maar daarvoor is ruime steun nodig. Om al die steun te mobiliseren wil ik me gaan inzetten.
Echter….. als ik bij een instantie kom is steevast de vraag: “willen de betrokkenen en de bewoners in de directe omgeving dat ook wel?”


Vandaar dat ik de komende week de bewoners rond de Briandplaats de vraag ga stellen: “Wilt u ook dat het beeld weer mooi, glimmend wit en geheel hersteld terugkeert???”

Het stellen van deze vraag gaat door bij deze bewoners huis-aan-huis een enquêteformulier te bezorgen. Daarnaast kunnen bewoners van Ommoord (maar ook andere belangstellenden en betrokkenen) hun antwoord geven op lijsten, die bij de informatiebalies van de Bibliotheek en van het Bewoners Informatiepunt Ommoord in het wijkgebouw Romeynshof liggen. Ook bij het Activiteitencentrum Het Atelier aan de Briandplaats/Hendersonplaats kan men zijn verhaal kwijt.

Of via de link (www.artimaginaire.nl tabblad De Witte Bollen)

Ik zou het op prijs stellen als u ook uw mening geeft door de enquête in te vullen (www.artimaginaire.nl tabblad De Witte Bollen) of een reactie geven op deze e-mail.

Met vriendelijke groet
Kunst in Ommoord, Peter Buisman

donderdag 11 maart 2010

OPZOOMERSTARTAVOND 2010


Op dinsdag 30 maart organiseert het WijkOpzoomerTeam Ommoord de jaarlijkse Opzoomerstartavond.

Tijdens deze avond zullen de Opzoomerplannen voor hetjaar 2010 bekend gemaakt worden.

Het WijkOpzoomerTeam krijgt regelmatig vragen van bewoners die een Opzoomeractie willen starten, maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Zij kunnen inspiratie opdoen bij ervaren Opzoomeraars, verder geven de leden van het WijkOpzoomerTeam de nodige informatie

De avond wordt gehouden op dinsdag 30 maart om 19.30 uur in Open Hof aan de Hesseplaats.

2010 kent de volgende acties:

Ronde 1 Voorjaar
Opzoomer Mee: Maak uw straat vriendelijker, schoner of veiliger

Ronde 2 Zomer
Een ronde die per deelgemeente verschilt

Ronde 3 Herfst
Vier met de kinderen uit uw straat Halloween

Ronde 4 Winter
Vier Sinterklaas, Kerstfeest of Oud & Nieuw in uw straat

De spelregels van Opzoomer Mee zijn eenvoudig:

Elke Rotterdamse straat kan aan elke ronde van de Opzoomercampagne meedoen

Uw straat telt tenminste 50 woningen. Mocht uw straat kleiner zijn dan kunt u met Opzoomer Mee afspraken op maat maken.
Vijf bewoners (van verschillende huisnummers) melden zich middels een aanmeldkaart aan voor een campagneronde.
U moet ontvangen gelden verantwoorden bij de bewonersorganisatie of het opbouwwerk in uw wijk.
Ook scholen, buurthuizen en verenigingen kunnen onder speciale voorwaarden aan sommige campagnerondes meedoen. Zij dienen dan wel een ouderencomplex of zorginstelling in hun buurt te adopteren.
Naast de campagne organiseert Opzoomer Mee ook cursussen en uitwisselingen rond het Opzoomeren. Kijk hiervoor op de site van Opzoomer Mee

KAPPEN VAN BOMEN IN DE BLOEMENBUURT


Bijna twee weken geleden werden de bewoners van de Bloemenbuurt onverwachts geconfronteerd met het kappen van bomen

Van bewonerszijde ontvingen wij de volgende brief die aan de deelgemeente is verzonden:

Geachte Hr. Pieterse,

Vrijdag 26 mei werden wij als bewoners opgeschrikt door het kappen van veel soorten bomen in de groenstrook tussen de Lentebloem en de Satijnbloem

Er is voor deze bomen géén kapvergunning aangevraagd, er zijn bomen bij van minimaal 20 meter hoog en een doorsnee van 65 centimeter, zie bijgaande foto's.

