zaterdag 29 maart 2008

WOONBRON ZET BEWONERS BRIANDPLAATS IN HET ZONNETJE

Bewoners van de Briandplaats in Ommoord kregen van Woonbron op 18 maart een paasverrassing. Na een wervelende en soms vervelende renovatieperiode zette de wooncorporatie de bewoners in het zonnetje met een zakje paaseitjes en 1/5e staatslot.

Medewerkers van Woonbron gingen alle appartementen van de Briandplaats langs om een cadeautje te overhandigen en een praatje met de bewoners te maken.

De paasactie was een schot in de roos; de medewerkers kregen een warm onthaal van de bewoners. Ze waren blij met de positieve aandacht. Een aantal gaf aan dat de renovatie, ondanks de troep die dit met zich meebrengt, hen uiteindelijk wel een mooie woonomgeving oplevert.

De knikflats in Ommoord worden in etappes gerenoveerd. De woningen waren nog altijd ruim en voldoen grotendeels aan de hedendaagse eisen, maar de gebouwen als geheel konden wel een grondige opknapbeurt gebruiken. De Briandplaats is de eerste flat die opgeleverd is.

>>ga naar website BOO....

BESTEMMINGSPLAN OMMOORD BUITEN DE RING

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben het voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring” vrijgegeven voor vooroverleg met verplichte partijen zoals de provincie, DCMR, waterschap en leidingbeheer. Met de “Ring” wordt bedoeld: de President Rooseveltweg, de Martin Luther Kingweg, de President Wilsonweg en de John Mottweg.
B&W heeft de deelgemeente gevraagd om over dit bestemmingsplan een advies uit te brengen.
De deelgemeente wil hier graag de bewoners over raadplegen.

Het voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring” ligt met ingang van donderdag 13 maart 2008 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel Prins Alexander aan het Prins Alexanderplein 25. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk reageren. Schriftelijke reacties moet u richten aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam.


Op woensdag 2 april komen de noordelijk en westelijk gelegen buurten aan bod (de Bessen-, Klaver- Varen en Rozenbuurt).

Meer informatie kunt lezen door
hier te klikken. (kies knop Wijkbeheer> Breed Wijkbeheer)

In de Havenloods van de afgelopen week stond op de deelgemeentepagina vermeld dat het bestemmingsplan is in te zien bij de stadwinkel aan het Alexanderplein en in het City-informatiecenrum aan de Coolsingel.
De BOO heeft gezorgd dat u niet zo ver weg hoeft, u kunt het rapport ook inzien in het Informatiepunt Ommoord, Romeynshof, Stresemannplaats 8. Geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.


>>ga naar website BOO....

STARTAVOND OPZOOMEREN 2008


Woensdag 26 maart organiseerde het WijkOpzoomerteam Ommoord de startavond 2008.

De avond werd door ruim 50 vertegenwoordigers van de opzoomerstraten bezocht en de bezoekers konden uitgebreid kennis nemen van de plannen voor 2008.

Dit jaar kunnen de straten weer intekenen op de volgende activiteien:  • Opzoomerkids, Schoon en Groen (voorjaar)
    Europese dag van de buren (rond 27 mei)
    Traditionele Opzoomerronde (voorjaar/zomer/herfst)
    Opzoomerkids vieren feest, Halloween - Suikerfeest (herfst)
    December, December, Kerst Oud & Nieuw (winter)

Een vertegenwoordiger van het Bureau Opzoomer Mee was deze avond aanwezig om een aantal vragen te beantwoorden. Hij benadrukte in zijn toespraakje nog eens de unieke situatie in Ommoord. In bijna alle wijken in Rotterdam zijn het veelal de beroepskrachten (opbouwwerkers) die veel werk verzetten om het Opzoomeren te organiseren. In Ommoord wordt dit gedaan door het Wijkopzoomerteam dat geheel bestaat uit vrijwilligers.

Een vertegenwoordigster van het Opzoomerteam van Kelloggplaats vertelde haar verhaal hoe na het overlijden van Frans Bos het werk spontaan door andere bewoners van de flat het werk werd overgenomen.

Uiteraard was er weer gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen waarbij ook heikele onderwerpen aan bod konden komen. Zo is het voor de Opzoomerteam van de Open Hof nog steeds frustrerend dat zij na 7 jaar geen kerstboom meer krijgen omdat besloten is dat deze alleen wordt gegeven aan straten met woonhuizen. Andere vragenstellers vroegen zich af hoe b.v. de Kellogplaats zoveel activiteiten weet te organiseren. Het antwoord was helder: zoveel mogelijk bewoners erbij betrekken, een eigen bijdrage van bewoners vragen en zelf sponsors zoeken. Anderen doen dit weer door een bewonerscommissie op te richten en contributie te vragen. Zo zijn er allerlei mogelijkheden.

Ook was er aandacht voor het potje Premie Op Actie dat de deelgemeente ter beschikking stelt aan de BOO. Hier kunnen Opzoomergroepen een beroep op doen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Iedereen die meer informatie wil hebben kan terecht op het Opzoomerspreekuur dat wordt gehouden op woensdag 9 april van 12.00 - 14.00 uur in de vergaderruimte van de BOO in de Romeynshof

Foto's van de Opzoomerstartavond kunnen bekeken worden door
hier te klikken.

Verder heeft de 1e Opzoomeractie van dit jaar al weer plaats gevonden. Bijna traditioneel is de Hemingwayplaats die de spits afbijt. Een verslag kun u lezen door
hier te klikken of via de website van de BOO >opzoomeren

>>ga naar website BOO