dinsdag 8 juli 2008

FIETSVIERDAAGSE 55+

Fietsen geeft natuur(lijk) plezier, zeker als u met meerderen fietst!
Dit is het motto van de tweede fietsvierdaagse die in Prins Alexander georganiseerd wordt voor 55-plussers.

De fietsvierdaagse vindt plaats op vier donderdagen in september: 4, 11, 18 en 25 september. De routes zijn rond de 23 km. en voeren langs bekende en minder bekende plekken in en om Rotterdam. We vertrekken om 10.00 uur, elke donderdag vanaf een andere locatie. Bij inschrijving krijgt u een overzicht mee van de vertreklocaties. Onderweg houden we een koffiestop en twee dagen krijgt u als afsluiting een lunch.

De fiets 4-daagse wordt georganiseerd door Stichting Buurtwerk Alexander, De Stromen, zorgaanbieder Laurens, diverse vrijwilligers en wordt ondersteund door fietsenzaak Profile Roerade en Rotterdam Airport.

Kosten: € 2,50 per dag of € 7,50 voor vier dagen.

U kunt zich vanaf heden inschrijven bij alle buurthuizen van Stichting Buurtwerk Alexander:
· Kralingse Veer: Wijkgebouw Rendierhof, Rendierstraat 3, tel: 4507025
· Lage Land: Buurthuis Alexanderpolder, Remmet van Milplaats 15, tel: 4205055
· Nesselande: Brede School Nesselande, R. van ’t Hoffstraat 14, tel: 7508499
· Ommoord: Buurthuis de Molshoop, Sigrid Undsetweg 300, tel: 42112722
· Oosterflank: Wijkcentrum Oriënt, Kobehof 5, tel: 4553799
· Prinsenland: Activiteitencentrum Zjaak, Maria Wesselingstraat 8, tel: 2668777
· Zevenkamp: LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, tel: 4563993

U kunt zich ook inschrijven bij:
· Woonzorgcentrum de Schutse, Cordell Hullplaats 22 in Ommoord en
· De Vijf Havens, Zevenkampse Ring 40, Zevenkamp.

Voor meer informatie kunt u bellen met Buurthuis Alexanderpolder, tel: 010 4205055.

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft het bestuur van de SBR een aantal keren per jaar een Informeel Gesprek Veiligheid met de Veiligheidsdriehoek (Burgemeester, Hoofdcommissaris van Politie en Hoofdofficier van Justitie). Het doel van deze gesprekken is om problemen die de bewonersorganisaties in de stad signaleren op gebied van schoon, heel en veilig en geen incidenten zijn onder de aandacht van de Veiligheidsdriehoek te brengen.
Het eerstvolgende gesprek staat gepland voor 10 juli 2008. Mochten er in uw wijk of buurt zaken zijn die u de aandacht van de Veiligheidsdriehoek verdienen dan verzoek ik u deze zo snel mogelijk aan mij te laten weten. Dat kan telefonisch, per email of fax. De definitieve agenda wordt mogen vastgesteld.

Met vriendelijke groet,


Ger de JongeBureaumanager
Samenwerkende Bewonersorganisaties RotterdamWestewagenstraat 603011 AT Rotterdam

Tel. 010 - 240 00 97Fax. 010 - 281 01 41

Email:
info@sbr-rotterdam.nlWebsite: www.sbr-rotterdam.nl

BEWONERSBIJEENKOMST NIEUWBOUW GRASBUURT


Dinsdag 24 juni presenteren de deelgemeente, Woonbron en projectontwikkelaar Kristal de plannen voor de nieuwbouw in de Grasbuurt. Dagelijks bestuurder Erwin van Duin opent de avond om 19.30 uur in het Continental Art Center aan de Robert Kochplaats 342.

We hebben de avond georganiseerd om bewoners te informeren én te betrekken bij de planvorming en –uitvoering. Ook licht de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (Ds+v) de stedenbouwkundige randvoorwaarden toe. Alle bewoners van de Grasbuurt hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Programma
19.00 uur: Ontvangst;
19.30 - 19.40: Start officiële gedeelte: welkomstwoord, uitleg programma en het doel van de avond;
19.40 - 19.50: Toelichting van de ontwikkelvisie door Woonbron Kristal;
19.50 – 20.20: Toelichting stedenbouwkundige randvoorwaarden door dS+V;
20.20 – 20.50: Presentatie verkavelingstudie door Attika architecten;
20.50 – 21.00: Toelichting participatie door Woonbron. Hoe betrekken we
omwonenden?
21.00 – 21.30: Reacties en vragen van aanwezigen;
21.30 uur Afsluiting door voorzitter.

Ruim een jaar geleden maakte Woonbron bekend dat zij de zeventig 55+ woningen aan de Brongras, Fioringras, Kamgras en Raaigras gaat slopen. De reden hiervoor is dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is besloten om tot vergroting en nieuwbouw van de basisschool De Piloot over te gaan.

>>Ga naar website BOO....

OUDE NAMEN IN OMMOORD


Zeggen de namen Baersmeer, Buitenlust, Boekholt, Witsenburg en Zwanesse u iets?

Deze namen hebben wel degelijk te maken met Ommoord, het zijn namelijk name die verbonden zijn met de geschiedenis van Ommoord.

Enige tijd geleden kregen wij van één van de medewerkers van Infopunt een aantal artikelen uit een tijdschrift uit 1988. U kunt in de artikelen lezen dat de geschiedenis van de Ommoortse polder al ver voor 1968 begon, maar ook hoe de toenmalige bewoners dachten over het wonen in Ommoord.

U kunt de artikelen lezen op de website van de BOO: http://www.boo.nl/ >diversen>geschiedenis.

>>Ga naar website BOO....

GROENKAART PRINS ALEXANDER


Op 12 juni j.l. vond de bewonersbijeenkomst plaats waar de Groenvisie van de deelgemeente Prins Alexander onder de loep is genomen.

Er waren 26 bewoners aanwezig. Veel vragen gingen over het huidige slechte onderhoud van het groen. Ook werden er nog suggesties gedaan waar de deelgemeente wellicht nog iets mee kan doen.

Mary Gerritse hield haar verhaal over het Ommoordseveld. Dit natuurgebied bleek later ook de meeste stemmen te krijgen als mooiste plek van Ommoord. Ook de Wijktuin werd niet vergeten en kreeg veel aandacht.

De voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO was ook één van de insprekers. Zijn verhaal kunt u lezen
door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO....

NIEUWSBRIEF SAMENWERKENDE BEWONERSORGANISATIES ROTERDAM


De afgelopen week verscheen er een nieuwe editie van de SBR-Knipselkrant. De SBR-Knipselkrant bevat informatie op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, burgerparticipatie, achterstandswijken, stadsvernieuwing en al die zaken die van belang kunnen zijn voor de bewoners van Rotterdam. Meestal is de informatie beknopt en heeft tot doel u kort te informeren of te attenderen op voor u mogelijk belangrijke zaken. De knipselkrant is te lezen door hier te klikken.

De knipselkrant is in het zgn. pdf-formaat, dit is een veel gebruikt formaat voor documenten. Hiervoor heeft u een zgn. "Adobe Reader" nodig, u kunt deze reader gratis downloaden op het volgende webadres:
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html Het installeren is eenvoudig, u hoeft slecht de instructies die op het scherm verschijnen te volgen.
>>Ga naar website BOO....

BIBLIOTHEEK OMMOORD


Op maandag 30 juni organiseert het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord in samenwerking met Riagg Rijnmond een workshop
‘Lekker in je vel’. In de workshop krijgt u informatie over en maakt u kennis met een aantal praktische manieren en oefeningen om u lekkerder in uw vel te voelen. Dit kan van pas komen bij klachten als somberheid, stress, slecht slapen en vermoeidheid.

De workshop wordt gegeven door een medewerker van de afdeling Preventie van de Riagg Rijnmond en is gratis toegankelijk. Opgeven is niet nodig, u kunt binnenlopen vanaf 19.45 uur, de start is om 20.00 uur. Bibliotheek Ommoord ligt aan de Briandplaats 21.tel: 010 4216631.
>>Ga naar website BOO....

NATUURWANDELING DOOR HET OMMOORDSEVELD


Het Ommoordse Veld is een prachtig stukje natuur langs de Rotte.
Het is een oud cultuurgebied en er is een moerasgedeelte met bijzondere planten die op de rode lijst staan en die nu bloeien. Ook diverse grassoorten trekken onze aandacht. Zo broedt er de Ransuil,
de groene- en de bonte specht. De ijsvogel is er regelmatig te zien.

Om al dit moois onder deskundige begeleiding een van dichtbij te bekijken wordt er op zaterdag 12 juli a.s. een natuurwandeling georganiseerd.

Op kinderboerderij "De Blijde Wei" houden we even pauze voor een kopje koffie. Duur ongeveer 2 1/2 uur en de wandeling is gratis.

Er wordt verzameld om 10.00 uur bij Metrostation Romeynshof, richting Binnenhof.

De gidsen zijn Theo van der Hart, 010-421.72.61. en
Ellen Beckmann, 010-421.90.56
>>Ga naar website BOO....

ZOMERMARKT LAURENS IN DE SCHUTSE


Laurens Actief organiseert op dinsdag 8 juli een Zomermarkt van 10:00 uur tot 15:30 uur in woongebouw De Schutse aan de Cordell Hullplaats 22. De Zomermarkt is voor iedereen toegankelijk.

Zoals u gewend bent, zal er in een gezellige zomersfeer een breed aanbod van diverse standhouders zijn, met onder meer kaarten, sieraden, woondecoraties, glaswerk etc.

Natuurlijk kunt u ook in het restaurant van woongebouw de Schutse deze dag terecht voor een frisse zomerlunch of wat dacht u van een heerlijke sorbet, en nog meer lekkernijen die past bij de zomerse sferen.

Laurens is een zorgorganisatie op het terrein van de ouderenzorg. Laurens is een grote koepelorganisatie in Rotterdam. Laurens Actief coördineert een activiteitenprogramma voor ouderen vanaf 55+. Deze activiteiten vinden plaats op verschillende locaties binnen deelgemeente Alexander.

Meer informatie over de Zomermarkt is te verkrijgen bij Laurens Actief van Laurens, tel. 010-2861488