zaterdag 13 oktober 2007

GEEN WONINGEN OP HET OMMOORDSE VELD

Deze week zal er extra publiciteit worden gegeven aan de rampzalige ideeën om het Ommoordse veld voor een gedeelte te gaan bebouwen.

Mocht u nog denken 'ach dat duurt nog jaren' vergis u niet! Een eenmaal genomen besluit is moeilijk terug te draaien.

Om de gemeenteraadsleden te overtuigen om niet met dit plan in te stemmen, heeft de actiegroep die opkomt voor het behoud van het Ommoordse veld de afgelopen week vele tientallen kaarten verzonden aan de raadsleden.

Dinsdagmorgen om ongeveer 10.00 uur wil TV Rijnmond opnamen komen maken op het Ommoordse veld. Een aantal bewoners zal hun zegje doen over dit stukje unieke natuur in Rotterdam. Als alles loopt zal we hopen dat het gaat lopen, zal er later op de dag een studiogesprek zijn met de wethouders Bolsius en Karakus.
  • Laat zien dat het behoud van het Ommoordse veld u aan het hart gaat en kom zoveel mogelijk om uw steun te betuigen dinsdag 16 oktober om 10.00 uur op het Ommoordse veld.

Woensdagmorgen zal de commissie Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport ( FIBS) van de gemeenteraad over het onderwerp discussiëren.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de vergadering niet om 09.30 uur starten, maar om 09.15 uur in het stadhuis, kamer 7, Coolsingel 40 .


  • Het zou het fijn zijn als zoveel mogelijk bewoners uit Ommoord hun stem laten horen. U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid gaan, maar er kan ook als groep worden gereisd. Wilt u hieraan deelnemen, dan is het de bedoeling om op woensdag 17 oktober 8.30 uur op metrostation Graskruid te verzamelen (reiskosten voor eigen rekening).

Uiteraard kunt u ook een reactie geven op

http://ommoordseveld.blogspot.com


» Ga naar de website BOO...

vrijdag 12 oktober 2007

Met de klas naar de supermarkt


Vorige week zijn de kinderen van groep 1 van de Minister Marga Klompéschool uit Rotterdam- Ommoord met de hele klas naar de supermarkt geweest. Dit was in het kader van het project over de supermarkt.

Eerst hebben de kinderen samen met de juffen in de klas een boodschappenlijstje gemaakt. Elk groepje moest een aantal boodschappen halen. Ook kreeg elk groepje geld mee en een muntje voor het wagentje.

Terug in de klas werden alle boodschappen bekeken. De kinderen hadden bijvoorbeeld spruiten, courgette, aubergine of een pompoen gekocht. Van dat laatste gaan de kinderen samen met de juffen komende week pompoensoep maken.

De ouders van de kinderen zijn uitgenodigd om in de middag de soep te komen proeven.

Kort verslag bijeenkomst BvHBB (Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos).

Op uitnodiging van de BvHBB ben ik als vertegenwoordiger van de BOO uitgenodigd voor een brainstormsessie op dinsdag 10-10.

Paul Scheublin en Ben Bes van de Heide/Besvereniging waren er ook.
Eveneens nieuw was een vertegenwoordiger van de wijk die naast de Ankie Verbeek Ohrlaan (de oude “verlengde Molenlaan”) t.w. de Lamsrustlaan en Hoge Limiet. Deze bewoners krijgen mogelijk een verkeersplein van de A13/16 zeer dicht naast hun wijk.

Na de kennismakingsronde werd er gesproken over de te verwachten varianten die op 18 oktober worden gepresenteerd in Lommerrijk aan de genodigden.

Prof.dr.ir. Theo Bogaerts, em. hoogleraar TU Delft en bedenker van de alternatieve route, vertelde uitgebreid dat Rijkswaterstaat en de provincie met delen van zijn ideeën aan het werk zijn gegaan voor de N470 en dat hierdoor er een kleine kans is dat de A13/16 mogelijk als een provinciale weg wordt voortgezet. Wat consequenties heeft voor het budget(vele malen goedkoper), de wijze van aanleg en fundering en geluidswering.
Al met al een ongewenste overweging gezien de lagere kwaliteit.

Vervolgens werd er gesproken over de voorbereiding van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Het bestuur gaat op zoek naar een betaalbare(!), en ter zake kundige jurist die kan beginnen met de dossiervorming.
Er zal in eerste instantie worden gezocht in de kring van bekenden van de vereniging.

Volgende bijeenkomst met RWS: 18-10 in Lommerrijk.

Philip Eijsman

donderdag 11 oktober 2007

OMMOORDSEVELDOp woensdagochtend 17 oktober zal de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport (FIBS) beslissen welk advies zij de Gemeenteraad zullen geven over het al dan niet bebouwen van het Ommoordseveld. Die morgen behandelen zij de “Stadsvisie 2030”. In dit plan staat het voornemen om 200 tot 450 villa’s te bouwen op het veld.

Wij willen daar met een flink aantal mensen naar toe gaan. Het actiecomité Ommoordse veld Open en Groen heeft inmiddels 5000 handtekeningen en adhesiebetuigingen verzameld. Deze zullen overhandigd worden. Verschillende organisaties zullen uit Ommoord zullen het woord richten tot de commissieleden.

Wie met ons mee wil gaan wordt verzocht om 8.30 uur aanwezig te zijn op het Metrostation Graskruid. We vertrekken van daar gezamenlijk naar het Stadhuis, kamer 7. De vergadering begint om 9.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij het opbouwwerk Ommoord, tel 010 42 00 404 of 06 444 98 374.

De afgelopen week heeft de actiegroep hard gewerkt en zijn er enige honderden kaarten verzonden naar de gemeenteraad van Rotterdam om hen ervan te overtuigen dat er geen woningbouw op het Ommoordse veld moet komen.
Uiteraard kunt u nog steeds uw steun betuigen via de weblog
http://ommoordseveld.blogspot.com