zondag 8 maart 2009

DOORTREKKING A13/16


De afgelopen maanden hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de plannen m.b.t. de doortrekking. Op de achtergrond wordt er door verschillende bewonersgroepen (o.m. uit Hillegersberg) gewerkt om te kijken hoe de plannen met zo min mogelijk overlast voor de bestaande wijken (waaronder Ommoord) uitgevoerd moeten worden.


Wilt u alles nog eens nalezen, dan kunt u uitgebreide informatie vinden op de volgende website van Rijkswaterstaat. http://www.rijkswaterstaat.nl/projecten/a/a13/a13_a16_rotterdam/ en op de website van de belangenvereniging Hillegersberg http://www.bvhbb.nl/


>>ga naar website BOO>>

BURGERPANEL ONDERZOEKT WOONNET ROTTERDAM


Woningzoekenden positief over woonruimteverdeling

BurgerPanelRotterdam overhandigt rapport aan wethouder Karakus


Op 3 maart overhandigde het BurgerPanelRotterdam het rapport “Wij willen wonen” aan wethouder Karakus. Het rapport beschrijft de ervaring van woningzoekenden bij het zoeken naar een woning via Woonnet Rijnmond.


Uit het rapport van het BurgerPanel blijkt dat de woonruimteverdeling in de regio Rotterdam goed verloopt. Het onderzoek kende vragen als: “Hoe verloopt de procedure? Is de informatie op het internet duidelijk? Levert de Woonkrant hindernissen op? Waar kan de woningzoekende met zijn hulpvragen terecht? Hoe verloopt het aanbiedingsproces?”. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat woningzoekenden over het algemeen positief zijn over hun ervaringen met woonruimteverdeling. Wel komt naar voren dat men vragen en klachten soms moeilijk kwijt kan. Volgens het BurgerPanel is voor dit onderdeel nader onderzoek nodig.


Wethouder Karakus, die op de bijeenkomst zelf een woonpas voor Woonnet heeft aangevraagd en daarmee zelf met het systeem werkte, ondersteunt het initiatief van het BurgerPanel. “Het is goed dat het BurgerPanelRotterdam de ervaringen van woningzoekenden vanuit de praktijk toetst.” Er zijn woningzoekenden die teleurgesteld zijn over de woonruimteverdeling. Dit komt door een tekort aan aanbod in de huidige markt. Het ligt niet aan het systeem. Wethouder Karakus vindt het woonruimteverdeelsysteem een goed hulpmiddel voor woningzoekenden.


Woonnet Rijnmond is tevreden met de constateringen die het BurgerPanel presenteerde. “We doen al heel veel objectief onderzoek naar de ervaringen onder woningzoekenden, corporatie-medewerkers en andere belanghebbenden. We hebben inmiddels een formulier op de website geplaatst zodat woningzoekenden klachten kunnen indienen bij de Geschillencommissie,” aldus Leo Bartelse, directeur a.i..


Het BurgerPanelRotterdam bestaat uit actieve Rotterdammers die betrokken zijn bij hun stad. Het BurgerPanelRotterdam toetst onafhankelijk en kritisch de dienstverlening van de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten. Woonnet Rijnmond is in 2003 opgericht onder het motto ‘van, voor en door corporaties’. Het is de grootste uitvoeringsorganisatie in de stadsregio waar bijna 300.000 woningzoekenden staan ingeschreven. Inmiddels zijn 19 woningcorporaties aangesloten bij Woonnet Rijnmond.


Woonnet Rotterdam is elke twee weken ook verkrijgbaar bij het Informatiepunt Ommoord van de BOO, Stresemannplaats 8. Geopend maandag van 13.30 uur - 15.30 uur en van dinsdag tot vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.


Meer informatie over het Burgerpanel Rotterdam is te vinden op www.burgerpanelrotterdam.nl/

>>ga naar website BOO

PAASMARKT IN WOONGEBOUW DE SCHUTSE


Laurens Actief organiseert op dinsdag 31 maart een Paasmarkt van 10:00 uur tot 15:30 uur in woongebouw De Schutse te Ommoord. De Paasmarkt is voor iedereen vrij toegankelijk.