Het contact met de Deelgemeente was deze vrijdag zeer moeizaam, na ongeveer een kwartier bellen, kreeg ik iemand aan de lijn, die mij wilde doorverbinden met wijkteam Ommoord, waarvan niemand aanwezig was. Na nog een contact werd ik verwezen naar de Gemeentewerf, de reactie was dat het waarschijnlijk! om een bosplantsoen ging, dus geen kapvergunning nodig. Nu denk ik dat een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken, de laatste zijn al regelmatig verwijderd.

Nu zitten wij dus met een beperkt aantal bomen, geluidsoverlast en stank van het industrieterrein en een lelijk uitzicht op een stel containers.

Wij vragen herplantplicht van de grote bomen en struiken als afscheiding van het industrie terrein.

Wij wachten op een positief antwoord.

Ook de voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO zond over dit onderwerp een spoed bericht aan de Deelgemeente.

Inmiddels is wel bekend geworden dat de portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente van mening is dat er inderdaad beter gecommuniceerd had moeten worden met bewoners. Maar daar hebben bewoners uiteraard weinig aan als groen en bomen inmiddels zijn verwijderd.

KOSTELOOS VERWIJDEREN VAN GRAFFITI PARTICULIERE PANDEN


Roteb verwijdert in samenwerking met de deelgemeente graffiti ook van particuliere panden

Graffiti is letterlijk en figuurlijk een smet op de openbare ruimte. De bekladding, opschriften en tekeningen zijn zonder toestemming op bijvoorbeeld muren aangebracht en horen niet thuis in het straatbeeld. Roteb heeft van het Gemeentebestuur de opdracht gekregen om alle graffiti te verwijderen. Niet alleen van energiehuisjes, bushokjes en straatmeubilair, maar ook van muren, of het pand nu in het bezit is van de overheid, een woningcorporatie of een particulier.

Let op: het gaat hier om graffiti in de buitenruimte, die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Dus niet om graffiti in paden, brandgangen, portieken enzovoort.

De speciale graffiti schoonmaakteams zijn in januari 2010 gestart.

Doe aangifte!

We willen de wijken schoon van graffiti maken én schoon houden. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Ontdekt u in uw buurt een nieuwe uiting van graffiti, geef dit dan gelijk door aan het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14010. Geef er a.u.b. de exacte locatie bij aan.

Nieuw aangebrachte graffiti zal steeds zo snel mogelijk verwijderd worden. Is de graffiti aangebracht op uw eigendom? Doe dan ook aangifte bij de politie. Het aanbrengen van graffiti is een vorm van vernieling en dus strafbaar. Met uw informatie kan een dader misschien eerder gevonden worden.

En als een dader opgepakt is, zal zeker geprobeerd worden de maximale schade te verhalen! Met elkaar kunnen we de graffiti terugdringen en werken aan mooie, schone wijken.

Speciaal voor eigenaren

Het bestuur van de deelgemeente Prins Alexander vindt het belangrijk om, indien nodig,ook uw pand vrij te maken van graffiti. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Roteb voert het schoonmaken van de graffitibekladding met veel deskundigheid en zorg uit.

Informatie

Wilt u meer weten over de graffiti schoonmaakactie? Neem dan contact op met de Gemeente Rotterdam op telefoonnummer 14010.

BOOMPLANTDAG OMMOORD

Op woensdag 17 maart vindt de jaarlijkse boomplantdag plaats. In de Deelgemeente zijn er twee plekken die bijzondere aandacht krijgen.

In de ochtenduren zullen er door schoolkinderen uit Ommoord 17 esdoorns geplant worden bij de Einsteinplaats en 104 wilgenstaken op het Ommoordse Veld.

Klik hier om het hele programma te lezen.

Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom om de kinderen te ondersteunen bij het plaatsen van de bomen en wilgenstaken

BLAUWE ZONE PERKEERPLAATS G.B. SHAWPLAATS

De parkeerplaats aan de GB Shawplaats bij winkelpromenade Hesseplaats wordt medio maart tijdelijk ingericht als blauwe zone.

Het dagelijks bestuur van de Deelgemeente besloot onlangs om gedurende de bouwwerkzaamheden van De Hooghe Hes en de kerk, de parkeerplaats aan de GB Shawplaats en de parkeerplaats ten noorden van de C1000 tijdelijk als blauwe zone in te richten.

Op de parkeerplaatsen wordt blauwe belijning aangebracht. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur met een 2-uurszone aanduiding. Dit betekent dat bezoekers van de Hesseplaats op die parkeerplaatsen maximaal twee uurtjes mogen parkeren met gebruikmaking van een parkeerschijf. De parkeerschijven zijn verkrijgbaar in het winkelcentrum. Tot 1 april zullen overtreders een waarschuwing krijgen. Daarna riskeren automobilisten een boete van € 60,-.De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn vooral bedoeld voor mensen die hun dagelijkse boodschappen willen doen. Met de invoering van de blauwezone wordt even snel parkeren en boodschappen doen beter mogelijk gemaakt.De blauwe zone is tijdelijk en wordt opgeheven, medio 2011, nadat de bouwwerkzaamheden klaar zijn en de buitenruimte opnieuw ingericht is

PARKEREN KRUIDENBUURT

In de vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de parkeerproblemen in de Kruidenbuurt. Dit gebeurt door mensen die in de ochtend gebruik maken van het openbaar vervoer bij Station Alexander en pas tegen de avond hun auto weer ophalen. Bewoners hebben hierdoor moeite hun auto kwijt te raken. Bewoners uit deze buurt pleiten voor het invoeren van een vorm van betaald parkeren.

Als dit zo doorgaat is de kans niet uitgesloten dat op termijn betaald parkeren in heel Ommoord ingevoerd zal worden. Wij deden een oproep hoe hierover gedacht wordt door de bewoners van Ommoord.
We hebben de reacties gebundeld en deze kunt u lezen door hier te klikken

zondag 21 februari 2010

KONINGINNEDAG 2010


De voorbereidingen zijn alweer in volle gang! Ook op Koninginnedag 2010 organiseert Oranjestichting “De Aandacht” weer een spetterend feest op de Hesseplaats in Ommoord. Uiteraard kunnen de kinderen hun spulletjes verkopen op de kindervrijmarkt, of een van de cirucusspelletjes spelen. Verder kan er zoals altijd geknutseld en geschminkt worden. Daarnaast is er dit jaar ook een stormbaan, springkussen en meer dan 5 meter hoge klimtoren, kun je een tochtje in een huifkar maken en maken we lekkere suikerspinnen.

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een podium. We hebben al een aantal optredens gepland, maar we zijn nog op zoek naar een aantal mensen die zelf een optreden willen verzorgen. Dus ben jij zanger, danser, cabaretier of ben je ergens anders goedin, geef je dan op!

Ook organiseren we een kinderplaybackshow! Wil je meedoen? Mail naar podium@oranjestichtingdeaandacht.nl.

Helaas redden we het op zo’n geweldige dag niet alleen. We hebben jou nodig! Lijkt het je leuk om te helpen op deze spelletjesdag? Meld je dan aan! Stuur een mailtje naar rweevers@oranjestichtingdeaandacht.nl.

A13/A16


Het lijkt de laatste tijd wat stil rond de plannen met betrekking tot de verlengde A13/A16, maar achter de schermen wordt er nog steeds gewerkt om een goede inpassing te bewerkstelligen.

Zoals bekend is de minster voornemens om in de loop van 2010 een besluit te nemen over de inpassing in het landschap.

Onduidelijk blijft wat nu het standpunt is van wethouder Vervat in deze vaak. Daarom is de afgelopen een brief verzonden aan de Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

Deze brief kunt u lezen door hier te klikken. De gemeente Lansingerland heeft inmiddels ook aangedrongen op meer duidelijkheid, deze kunt u lezen door hier te klikken.

Eén bewoner uit Ommoord heeft onlangs gereageerd op de plannen en heeft aangegeven dat hij in alle discussies de problematiek van de luchtvervuiling (fijnstof) begint te missen.

Voor de projectgroep A13/A16 blijft dit echter een hoge prioriteit, die zeker in de aandacht blijft. De reactie van de bewoner kunt u lezen door hier te klikken.

NIEUWBOUW OPEN HOF


Nieuwbouw letterlijk een Open Hof

Sinds vrijdag 22 januari zijn de contouren van de nieuwe Open Hof duidelijk zichtbaar. Donderdag 14 januari plaatst een mobiele kraan van P & K de eerste stalen spanten, van wat de kerkzaal gaat worden.

Op zondag zien de kerkgangers dat het hoogste gedeelte van de nieuwbouw al op hoogte is. Maandagmiddag 18 januari plaatst Voortman Staalbouw de laatste ronde spanten van het stiltecentrum.


Zondag 24 januari presenteert het complete stalen frame van het kerkgebouw, met een dun laagje sneeuw bedekt, zich aan de kerkgangers.Bezemer Bouw is inmiddels zelfs al met de opbouw van de liftschacht begonnen.

De Bouwcommissie van de nieuwe Open Hof is tevreden en meldt dat men, ondanks het winterweer, nog steeds op schema ligt, zodat de gezamenlijke kerken, RKK en PKN, rond Pasen 2011 hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken.Op de website, www.openhof-ommoord.nl is de bouw d.m.v. een fotoreportage te volgen.

OPZOOMERSTARTAVOND 2010

Op dinsdag 30 maart organiseert het WijkOpzomerTeam Ommoord de jaarlijkse Opzoomerstartavond.

Tijdens deze avond zullen de Opzoomerplannen vor het jaar 2010 worden bekend gemaakt.

Het WijkOpzoomerTeam krijgt regelematig vragen van bewoners de een Opzoomeractie willen starten, maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Zij kunnen inspiratie opdoen bij ervaren Opzoomeraars, verder geven de leden van het WijkOpzoomerTeam de nodige informatie.

De avond wordt gehouden op dinsdag 30 maart om 20.30 uur in Open Hof aan de Hesseplaats.

2010 kent de volgende acties:

Ronde 1 Voorjaar Opzoomer Mee: Maak uw straat vriendelijke, schoner of veiliger
Ronde 2 Zomer Een ronde die per deelgemeente verschilt
Ronde 3 Herfst Vier met de kinderen uit uw straat Halloween
Ronde 4 Winter Vier Sinterklaas, Kerstfeest of Oud & Nieuw in uw straat

De spelregels van Opzoomer Mee zijn eenvoudig:

Elke Rotterdamse straat kan aan elke ronde van Opzoomercampagne meedoen

Uw straat telt tenminste 50 woningen. Mocht uw straat kleiner zijn dan kunt u met Opzoomer Mee afspraken op maat maken
Vijf bewoners (van verschillende huisnummers) melden zich middels een aanmeldkaart aan voor een campagneronde
U moet ontvangen gelden verantwoorden bij de bewonersorganisatie of het opbouwwerk in uw wijk
Ook scholen, buurthuizen en verenigingen kunnen onder speciale voorwaarden aan sommige campagnerondes meedoen. Zij dienen dan wel een ouderencomplex of zorginstelling in hun buurt te adopteren.
Naast de campagne organiseert Opzoomer Mee ook cursussen en uitwisselingen rond het Opzoomeren. Kijk hiervoor op de site van Opzoomer Mee
Informatie over het Opzoomeren is ook te vinden op de website www.opzoomermee.nl

PARKEERPROBLEMEN KRUIDENBUURT

Twee weken geleden stond er in het AD een artikel over de parkeerproblemen in de Kruidenbuurt. Bewoners die aan het woord kwamen waren van mening dat een oplossing zou zijn om betaald parkeren in te voeren in de wijk.

Wij ontvingen een mail van een bewoner uit Ommoord, die zich zorgen maakt omdat dit mogelijk de opmaat is om in heel Ommoord het betaald parkeren te gaan invoeren.

Citaat uit de mail:

Over een aantal jaren zal er niet alleen in de Kruidenbuurt maar in heel Ommoord betaald parkeren worden ingevoerd, omdat mensen uit de Kruidenbuurt zelf hun auto's in aanliggende gebieden gaan parkeren om niet te hoeven betalen , daar ontstaat parkeeroverlast,daar komt betaald parkeren etc.

De gebieden(en dus uiteindelijk heel Ommoord) waar betaald parkeren wordt ingevoerd zal uiteindelijk iedereen moeten gaan betalen voor parkeervergunningen waarbij nog steeds niemand de garantie heeft dat hij/zij in de buurt van zijn huis kan parkeren.

Gezinnen met 2 auto's (vaak nodig voor werk) kunnen voor hun 2e auto geen parkeervergunning krijgen en moeten maar zien dat ze hun auto ergens( ver weg van hun huis gratis kunnen parkeren). Een ander nadeel wordt dat visite ook moet gaan betalen.

De bewoner die de mail verzond heeft gevraagd of de BOO kan inventariseren wat bewoners denken van betaald parkeren in Ommoord.

Wij zijn benieuwd naar uw mening. U kunt deze zenden aan info@boo.nl

NIEUWE CULTUURSCHOUT IN PRINS ALEXANDER


Vanaf 1 februari jl. is Marieke Bongaards Menno Rosier als cultuurscout opgevolgd in Prins Alexander. De cultuurscouts stimuleren kunst- en cultuurprojecten met een sociaal-maatschappelijke insteek in de Rotterdamse wijken. Ze maken deel uit van stichting SBAW (www.sbaw.nl). De cultuurscout Prins Alexander wordt medegefinancierd door de deelgemeente Prins Alexander. Vanaf nu kunt u bij Marieke terecht voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning bij het uitvoeren van uw creatieve ideeën of plannen. Dus: heeft u een idee op het gebied van muziek, toneel, dans, literatuur, film of beeldende kunst in de wijken? Meld het bij de cultuurscout Prins Alexander.

Marieke Bongaards was hiervoor onder meer vestigingsmanager van de Rotterdamse vestiging van Stichting United Smile. United Smile organiseert, in samenwerking met woningcorporaties of (deel)gemeenten, sociaal- kunstzinnige activiteiten in de wijken om mensen meer bij hun wijk, straat, flat, of buren te betrekken.

Marieke Bongaards is van maandag tot en met donderdag te bereiken op:
t: 06-17161954
@: cultuurscoutprinsalexander@sbaw.nl
www.culturelekaartrotterdam.nl ¦www.sbaw.nl/cultuurscouts


Werkplek: LCC Zevenkamp ¦ Ambachtsplein 141 ¦3068 GV Rotterdam ¦ (010) 456 39 93

AFSCHEID MYRANDA MULDER


Donderdag 18 februari werd in het Dagcentrum de Viersprong afscheid genomen van Myranda Mulder.

Een flink aantal relaties die in het verleden met Myranda hebben samengewerkt waren naar de Viersprong gekomen om haar te bedanken voor het vele werk dat zijn voor Ommoord en de bewoners heeft verzet, Juist de aandacht op het persoonlijke vlak voor vrijwilligers heeft gemaakt dat Myranda bij veel mensen zeer geliefd was en is.

Gesproken woorden, gezongen bedankjes, bloemen, brieven en cadeautjes onderstreepte nog eens dat er veel waardering was voor het dat Myranda in Ommoord heeft verzet.

EXPOSITIE ROMEYNSHOF


Van 26 februari tot 26 maart is een expositie van schilderijen van Marianne van Kogelenberg in de Romeijnshof te zien.

Sinds enkele jaren is Marianne een enthousiast schilderes. Ze werkt hoofdzakelijk met Acryl en gebruikt daarbij graag veel kleur. Vooral het schilderen van portretten is haar passie. Het zo goed mogelijk nabootsen van de ooguitdrukking is een grote uitdaging. De ogen zijn de spiegels van de ziel, en vormen elke keer weer een verrassing.

Marianne gebruikt foto's als inspiratie voor haar werk en fotograferen is dan ook een geliefde bezigheid van haar. Het is een hobby waarin ze helemaal tot rust komt maar die haar tegelijkertijd erg stimuleert en activeert. Na het volgen van een speciale cursus is Marianne nu ook bezig met het schilderen van iconen. Meestal worden deze religieuze schilderijtjes op hout geschilderd maar Marianne schildert ze ook in Acryl , op doek en in groot formaat wat een bijzonder effect geeft.

In de Romeijnshof kunt u veel voorbeelden zien van portretten maar er is ook een grote icoon te bezichtigen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Romeijnshof

POLITIEK DEBAT IN PRINS ALEXANDER


Op donderdag 25 februari kunnen inwoners van Ommoord in debat gaan met de vertegenwoordigers van de politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen op 3 maart.a.s.

Aan de hand van een aantal stellingen kunnen politici en bewoners hun mening geven.

Het debat wordt gehouden in buurthuis de Molshoop, Sigrid IUndsetweg 300.

Deuren open om 19.00 uur, aanvang debat 19.30 uur

OVERHANDIGING ZWALUWTIL


Onder ruime belangstelling werd zaterdag 20 februari de eerste Rotterdamse Zwaluwentil bij de kinderboerderij de Blijde Wei in gebruik genomen.

Mary Gerritse, voorzitter van de werkgroep Ommoordse Veld, bedankte in haar welkomsttoespraakje iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van de zwaluwtil.

Vervolgens onthulde zij samen met Peter Pieterse een informatiebord en werd de zwaluwtil van dichtbij bewonderd. Als de zwaluwen het Ommoordse Veld weten te vinden, dan worden de eerste 'bewoners' eind april verwacht

De plaatsing is een bewonersinitiatief en werd mogelijk door een financiële bijdrage door de deelgemeente Prins Alexander.
>>Ga naar website BOO>>

dinsdag 9 februari 2010

DE WIJKKRANT


De komende week gaart onze drukker aan de slag met het drukken van De Wijkkrant en vanaf 18 februari zijn onze bezorgers weer op pad om bij ruim 11.000 huizen in Ommoord de krant te bezorgen. Huizen met een 'Nee-Nee' sticker op de brieven krijgen uiteraard ook geen Wijkkrant, maar bewoners kunnen hem dan afhalen in het Informatiepunt Ommoord of de Bibliotheek in wijkgebouw Romeynshof.

Als u benieuwd bent naar de inhoud van De Wijkkrant, dan kun hem nu al lezen door hier te klikken.

Feestelijke opening Eerste Rotterdamse Zwaluwtil op de Blijde Wei


OPENING ZWALUWTIL BIJ KINDERBOERDERIJ
Op zaterdagmiddag 20 februari zal dagelijks bestuurder van de deelgemeente Prins Alexander, Peter Pieterse, de eerste Rotterdamse huiszwaluwtil onthullen.

De zwaluwtil staat op kinderboerderij De Blijde Wei, Bergse Linker Rottekade 435. 3069LV ROTTERDAM: Tel.: 010-420.06.09

De zwaluwtil is een fraai en bijzonder object, het voorziet in broedruimte voor de huiszwaluw. We zien deze vogel steeds minder, o.a. door gebrek aan geschikte nestplaatsen. Omdat de huiszwaluw wel 9000 insecten per dag vangt, willen wij hem graag behouden in het Ommoordse Veld.

Het plan voor de zwaluwtil is een initiatief van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, het werd ondersteund door alle natuurorganisaties in de wijk en de bewonersverenigingen. Bij de uitvoering hebben velen hun steentje bijgedragen. Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft gezorgd dat de til op de goede plek in de grond kwam te staan (zie foto’s in de fotogalerij).
Voor meer informatie zie http://ommoordseveld.blogspot.com/

Vogelactivitieit voor kinderen op de Blijde Wei

Op kinderboerderij De Blijde Wei in het Ommoordse Veld vindt zaterdag 20 februari van 13.00-15.00 uur een vogelactiviteit voor kinderen plaats. Kinderen kunnen o.a. pindaslingers rijgen en vetbollen maken. Tijdens de vogelactivitieit zal deelgemeentebestuurder Peter Pieterse om 14.00 uur de eerste Rotterdamse zwaluwtil onthullen.

NATUURWANDELING OMMOORDSE VELD


Theo v.d. Hart en Pail Winckers organiseren op Zaterdag 20 februari 2010 een natuurwandeling door het Ommoordse Veld en omgeving. Verzamelen om 10.00 uur bij metrostation Romeynshof.

Ook de wintertijd heeft zijn bekoringen: regen, hagel, sneeuw, mooie luchten en silhouetten van bomen.

We hopen de nodige vogels onderweg te zien en te horen.

Het is aan te bevelen een verrekijker mee te nemen en stevig schoeisel aan te trekken.

Duur van de wandeling ca 2,5 uur.

Leiding: Theo van der Hart, Tel. 010-4217261 en Paul Winckers,Tel. 010-4201750

woensdag 13 januari 2010

EXPOSITIEMOGELIJKHEDEN ROMEYNSHOF


In het nieuwe jaar kunnen wijkbewoners en aankomende talenten zich weer aanmelden om hun kunst(werken) te laten zien in wijkgebouw Romeynshof. De ontmoetingsruimten het gebouwheeft een expositieruimte beschikbaar voor maximaal 16 schilderijen of kunstwerken.

De enige kosten die wij berekenen zijn voor de verzekering. (dan is uw werk verzekerd tegen vernieling en diefstal)

U kunt langs komen in de Romeynshof om u aan te melden of telefonisch: 010-420-40-99

NIEUWJAARSBORREL BOO


Vrijdag 8 januari organiseerde de BOO haar jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. De borrel is een uitgelezen moment voor de vele vrijwilligers in Ommoord om elkaar weer eens bij te praten.

Fons Tacq, voorzitter van de BOO, opende de gezellige bijeenkomst met een toespraak waarin hij nog eens terugblikte op het afgelopen jaar. De toespraak kunt u lezen door hier te klikken.

Speciaal noemde hij de mensen van de Historischecommissie HeideBes die het afgelopen jaar met veel succes een boekje hebben gepresenteerd over de 'oude' Ommoordeseweg. Voor hun inspanningen ontvingen zij een mooie bos bloemen.

Peter Pieterse, portefeuillehouder van de deelgemeente, zette vervolgens Theo v.d. Hart in het zonnetje door hem de Mia van Yperenonderscheiding te overhandigen. Theo ontving deze omdat hij dit jaar precies 20 jaar vrijwilligerswerk doet in de Wijktuin Ommoord, daarnaast organiseert hij wandelingen door o.a. de Wijktuin en het Ommoordse Veld. We gunnen hem deze onderscheiding dus van harte.

Foto's van de nieuwjaarsborrel kunt u zien op de website van de boo. www.boo.nl > fotogalerij.