zaterdag 3 november 2007

DAG VAN DE DIALOOG IN OMMOORD


Tijdens de dag van de Dialoog in Ommoord zijn ongeveer 50 mensen met elkaar in gesprek gegaan. Het thema was "luisteren", en in ieder geval op deze dag werd er flink geluisterd. In de morgenuren werd op vrijdag 2 november aan twee tafels met elk 13 personen met elkaar gesproken.

De achtergronden waren dit keer heel verschillend. Ook cliënten van de Viersprong deden mee. Voor al zij waren heel opgetogen. Zulke leuke mensen om mee te praten, was het kommentaar achteraf. Men heeft genoten van de aandacht voor elkaar. In de avonduren hadden er ongeveer dertig mensen door de druilerige regen de weg naar de Viersprong gevonden. Iets minder dan waarop gerekend was maar ook hier verliepen de gesprekken in een gemoedelijke sfeer en met veel aandacht voor elkaar.

De gemiddelde leeftijd lag veel lager in de avonduren en er waren ook pubers en kinderen meegekomen. Een gemiste kans dat er geen jeugdtafel was voorbereid in de avonduren. Volgende keer beter.

vrijdag 2 november 2007

LAURENS EN ZORGKOMPAS BUNDELEN KRACHTEN


Dinsdag 30 oktober 2007 ondertekenden de bestuurders van Laurens en Zorg Compas een intentieverklaring om een fusie met elkaar voor te bereiden. Beide organisaties achten het samengaan noodzakelijk om aan de huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt het hoofd te kunnen bieden en een sterke marktpositie te behouden.


Voor Zorg Compas, een zorgorganisatie in Rotterdam en Lansingerland biedt deze fusie mogelijkheden tot een stevigere positie in de markt, waardoor zij toekomstige uitdagingen, zoals kleinschalige zorg en zorgverlening aan huis, beter aan kan. Voor Laurens, een grote organisatie voor wonen, diensten en zorg in de stadregio Rotterdam, betekent de fusie een betere spreiding en dekking in de stadsregio Rotterdam. Daar waar in één wijk veel meer klanten zijn, kan in de kleinschalige teams efficiënter gewerkt worden. Daar waar meer locaties zijn in een wijk kan beter aansluiting worden gevonden met b.v. ziekenhuizen en zorg aan huis.
Door de fusie ontstaat een organisatie met een vijftigtal locaties en meerdere steunpunten, verspreid over bijna alle wijken in het werkgebied (Rotterdam, Lansingerland, Barendrecht, Capelle en Oostvoorne). Samen zijn Laurens en Zorg Compas de grootste werkgever in de regio Rotterdam op het gebied van wonen, diensten en zorg met volop mogelijkheden voor medewerkers om zich te specialiseren of verder door te groeien.


In beide organisaties is veel kennis over zorg, wonen en diensten. Door het samengaan kunnen klanten gebruik maken van deze brede expertise, in de huidige en nieuw te ontwikkelen dienstverlening. Ook als de zorgbehoefte toeneemt zijn binnen de nieuwe, grotere organisatie meer mogelijkheden om deze op de gewenste wijze in te vullen: in eigen huis, een verzorgings- of verpleeghuis, al dan niet in samenwerking met ziekenhuizen of andere medische zorg.

GROENE DUIMEN: WESTELIJKE WIJKTUIN OMMOORD


Het initiatief van de Bewonerscommissie Curieflat en tuinopruimploeg (TOP!) voor de 'Aanpak Westelijke Wijktuin Ommoord' is als één van de 65 goedgekeurde projecten uitgekozen.

Op 16 november a.s., 20:00 uur, zal in de Burgerzaal van het Stadhuis door de wethouder, de voorzitter van de jury en de portefeuillehouder van de deelgemeente de officiële Groene Duim uitgereikt worden.

We kunnen ons verheugen op een toekomstige verbetering van het Ommoord groen!

Met vriendelijke groet,

Rob Hoebe

INZ VRIJWILLIGERSCAFÉ PRINS ALEXANDER


Geachte vrijwilliger(s), Namens het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente wil ik u, vrijwilliger in onze deelgemeente, langs deze weg hartelijk bedanken voor uw inzet in de afgelopen tijd. Zonder u zou onze deelgemeente niet de sprankelende woon- en leefgemeenschap zijn die zij nu is!
Het verheugt mij u te kunnen melden dat wij in Prins Alexander op woensdag 28 november als deelgemeente de spits gaan afbijten van het Rotterdamse festivallnZ vrijwilligersstad met het eerste deelgemeentelijke Vrijwilligerscafé Prins Alexander.

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen voor het Vrijwilligerscafé Prins Alexander om samen met alle andere vrijwilligers uit onze deelgemeente op woensdag 28 november vanaf 16.00 uur naar Eetcafé Friends (Zevenkampsering 303) te komen. Daarnaast kunt u op deze vrijwilligersdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur deelnemen aan een korte workshop in LLC Zevenkamp (Ambachtsplein 141). U kunt kiezen uit acht verschillende workshops over diverse thema's binnen het vrijwilligerswerk. Bij deze brief treft u een overzicht van deze acht thema's en een antwoordstrookje waarop u uw keuze(s) kunt aangeven. Tussen de rondes door kunt u van 16.00 tot 19.00 uur in Eetcafé Friends, tijdens het Vrijwilligerscafé Prins Alexander, uw collega-vrijwilligers ontmoeten en iets met hen eten en drinken. Bij gebleken succes zou dit café wel eens de eerste van een lange rij kunnen zijn.
Vrijwilligerscafé Prins Alexander en workshops Woensdag 28 november 2007 van 14.00-21.00 uur .

De volgende workshops zijn mogelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Een workshop gericht op bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Diversiteit in het vrijwilligerswerk lijkt een logische zaak. In de praktijk blijkt het diversiteitbeleid vaak te blijven steken in het streven om bepaalde aantallen vrijwilligers binnen te halen, zodat de vrijwilligers van de organisatie een juiste afspiegeling vormen van de omgeving. Diversiteitbeleid is echter meer dan een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers, of een x-aantal vrijwilligers uit etnisch culturele minderheidsgroepen of vrijwilligers met een functionele beperking. Diversiteit in het vrijwilligerswerk betekent o.a. dat de organisatie zich bewust is van de verschillen tussen mensen die onder de vrijwilligers te onderscheiden zijn en dat er een organisatieklimaat' heerst waarbij al die groepen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. In de workshop wordt aandacht besteed aan hoe een organisatie met die verschillende aspecten van diversiteit in haar beleid aan de slag kan gaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het beslechten van vooroordelen, clichés en stereotiepen die mensen over en weer van elkaar hebben. In de workshop is er volop ruimte voor de ervaringen van de deelnemers.

 2. Levensreddende handelingen
Wat kunnen we doen voor eenvoudige, maar 0 zo belangrijke levensreddende eerste handelingen. In een workshop kijken we welke mogelijkheden er zijn voor preventie en het kunnen toepassen van enkele handelingen bij levensbedreigende situaties, zoals stabiele zijligging en reanimatie. Naast korte inleiding zal het mogelijk zijn om een aantal handelingen te oefenen. Het gaat niet om beheersen, wel om even stil te staan en misschien te kiezen voor een vervolg.

3. Vrijwilligerstest en hoe verder
Een workshop waarin u zich kunt oriënteren op het vrijwilligerswerk en/of waarin u de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk leert kennen en welke kwaliteiten u hierbij kunt inzetten.

4. Initiatieven met betrekking tot buurtparticipatie
In deze workshop wordt aangegeven hoe u gebruik kan maken van positieve krachten in de buurt, welke kansen en mogelijkheden er liggen om te komen tot een goede buurtgerichte samenwerking.

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers .
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

De volgende workshops zijn mogelijk van 19.00 uur tot 21.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Idem aan middagprogramma.

2. KenniZ aan de bar
Wat komt er allemaal kijken bij het draaien van een bar. En dan vooral bij de regelgeving voor het draaien van een bar. Natuurlijk is er de drank- en horecavergunning, die is nodig bij het schenken van (zwak) alcoholische dranken. En dan moeten er mensen binnen de organisatie een diploma sociale hygiëne hebben. En dan moeten er ook nog mensen een barinstructie krijgen. Wat betekent dat allemaal. Op die vragen gaan we in bij de workshop KenniZ aan de Bar. Een korte handleiding en aanbieden van materiaal om het draaien van de bar goed en volgens wettelijke richtlijnen te laten verlopen.

3. Sponsering
Sponsering voor vrijwilligersorganisaties. Hoe gaat dit in zijn werk?

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

Vrijwilligers die zich willen aanmelden, kunnen dit doen bij de deelgemeente Prins Alexander.

MIJN LOKET


De gemeente Rotterdam investeert in haar dienstverlening om u nog beter van dienst te zijn. Voor vragen aan de gemeente kunt u 24 uur per dag terecht op yyww.rotterdam.nl. Mijn Loket is een belangrijke uitbreiding van deze digitale dienstverlening.

Iedere Rotterdammer met een DigiD* kan zich bij het loket aanmelden en gebruik maken van maatwerk dienstverlening. Via Mijn Loket blijft u op de hoogte van zaken die bij u in de buurt of in uw deelgemeente spelen. Daarnaast kunt u per e-mail naar eigen interesse nieuws ontvangen over bijvoorbeeld wegopbrekingen, belastingen & heffingen of kunst & cultuur.
Verder kunt u met Mijn Loket de volgende zaken (binnenkort) met de gemeente regelen:
Status bekijken van uw lopende aanvragen bij de gemeente;

Aanvragen van een afschrift van uw persoonslijst (een lijst met uw persoonsgegevens zoals u bij de gemeente staat geregistreerd);
Aanvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
Aanvragen van een afschrift van een akte van de Burgerlijk Stand;
Het regelen van uw naamgebruik;

Een afspraak maken voor het aanvragen van uw paspoort of rijbewijs bij Stadswinkel Centrum.

U kunt voor alle vragen aan de gemeente uiteraard ook 24 uur per dag terecht bij 0800-1545 of tijdens kantooruren bij een van de stadswinkels.


BIGBAND NIGHT ROMEYNSHOF


De Sea Sound Bigband is een band met vele muzikale gezichten.

De Bigband bestaat uit een orkestleider met vijf saxofonisten, vier trombonisten, vijf trompettisten en maar liefst 4 zangeressen.

Hun repertoire bestaat uit vele bekende en dansbare muziekstukken, dus de voetjes kunnen van de vloer. Uiteraard spelen zij de muziek van de echte grondleggers van de Big Band, zoals Count Basie, Glenn Miller en Duke Ellington. Maar ook latin, funk, pop en zelfs rap is vertegenwoordigd in hun muziekstukken.

Zaterdag 10 november
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 6,00
Kaartverkoop vanaf vrijdag 2 november

SENIOREN WELZIJNSMARKT


Buurtwerk Alexander en de Stromen organiseren samen een Senioren Welzijnsmarkt. Er zijn deze dag verschillende instellingen en bedrijven uitgenodigd om hun aanbod van voorzieningen, diensten, activiteiten en producten te presenteren ter bevordering van het welzijn voor senioren.

Er zijn verschillende stands ingericht op het gebied van zorg, huisvesting, gezondheid, vervoer, veiligheid en belangenbehartiging waar informatie te krijgen is. De Senioren welzijnsmarkt is gratis te bezoeken en wij heten u welkom met een kopje koffie/thee met koekje.

Ook de vrijwilligers van het project Ouderenproof Ommoord zijn aanwezig en het is zeker de moeite waar een bezoek aan hun stand te brengen

Vrijdag 16 november, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8

maandag 29 oktober 2007

DAG VAN DE DIALOOG


Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag nodigen wij u uit voor de Dag van de Dialoog in Ommoord op vrijdag 2 november a.s.
in de Viersprong, John Mottweg 122.

De dialoog heeft dit jaar als thema : “Luister nou “.
Door heel Rotterdam worden aan meer dan 170 tafels de gesprekken georganiseerd.

Ook in Ommoord worden in de Viersprong een aantal tafels georganiseerd:

Overdag van 11.00 tot 14.30 uur met een gemeenschappelijke lunch rond 12.30 uur en ’s avonds vanaf 18.00 uur. We starten dan met een gezamenlijke maaltijd. De avond hopen we om 22.00 uur af te ronden.
U kunt uiteraard zelf beslissen of u overdag komt of in de avonduren.

De dialoog tafels worden georganiseerd door de Stichting Pameijer, Stichting Buurtwerk Alexander, de werkgroep Kleurrijk Ommoord en het opbouwwerk Ommoord.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan deze dialoog wil deelnemen.

Met vriendelijke groeten

namens de organisatoren
Abdelaziz El Mghari
Myranda Mulder

Opbouwwerk Ommoord
John Mottweg 122
3068ZT Rotterdam
Tel 4200404

DB DEELGEMEENTE STAPT OPDagelijks bestuur ervaart geen werkbare relatie meer met een meerderheid van de deelraad.


Het dagelijks bestuur heeft vanmiddag in de deelraadsvergadering van Prins Alexander geconstateerd dat er geen werkbare samenwerking meer is met een meerderheid van de deelraad en heeft zijn ontslag aangekondigd. Aanleiding voor deze stap was een motie van de fracties van Leefbaar Rotterdam en CDA. In eerste instantie richtte de motie zich op het voeren van een juridische procedure door de deelraad tegen het ex-PvdA-raadslid P. Veenstra. Na enig beraad bleek al snel dat een dergelijke actie juridisch volstrekt onmogelijk is. Het besluit van de motie werd vervolgens aangepast tot een steunbetuiging aan de PvdA-fractie tot het instellen van een juridische procedure; echter zonder dat de overwegingen van de motie werden gewijzigd. Deze gewijzigde motie werd vervolgens aangenomen met 15 stemmen voor en 9 tegen. Van de PvdA-fractie stemden 3 leden voor de motie van de oppositie.


Het DB concludeerde dat het juridisch ontoelaatbaar is dat de deelraad voortijdig partij kiest in een civiele procedure van de PvdA tegen het ex-fractielid Veenstra. Het DB legde bij monde van voorzitter Krul en vice-voorzitter Van Duin uit, op deze wijze onvoldoende basis meer te zien in een werkbare relatie met een meerderheid binnen de deelraad.


Het DB betreurt de gang van zaken, waardoor de begrotingsbehandeling niet kon worden afgerond, en constateert dat de discussie in de deelraad wederom niet gaat over de belangen van burgers en het besturen van de deelgemeente, maar zich beperkt tot partijpolitieke onderwerpen; in dit geval zelfs een onderwerp dat zich strikt beperkt tot de PvdA-fractie.


Bij het vaststellen van de agenda van de deelraad van 29 oktober, verzocht fractieleider Meijer (Leefbaar Rotterdam) om aanpassing van de agenda. Spreker motiveerde het ingelaste agendapunt onder meer dat de hele raad last heeft van de negatieve beeldvorming betreffende de (voorgenomen) juridische procedure van de PvdA tegen Veenstra. Het DB ervaart de motivering die ten grondslag ligt aan de aangenomen motie als een gelegenheidsargument om een interne PvdA-kwestie te verheffen tot een agendapunt voor de beraadslaging van de deelraad.
In de overwegingen van het DB speelde voorts een rol dat de PvdA-fractie al vérgaande voorbereidingen getroffen had om juridische stappen te ondernemen omdat zij bedenkingen heeft betreffende het beheer van het fractiegeld door de heer Veenstra in de periode dat hij penningmeester van de PvdA-fractie was.

zondag 28 oktober 2007

KINDEREN UIT OMMOORD HELPEN KINDEREN MET DIABETES
DVD speler en films voor Diabeter

De stichting Diabeter, het behandelcentrum in Rotterdam voor kinderen en jongeren met diabetes (suikerziekte) krijgt / kreeg op 31 oktober een DVD speler uitgereikt door de organisatoren van de Spelletjesdagen 'Alle aandacht voor de jeugd'.
"Dit is een geweldig initiatief voor de kinderen die bij ons komen", zegt Henk-Jan Aanstoot, een van de bij Diabeter werkzame kinderartsen. "We gebruiken steeds vaker films als manier om zaken aan kinderen uit te leggen over diabetes en hoe ze dat moeten behandelen. Zo'n DVD speler kunnen we daarvoor heel goed gebruiken. Natuurlijk kan de speler ook gebruikt worden in de wachtkamer om eens even een leuk filmpje te kijken".


De DVD speler en een aantal films zijn aangeschaft met de opbrengst van een grote startzaterdag, de dag waarmee - inmiddels al 5 keer - het culturele en kerkelijke seizoen gestart wordt op het plein van Winkelcentrum Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord.
"Er worden op die dag in het kader van 'Alle aandacht van de jeugd' allerlei activiteiten georganiseerd zoals o.a. spelletjes, schminken & knutsels. De kinderen kunnen daarvoor een speciale spelletjes-strippenkaart kopen voor 1 euro en daarmee 5 activiteiten doen, en ze krijgen er limo & snoep voor. De opbrengst hiervan en soms de donaties van bezoekers zijn 100% voor het voor die dag gekozen goede doel (liefst een 'kinderdoel') en dit keer werd het dus de DVD speler voor Diabeter" aldus Margreet Vlastuin, die samen met Ben Gramberg van brasserie 'De verandering' deze dagen organiseert, met ondersteuning van Buurtwerk Alexander & Sport Stimulering en dankzij sponsoring van ComWonen, Woonbron, Wink.ver.Hesseplaats.


"Voor de spelletjesdag op Koninginnedag hadden we contact gezocht met de bekende Stichting DaDa, die veel doet voor kinderen die in ziekenhuis of elders moeten verblijven, en gespaard voor de kinderafdeling van het IJsselland Ziekenhuis en dat was zo leuk om te doen, dat we aan hen gevraagd hebben of er nog iets was in onze buurt en dat werd Stichting Diabeter."
Henk-Jan Aanstoot: "Wat het zo bijzonder maakt is dat doordat allerlei kinderen spelletjes speelden op die dag en daar kaartjes voor kochten ze zo hebben gezorgd dat de kinderen hier worden geholpen!"


NOOT OVER DIABETER: Stichting Diabeter is een nationaal centrum voor diabeteszorg aan kinderen en jongeren. Inmiddels worden zo'n 500 kinderen uit Rotterdam Rijnmond, maar ook uit de rest van Nederland daar voor hun Diabetes behandeld. Diabeter werkt daarbij nauw samen met het Erasmus MC Sophia, IJsselland Ziekenhuis en St. Franciscus Gasthuis. Diabetes is voor kinderen een lastige ziekte die niet genezen kan worden, maar wel goed behandeld. Bij die behandeling moeten kinderen en hun ouders zelf veel weten en kunnen: insuline spuiten, glucose(suiker) waarde in hun bloed prikken en meten, veel over voeding en activiteit weten en veel meer. Daarvoor geeft Diabeter de medische begeleiding en educatie. Juist voor het leren van al die zaken is de DVD-speler een welkom geschenk. Het belang van goede diabeteszorg zit hem in het feit dat kinderen zich dan niet alleen veel beter voelen en functioneren, maar ook voorkomt dat ernstige complicaties van diabetes die 15-20 jaar later kunnen gaan ontstaan (meer informatie op www.diabeter.nl)
In Nederland hebben zo'n 6000 kinderen tot 15 jaar diabetes. Jaarlijks wordt de ziekte bij zo'n 500 kinderen vastgesteld en elk jaar stijgt dat aantal met 3%. Ook komt de ziekte op steeds jongere leeftijd voor. Goede diabeteszorg kan de gevreesde complicaties van diabetes uitstellen en afstellen.
Juist deze week wordt de landelijke collecte voor diabetes gehouden. Ook is het op 14 november werelddiabetesdag, speciaal in het teken van kinderen met diabetes (zie
www.worlddiabetesday.org)

GRATIS FIETS GRAVEREN

Fietsers let op! U kunt gratis uw postcode in uw fiets laten graveren. Deze actie wordt u aangeboden door de deelgemeente Prins Alexander. SDW (Service Dienst Werk) graveert uw fiets gratis op diverse locaties in de deelgemeente.


Mocht uw fiets onverhoopt kwijt of gestolen zijn en hij wordt terug gevonden dan is het met de postcode eenvoudig te achterhalen wie de eigenaar is. Het loont dus om even langs SDW te gaan om de postcode in uw fiets te graveren!Waar vindt u SDW?


Op woensdag 31 oktober is SDW te vinden op het Poolsterplein (in de buurt van Zeeman) van 9.30 - 16.30 uur;


Vrijdag 2 november bij de fietsenstalling SDW - NS station Alexander, 9.30 – 16.30 uur;

Woensdag 7 november Hesseplaats (markt) bij Nelson Schoenen, 9.30 – 16.30 uur;

Vrijdag 16 november Het Lage land, Marinus Bolkplein 11, bij Sonor, 9.30 – 16.30 uur.