Deze zal plaatsvinden in woongebouw De Schutse, Cordell Hullplaats 22, 3068 VH te Rotterdam.

Er zal in een gezellige paassfeer een breed aanbod van diverse standhouders zijn, met onder meer kaarten, sieraden, woondecoraties, paasstukjes en vele andere leuke koopwaren met een paastintje. Tevens zijn er mooie prijzen te winnen met een loterij.

In het restaurant en de bar van De Schutse kunt u iets nuttigen.


Laurens is een zorgorganisatie die zich richt op het terrein van de ouderenzorg, Laurens is een grote koepelorganisatie in Rotterdam.

Laurens Actief zal deze dag met een informatiestand staan, zodat u kunt zien welke activiteiten er voor senioren vanaf 55+ worden georganiseerd op diverse locaties binnen de deelgemeente Alexander. Wij zien u graag op 31 maart a.s!


Meer informatie over de Paasmarkt is te verkrijgen bij Laurens Actief van Laurens, tel. 010-2861488.

>>ga naar website BOO>>

VRAAGWIJZER HELPT


Op maandag 2 maart 2009 was de start de vier weken durende campagne ‘VraagWijzer helpt’. Via deze publiekscampagne wil de GGD Rotterdam-Rijnmond de Rotterdammers informeren over VraagWijzer.VraagWijzer is een plek waar alle inwonersvan Rotterdam terecht kunnen met vragen over ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen. VraagWijzerConsulenten zijn speciaal opgeleid om iedereen wegwijs te maken in deze complexe wereld. Of het nu gaat om informatie over financiƫle tegemoetkomingen, het doen van vrijwilligerswerk of een aanpassing in huis, consulenten helpen burgers tijdens een persoonlijk gesprek. Een VraagWijzerConsulent adviseert, ondersteunt, begeleidt, wijst burgers zo nodig door en zoekt samen met hen naar een gepaste oplossing.VraagWijzer bij u in de buurt

Er zijn VraagWijzers in elke deelgemeente. Ze zijn gevestigd in de Stadswinkel of op een andere plek in de wijk, zoals een zorg- of welzijnsinstelling. Informatie over VraagWijzer, waaronder adressen en openingstijden, is vanaf 2 maart te vinden op www.rotterdam.nl/vraagwijzer of op te vragen via 0800-1545.Campagne

Tijdens de campagne, die loopt tot en met 27 maart, wordt in radiocommercials, advertenties en posters zichtbaar gemaakt met wat voor soort vragen Rotterdammers terecht kunnen bij VraagWijzer. Verder wordt via openbare gebouwen, zoals bibliotheken en sporthallen, een algemene folder over VraagWijzer verspreid.Ommoord

Vraagwijzer in Ommoord vindt u bij de Stichting MDA, Thomas Mannplaats 301 – 303,
3069 NJ Rotterdam, Tel.: 010-286 81 00. www.vraagwijzeralexander.nl>>ga naar website BOO>>

GEEN SENIORENRAAD IN PRINS ALEXANDER?


De ouderenbonden in Prins Alexander voelen zich wel een beetje beet genomen, omdat de seniorenadviesraad weer het raam wordt uitgegooid. Aldus Dirk-Jan van Lottum (CDA), wiens motie aangenomen was maar nu alsnog getorpedeerd wordt.

'De deelraad van Prins Alexander besloot vorig jaar juni een Seniorenadviesraad in het leven te roepen. Dit idee kwam naar voren na het project Ommoord Ouderenproof. Samen met de deelgemeente hebben oudere bewoners gekeken wat er moest worden gedaan om de wijk met meer dan vijftig procentsenioren leefbaar voor hen te houden.

Een van de adviezen was een platform instellen, dat de deelgemeente gevraagd en ongevraagd advies zou geven. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente zegt dat een apart ouderenbeleid niet meer nodig is. Door het ‘gebiedsgericht werken’ worden in elke wijk alle zaken aangepakt. Op de vraag van de bonden, waarom er wel een apart jongerenbeleid is, is nog geen antwoord gegeven.


>>ga naar website BOO>>

ROTTERDAM FIETSHOOFDSTAD 2010?
Rotterdam kan in 2010 de fietshoofdstad van 2010 worden. Arno Bonte (GroenLinks) diende in de week van 20 februari een plan in om 2010 uit te roepen tot Fietsjaar. De stad ligt qua fietsgebruik nu nog ver achter op koploper Utrecht.


Om het fietsen in Rotterdam aantrekkelijker te maken wil Bonte alle fietspaden en fietsenstallingen die voor de komende tien jaar op de planning staan, met twee jaar te verlengen. Daarnaast wil GroenLinks het fietsen stimuleren door alle bewaakte fietsenstallingen in 2010 gratis te maken, de wachttijd voor verkeerslichten voor fietsers terug te brengen tot maximaal 1 minuut en alle stations uit te rusten met ov-fietsen.


Alle Rotterdammers krijgen een fietsroutekaart van de stad, die ook op internet is te raadplegen en via de fiets-TomTom, geslaagde inburgeraars ontvangen van de gemeente een opgeknapte weesfiets.


>>ga naar website BOO>>

NIEUW IN OMMOORD: CONSULTATIEBUREAU VOOR OUDEREN VAN LAURENS


Laurens streeft er altijd naar om ouderen het beste te bieden op het gebied van wonen, zorg en diensten Dit blijkt ook uit vernieuwende projecten waarmee Laurens regelmatig naar voren komt. Zo’n project is bijvoorbeeld het consultatiebureau voor ouderen.

Dit consultatiebureau draait inmiddels alweer meer dan een anderhalf jaar met veel succes in ontmoetingscentrum ‘de Prinsenhof’ in het Lage Land.

Maar er is nu goed nieuws voor inwoners van Ommoord die graag wat dichter bij huis het consultatiebureau voor ouderen willen bezoeken. Elke donderdagmiddag kunnen zij voor consult terecht aan de Thomas Mannplaats 301 bij het kantoor van de Maatschappelijke Dienstverlening Alexander. Vanzelfsprekend zijn inwoners van Ommoord ook altijd welkom in de Prinsenhof aan de Bramantestraat 30, als de donderdagmiddag hen minder goed schikt.


Wat houdt het precies in?

Senioren vanaf 60 jaar kunnen bij het consultatiebureau terecht voor een gratis preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om eventuele risico’s op het gebied van uw gezondheid tijdig op te sporen. Want voorkomen nog altijd beter dan genezen!

Een gespecialiseerde verpleegkundige verricht een aantal metingen, zoals bloeddruk, lengte en gewicht en bepaalt uw cholesterol en bloedsuikergehalte. En samen met u neemt zij een uitgebreide vragenlijst door, waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen, zoal bijvoorbeeld voeding, beweging, slaappatroon, medicijngebruik, omgaan met stress en dergelijke. Vanzelfsprekend is er daarnaast ook alle ruimte om uw eigen vragen omtrent uw gezondheid naar voren te brengen.

Of misschien wilt u gewoon eens een goed gesprek met een professional over alle veranderingen waar u bij het ouder worden tegenaan loopt.

Aan de hand van alle uitkomsten geeft de verpleegkundige u eventueel gerichte adviezen. Natuurlijk bepaalt u helemaal zelf wat u met deze adviezen doet. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar de huisarts of naar een andere hulpverlener.

Het onderzoek neemt een uur in beslag. Na ongeveer 4 of 5 maanden kan er indien men dat wenst ook nog een 2e (gratis) consult worden gepland.

Voor alle duidelijkheid: het consultatiebureau is niet bedoeld voor behandelingen! Hiervoor moet u bij de huisarts zijn en ook natuurlijk ook blijven als er al bestaande klachten of aandoeningen zijn.


Bent u 60 jaar of ouder en tevens inwoner van Ommoord (of van een andere Rotterdamse wijk) ? En wilt u ook graag meer inzicht krijgen in uw gezondheid en bovendien gezondheidsproblemen zoveel mogelijk voorkomen?

Dan is het consultatiebureau voor ouderen zeker iets voor u. Geef u op via het telefoonnummer: 010-286 14 88. U wordt dan binnen korte termijn teruggebeld door de consulente om een afspraak te maken. U bent hartelijk welkom!>>ga naar website BOO>>