dinsdag 8 juli 2008

GROENKAART PRINS ALEXANDER


Op 12 juni j.l. vond de bewonersbijeenkomst plaats waar de Groenvisie van de deelgemeente Prins Alexander onder de loep is genomen.

Er waren 26 bewoners aanwezig. Veel vragen gingen over het huidige slechte onderhoud van het groen. Ook werden er nog suggesties gedaan waar de deelgemeente wellicht nog iets mee kan doen.

Mary Gerritse hield haar verhaal over het Ommoordseveld. Dit natuurgebied bleek later ook de meeste stemmen te krijgen als mooiste plek van Ommoord. Ook de Wijktuin werd niet vergeten en kreeg veel aandacht.

De voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO was ook één van de insprekers. Zijn verhaal kunt u lezen
door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: