maandag 29 oktober 2007

DAG VAN DE DIALOOG


Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag nodigen wij u uit voor de Dag van de Dialoog in Ommoord op vrijdag 2 november a.s.
in de Viersprong, John Mottweg 122.

De dialoog heeft dit jaar als thema : “Luister nou “.
Door heel Rotterdam worden aan meer dan 170 tafels de gesprekken georganiseerd.

Ook in Ommoord worden in de Viersprong een aantal tafels georganiseerd:

Overdag van 11.00 tot 14.30 uur met een gemeenschappelijke lunch rond 12.30 uur en ’s avonds vanaf 18.00 uur. We starten dan met een gezamenlijke maaltijd. De avond hopen we om 22.00 uur af te ronden.
U kunt uiteraard zelf beslissen of u overdag komt of in de avonduren.

De dialoog tafels worden georganiseerd door de Stichting Pameijer, Stichting Buurtwerk Alexander, de werkgroep Kleurrijk Ommoord en het opbouwwerk Ommoord.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan deze dialoog wil deelnemen.

Met vriendelijke groeten

namens de organisatoren
Abdelaziz El Mghari
Myranda Mulder

Opbouwwerk Ommoord
John Mottweg 122
3068ZT Rotterdam
Tel 4200404

Geen opmerkingen: