zondag 8 maart 2009

GEEN SENIORENRAAD IN PRINS ALEXANDER?


De ouderenbonden in Prins Alexander voelen zich wel een beetje beet genomen, omdat de seniorenadviesraad weer het raam wordt uitgegooid. Aldus Dirk-Jan van Lottum (CDA), wiens motie aangenomen was maar nu alsnog getorpedeerd wordt.

'De deelraad van Prins Alexander besloot vorig jaar juni een Seniorenadviesraad in het leven te roepen. Dit idee kwam naar voren na het project Ommoord Ouderenproof. Samen met de deelgemeente hebben oudere bewoners gekeken wat er moest worden gedaan om de wijk met meer dan vijftig procentsenioren leefbaar voor hen te houden.

Een van de adviezen was een platform instellen, dat de deelgemeente gevraagd en ongevraagd advies zou geven. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente zegt dat een apart ouderenbeleid niet meer nodig is. Door het ‘gebiedsgericht werken’ worden in elke wijk alle zaken aangepakt. Op de vraag van de bonden, waarom er wel een apart jongerenbeleid is, is nog geen antwoord gegeven.


>>ga naar website BOO>>

Geen opmerkingen: