dinsdag 8 juli 2008


Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft het bestuur van de SBR een aantal keren per jaar een Informeel Gesprek Veiligheid met de Veiligheidsdriehoek (Burgemeester, Hoofdcommissaris van Politie en Hoofdofficier van Justitie). Het doel van deze gesprekken is om problemen die de bewonersorganisaties in de stad signaleren op gebied van schoon, heel en veilig en geen incidenten zijn onder de aandacht van de Veiligheidsdriehoek te brengen.
Het eerstvolgende gesprek staat gepland voor 10 juli 2008. Mochten er in uw wijk of buurt zaken zijn die u de aandacht van de Veiligheidsdriehoek verdienen dan verzoek ik u deze zo snel mogelijk aan mij te laten weten. Dat kan telefonisch, per email of fax. De definitieve agenda wordt mogen vastgesteld.

Met vriendelijke groet,


Ger de JongeBureaumanager
Samenwerkende Bewonersorganisaties RotterdamWestewagenstraat 603011 AT Rotterdam

Tel. 010 - 240 00 97Fax. 010 - 281 01 41

Email:
info@sbr-rotterdam.nlWebsite: www.sbr-rotterdam.nl

Geen opmerkingen: