vrijdag 28 augustus 2009


INGEZONDEN BRIEF

Bij de BOO kwam een brief binnen van een bewoner uit de omgeving van de Hesseplaats.

In het uitvoerige epistel geeft de schrijver een overzicht van geluidsoverlast gedurende het afgelopen jaar. Een keertje overlast kan natuurlijk voorkomen, maar bijna een jaar lang door allerlei verschillende werkzaamheden is wel wat veel.

Heerlijk wonen in mooi en rustig Ommoord!

We zijn inmiddels een dikke tien jaar bewoner van Ommoord. Verdreven uit Schie-broek waar we na 27 jaar prettig wonen geen ander huis meer konden krijgen omdat de piepkleine vierkamer woningen “te groot” waren, kwamen we in arren moede maar naar het verre Ommoord. We kozen willens en wetens voor een flat op de Hemingwayplaats en wisten dat we wel wat herrie van het aanpalende winkelcentrum en de metro zouden hebben. Daar zijn we na geruime tijd inderdaad aan gewend.

Maar dat het na enkele jaren van redelijke rust zo’n enorme herrie zou worden had-den we niet kunnen dromen. Eerst ging onze verhuurder, Vestia, onze flat renoveren. We haalden daarmee zelfs de krant vanwege de liften die buitenom doorlopend weigerden. Maar dat was, wonende op driehoog, nog niet het ergste. Wel erg was dat we een vol jaar in een verschrikkelijke rommel voor en om de flat en een vreselijke herrie in huis terecht kwamen die ’s ochtends om zeven uur al begon en tot dik vijf uur in de middag doorging. Voor de vele ouderen waren deze werkzaamheden – ondanks de vergoeding die we kregen - een ware ramp. Maar ook dat ging over! En we hoopten v.a. die datum rustig in onze mooi geworden flat te kunnen leven.

Maar pas daarna begon het! Eerst moest het winkelcentrum Hesseplaats van sierbe-strating worden voorzien. En dus verscheen er een aannemer met vele machines en vrachtwagens teneinde dit karwei uit te voeren. De herrie die daarbij gemaakt werd liet de renovatiegeluiden in het niet verzinken. Vlak voor onze deur stond b.v. een container waarin de oude stenen – ook v.a. ’s ochtends 07.00 uur - werden gedumpt. Hoe dat klonk wil geen mens weten! Een zwaar onweer is er nets bij! Maar ook dat ging na een week of zes, zeven weer voorbij. Het liet ons als bewoners wel achter met een voor een deel verwoest trottoir waaraan tot op heden niets gedaan is. Ook werd het winkelcentrum aan de zijkant – bij de Italiaan - níét opnieuw bestaat maar bleven wel de kuilen achter waar de vrachtwagens hadden gestaan. Amper klaar stond in de krant dat de verkeerde stenen waren gebruikt bij deze werkzaamheden. Dus… U raadt het! Het hele gedoe begon weer opnieuw. Daverende herrie v.a. 07.00 uur in de ochtend. We rolden zowat uit bed zo gingen ze te keer. Ook dat duurde wederom vele weken, waarin we de gehele dag op een daverende herrie werden getrakteerd. En uiteraard werden ons stoepje en de parkeerplaats niet gerepareerd.

Maar ook dat ging voorbij… Waarna onze vreemd denkende deelgemeenteraad be-sloot dat er best een flinke extra flat naast ons winkelcentrum kon worden geplaatst. Onder veel geweld werden daarom de bomen in het overduidelijk al jaren moedwillig verpauperde plantsoentje naast bejaardentehuis Nijenrode gekapt en het terrein aldaar onder veel gedaver bouwrijp gemaakt. Je zal er als bejaarde maar wonen dacht ik nog…. Maar het was zeker nog niet over…want daarna werd de sportschool gesloopt en begon men vijftig meter verderop met wat heiwerk voor de nieuwe sport-school; uiteraard om zeven uur in de ochtend. Amper klaar met dit geweld werd er gebouwd. Uiteraard ook weer op enkele meters van Nijenrode.

Intussen kwam er een nieuwe groenteman in de lege winkel van voorheen groentenheer Wouter. Een aardige man met een heel mooie winkel. Helaas begint ook hij om zeven uur in de ochtend met het buiten smijten van kisten en andere emballage en het ontvangen van zijn waren welke met een forse vrachtwagen worden aangevoerd. Daarbij wordt ook vaak nog vrolijk gekout zodat – in je bed er tegenover - horen en zien je vergaat. Dat we intussen dankzij de Marskramer ook nog een aantal keren om vijf uur in de ochtend gewekt werden door een hun goederen aanvoerende vrachtwagen mag amper een naam hebben, al moest de DCMR er – gestaafd met foto’s met tijdsaanduiding als bewijs - aan te pas komen om hun daverende herrie van over ijzeren platen rollende ijzeren karren tenminste te laten verplaatsen tot na 07.00 uur!

Hierna ging men het terrein van de voormalige sportschool bouwrijp maken waarbij ook nu het gedaver niet van de lucht was. En momenteel zitten we, met een onder-breking van drie weken vakantie, al voor de vierde week in de denderende herrie van een zware heimachine die – eveneens vlak naast het bejaardenhuis – met veel herrie de gehele dag tussen 07.00 en 18.00 uur zijn ding doet!
Hierna…. Ik wil er eigenlijk niet meer aan denken, moet er nog gebouwd gaan wor-den wat jaren gaat duren, waarna men ook de kerk nog eens gaat afbreken en wat verderop opbouwen.
Alles bij elkaar zitten wij bewoners van bej centrum Nijenrode, en Hesse- en He-mingwayplaats en aanpalende (bejaarden)woningen op de Sinclair Lewisplaats nu al jaren achtereen – zonder enige compensatie - in een onaanvaardbare herrie en wordt zelfs ons trottoir niet gerepareerd! Zelfs met het zomerse weer is zitten op je balkon onmogelijk door de van alle kanten op je afkomende herrie van de heimachi-ne. Het is alles bij elkaar genomen onaanvaardbaar en geeft de kwaliteiten en men-taliteit van ons goed nadenkende deelgemeentelijk bestuur goed weer… Het is meer dan schandelijk wat hier ter wille van geldelijk gewin gebeurt!

Hoog tijd dat onze bewoners hiertegen in opstand komen; dat er wel eens iets te ho-ren valt is geen probleem, deze jaren durende geluidskwelling wél!

Ruud.

OPZOOMER MEE


Voor het najaar heeft het bureau Opzoomer Mee weer een heel pakket samengesteld waarvan straten in Ommoord gebruik van kunnen maken.

Binnenkort wordt het programma aan de bekende adressen verzonden, mmar u kunt nu al kennis nemen van de plannen door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO>>

ZIN IN EEN LEUKE DAG? KOM op 5 september NAAR ‘PRIKKELS’.


‘Prikkels’ is de viering van de opening van het culturele jaar in de deelgemeente Prins Alexander. Het gebeurt dit jaar voor de eerste keer op deze manier. ‘We willen laten zien wat er in de wijken gebeurt het komende jaar. Misschien zit er wel een leuke cursus bij’, vertelt één van de organisatoren Arco van Os. ‘We hopen ook dat mensen buiten hun eigen wijk willen kijken, want er gebeuren op heel veel plaatsen bijzondere dingen in de deelgemeente’ vult de andere organisator Carin van Haastregt, aan. ‘Daarom hebben we een programma gemaakt op verschillende plaatsen in de deelgemeente en een fietsroute uitgezet. Je kunt optredens zien, mensen spreken, workshops bijwonen en ondertussen fiets je een aantrekkelijke route en mag je op Kinderboerderij De Bijde Wei picknicken. En dankzij Albert Heijn zijn er gevulde picknicktassen aanwezig! Super toch?’ besluit Marieke van der Honing deze lofzang op ‘Prikkels’. De anderen knikken blij. De locaties waar ‘Prikkels’ zich afspeelt liggen verspreid over de deelgemeente: Zjaak in Prinsenland, CC Orion en LCC Zevenkamp in Zevenkamp, Kinderboerderij De Blijde Wei en de Romeynshof – inclusief de bibliotheek – in Ommoord.

Website met alle informatie

Er is heel veel te vertellen over Prikkels op 5 september. Dat past niet allemaal in een folder of in een krantenbericht. Op de site www.prikkels.nu kunt u alles lezen over het programma. Ook de fietsroute is daar te vinden. Inschrijven voor de workshops kan ook via de site.

Spetterende optredens

Alles is leuk, we noemen een paar onderdelen:

Zangeres Kim Hoorweg (North Sea Jazz) komt optreden

Albert Heijn sponsort picknicktassen tijdens ‘Prikkels’

Er is een djembé-workshop voor kinderen in de boomgaard van CC Orion

Zumba proberen? Kom naar Zjaak

In de bibliotheek in Ommoord kan jong en oud ’s ochtends voorlezen uit werk van Ivo de Wijs. ’s Middags kiest hij zelf een winnaar!

Djanko horen zingen? Swingende dansgroep Unleashed zien?

Meedoen met een workshop van GotSkills?

En er is veeeeeel meer. www.prikkels.nu.

Zaterdag 5 september tussen 12 en 17 uur: ‘Prikkels’ in Prins Alexander!

DE WIJKKRANT


De komende week wordt er een begin gemaakt met de verspreiding van De Wijkkrant.

Deze keer is er veel informatie opgenomen over de gevolgen van de mogelijke aanleg van de verlengde A13/A16. Maar natuurlijk ook veel informatie over andere zaken in Ommoord. Zo kunt u lezen dat de oudste bewonersvereniging in Ommoord 'Heide-Bes' in september 40 jaar bestaat en dat zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan!

Wilt u De Wijkkrant nu al lezen, dan kunt u deze hier downloaden.

>>Ga naar website BOO>>

zondag 5 juli 2009

VAKANTIETIJDDe komende weken barsten de vakantie weer in alle hevigheid los, het valt te verwachten dat er gedurende een aantal weken ook minder nieuws zal zijn te melden.

Daarom verschijnt deze digitale Nieuwsbrief van de BOO dan ook op onregelmatige tijden, maar toch minimaal eenmaal per maand. Van belangrijke ontwikkelingen houden we u natuurlijk op de hoogte.

FLYING CIRCUS 2009


Net als voorgaande jaren zoekt de werkgroep ” Werken met Jongeren Ommoord” dit jaar voor de derde keer de jeugd in Ommoord op met het Flying Circus. Met sport, informatie en gezelligheid worden de mooie zomeravonden benut om contacten te leggen en het sporten te stimuleren. Flying Circus heeft de afgelopen weken de Teunisbloem, de Hanespoordoorn en het voetveld aan het Callunapad bezocht.Flying Circus sluit op woensdag 8 juli 2009 af. Dit gebeurt met sport en spel op het schoolplein van De Piloot. Er is basketbal en voetbal. Buurtbewoners zijn welkom voor een praatje, een kopje koffie en/of thee.Voor de afsluiting is een beroemdheid uitgenodigd: niemand minder dan MOURAD BOUKHARI.Tot woensdagavond 8 juli van 19.30 t/m 21.30 uur op het schoolplein van De Piloot, Brongras .

Mocht er een onweer losbarsten, dan moeten we helaas het Circus afblazen.De werkgroep “Werken met Jongeren Ommoord” bestaat uit:

Myranda Mulder & Sherita Thakoerdat, SONOR, Tessa Hermans, Sport en Recreatie

Els Stam, Doc.shop, Cleo van ’t Kruys, SBA Jongerenwerk Ommoord, Wijkteam Politie Ommoord

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE STARTZATERDAG 2009


"alle aandachtvoor de jeugd"Gelukkig bruist het plein op de Hesseplaats bij Open Hof bruist ook dit jaar weer van de gezelligheid op 19 september voor de zogenaamde startzaterdag. Sinds 2003 wordt er in Ommoord een spelletjesdag in september georganiseerd om de start van het culturele en kerkelijke seizoen in te luiden. Startzaterdag is een wat kleinschaliger evenement als Koninginnedag, maar daardoor niet minder gezellig en succesvol. De nadruk ligt op deze dag vooral op de spelletjes voor de jeugd.De startzaterdag zal wederom worden georganiseerd door Open Hof, Oranjestichting ‘De Aandacht’ en Brasserie ‘de Verandering’ met ondersteuning Stichting Buurtwerk Alexander (SBA). We hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen, en veel bezoekers die komen meegenieten van de gezelligheid en op deze manier weer een dag aan te bieden met een ouderwets dorpsplein gevoel.Natuurlijk kan deze dag alleen slagen als we weer veel hulp krijgen van vrijwilligers. Als er nog jongeren, oudere jongeren en ouderen zijn die mee willen helpen om ook dit jaar, de startzaterdag weer tot een groot succes te maken geef je dan op middels een emailtje naar Rianne: r.weevers@oranjestichtingdeaandacht.nl

A13/A16
Dat er even geen nieuws is te melden over de ontwikkelingen m.b.t. de A13/A16 betekent niet dat er achter de schermen hard wordt doorgewerkt om te kijken wat er staat te gebeuren.

In de pers viel de afgelopen weken te lezen dat de gemeente Schiedam zich heeft uitgesproken tegen de verlenging van de A4 door Delfland. Ook hebben een aantal studenten een plan gepresenteerd voor een nieuwe methode om dit stukje rijksweg aan te leggen. De aandacht gaat op dit moment meer naar de besluitvorming over de A4.

In ons gebied zijn er een aantal groepen uit verschillende (deel) gemeenten actief. Er wordt nu gekeken of al deze groepen op één lijn zijn te krijgen, omdat het duidelijk zal zijn dat versnippering zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Een aantal sleutelfiguren zijn of gaan binnenkort op vakantie, maar als zijn weer terug zijn dan zal er zeker weer hard verder gewerkt gaan worden om de voorwaarden van de Ommoordse bewoners waarop de aanleg gestalte moet krijgen onder de aandacht van de bestuurders te brengen.

We houden u uiteraard op de hoogte.

NIEUWE BESTUURSLEDEN BOO
De afgelopen week konden drie nieuwe bestuursleden worden worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de BOO.

Jan den Houter, Philip Eijsman en Harm Teunissen draaiden al een tijdje mee en zijn nu officieel toegetreden.

Het algemeen bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

Fons Tacq. voorzitter
Rob Jansen, secretaris/penningmeester
Rob Aalbers, 2e penningmeester/ aandachtsgebied Opzzomeren
Harm Teunissen. lid, aandachtsgebied a13/A16/Wonen
Els Morks. lid, aandachtsgebied informatiepunt Ommord
Philp Eijsman. lid, aandachtsgebiede wijkbeheer
Jan d. Houter. lid, aandachtsgebied Ouderenproof
Aad Tetteroo. lid aandachtsgebied wonen

Ook op deze plaats willen wij de nieuwe bestuursleden uiteraard veel succes wensen bij het vrijwilligerswerk binnen de BOO.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK OMMOORDVan maandag 13 juli tot en met zaterdag 22 augustus 2009 zijn de openingstijden van een aantal bibliotheken en de Bibliobus aangepast. Sommige bibliotheken zijn in de zomer helemaal gesloten. Deze maatregel past in het uitgangspunt van Bibliotheek Rotterdam om haar diensten aan te bieden op die momenten en plaatsen die aansluiten bij de wensen van de grootste groep klanten. Bibliotheek Rotterdam treft verschillende voorzieningen om de dienstverlening in de genoemde periode op peil te houden.

Bibliotheek Ommoord is van maandag 3 augustus t/m zaterdag 22 augustus gesloten. Klanten kunnen dan naar Bibliotheek Alexanderpolder en Bibliotheek Nesselande.

De gekozen periode is niet zomaar vastgesteld. Uit bezoekerscijfers van voorgaande jaren weet Bibliotheek Rotterdam op welke momenten het erg rustig is in de verschillende vestigingen.
De zomervakantie is zo’n moment. Door het sluiten van vestigingen af te stemmen per deelgemeente blijft de dienstverlening toch zo veel mogelijk op peil.

De website van Bibliotheek Rotterdam biedt een goed alternatief voor leden die op zoek zijn naar een specifiek boek. Op de website van de bibliotheek kunnen zij dit boek opzoeken en het exemplaar van hun keuze via Mijn Bibliotheek digitaal reserveren en ophalen in een vestiging die wel open is.

Klanten die vóór de genoemde periode boeken lenen, ondervinden geen nadelige gevolgen van sluiting. Zo tellen de dagen dat een bibliotheekvestiging gesloten is niet mee in de uitleentermijn van boeken. Ook is de algemene uitleentermijn zoals ieder jaar in vakantietijd verlengd.

Ook de Centrale Bibliotheek heeft aangepaste openingstijden. De Centrale Discotheek, Uitburo Rotterdam en Rotterdampaswinkel hebben geen aangepaste openingstijden. De klantenservice van de Centrale Bibliotheek is tijdens de zomerperiode gewoon beschikbaar en kan zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen.

zondag 21 juni 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


Bijna 300 bewoners waren maandag 8 juni aanwezig bij de informatieavond over de mogelijke aanleg van de A13/A16 langs Ommoord.

In een aantal presentaties werd duidelijk uitgelegd wat de plannen van de overheid zijn als de weg wordt doorgetrokken en wat de gevolgen zijn voor de bewoners van Ommoord v.w.b. de luchtvervuiling, fijnstof enz.

Uit de vragen bleek wel dat veel mensen zich grote zorgen maken. Eigenlijk vonden velen dat de weg er niet moet komen, maar de projectgroep die de avond had voorbereid gaf aan dat dit w.s. geen reële optie is. Maar als de weg er komt, dan is het absoluut noodzakelijk dat deze ondertunnelt wordt uitgevoerd vonden de aanwezigen.

De projectgroep A13/A16 zal de komende weken contact zoeken met andere belangengroeperingen die zich met dit onderwerp bezig houden om te kijken op welke constructieve manier de krachten gebundeld kunnen worden.

Uiteraard wordt u via deze nieuwsbrief en De Wijkkrant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Tijdens de informatieavond zijn een aantal tracés getoond met voorbeelden van hoe het allemaal kan gaan worden. Verschillende mensen hebben gevraagd of zij deze ook kunnen krijgen. Op de website van de BOO zijn deze te downloaden via www.boo.nl >Wijkbeheer>Breedwijkbeheer.

EXIT KUNSTWERK IN OMMOORD


In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeeerd over een tweetal kunstwerken in Ommoord die door ernstige verwaarlozing verloren dreigen te gaan (of inmiddels al zo verrot zijn dat herstel waarschijnlijk niet meer mogelijk is).

We hebben dit probleem aangekaart bij de deelgemeente Prins Alexander en deze reageerde met onderstaande mail:

Zoals u waarschijnlijk weet is het onderhoud van Kunstwerken niet de verantwoordelijkheid van de deelgemeente. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de Kunstwerken. Een aantal jaren geleden zijn er initiatieven genomen om alles aan kunst in beeld te brengen om zo meer stroomlijning te krijgen. De Kunstwerken aan deelgemeenten overdragen met voldoende budget voor onderhoud en personeel is niet gelukt.

Ten aanzien van het vernielde kunstwerk nabij de Romeynshof is aan Gemeentewerken gevraagd om te beoordelen of dit Kunstwerk gevaarlijk is voor de omgeving. Mocht blijken dat dit zo is dan neemt Gemeentewerken maatregelen door het Kunstwerk af te zetten. Het reparen of zonodig verwijderen van het Kunstwerk zal vooralsnog niet worden gedaan.

Vervolgens is besloten om deelgemeentebreed alle Kunstwerken in de openbare buitenruimte in kaart te brengen en de kwaliteit te beoordelen. Dit zal in de vorm van een project worden opgepakt. Ook zal er met andere deelgemeenten contact worden gelegd. Het dagelijks bestuur zal dan tenslotte moeten besluiten hoe het onderhoud van de Kunstwerken gaat worden geregeld.

Het blijft natuurlijk een vreemde zaak dat er al een aantal jaren wordt getwist wie nu verantwoordelijk is voor kunst in de buitenruimte. En als je maar naar elkaar blijft wijzen, dan is het natuurlijk niet zo verwonderlijk dat er niets gebeurt, het gevolg kunnen we zien in Ommoord.

Als we het bovenstaande bericht van de deelgemeente serieus nemen, dan kan het nog wel even duren voordat er iets gaat gebeuren en stemt ons niet hoopvol dat er een snelle oplossing gevonden wordt voor het probleem.

HUIS KOPEN MET 25% KORTING BIJ WOONBRON


Op zaterdag 20 juni zet Woonbron van 11.00 tot 15.00 uur de deuren open van haar pas gerenoveerde appartementencomplex aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam Ommoord. Dan zijn verschillende appartementen te bezichtigen voor (jonge) starters. Woonbron biedt de woningen onder Koopgarant-voorwaarden te koop aan. Dat betekent: 25% korting op de marktwaarde én terugkoopgarantie!

Kans voor jonge starters

De kranten staan er vol van: de woningmarkt stagneert en banken verstrekken maar mondjesmaat hypotheken. Koopwoningen zouden zo onder andere voor starters onbereikbaar zijn geworden. Jan van der Donk, manager Klant bij Woonbron: “Voor wie denkt dat een koopwoning buiten zijn bereik ligt, heeft Woonbron goed nieuws. Met de 25% korting die Woonbron kopers biedt, zijn onze woningen juist heel betaalbaar. En als je de woning weer wilt verkopen, dan koopt Woonbron deze gegarandeerd van je terug. Een zeker gevoel in deze financieel onzekere tijden”.

De woningen

In de pas gerenoveerde knikflat aan de Niels Bohrplaats heeft Woonbron verschillende drie- en vierkamerappartementen op de tweede tot en met achtste verdieping te koop. Bovendien is er een aantal splitlevelwoningen met twee of vier kamers op de begane grond en eerste etage beschikbaar. Onder Koopgarant-voorwaarden (met 25% korting) zijn er al appartementen beschikbaar vanaf€ 93.000!

De mooie woningen voldoen goed aan de huidige eisen. Zo zijn ze geïsoleerd volgens de modernste standaarden. Overal is HR++ glas aangebracht. Dat is voor isolatie nóg beter dan dubbelglas. De woningen hebben allemaal een fijn balkon met heerlijk uitzicht op een groene omgeving. Vanaf de Niels Bohrplaats en de Einsteinplaats rijd je zo naar de snelweg. Bij de flats is er voldoende parkeergelegenheid. Bovendien ligt de metrohalte praktisch voor de deur. Handig voor een avondje stappen in het centrum van Rotterdam. Via een leuke fietsroute is de Zevenhuizerplas goed te bereiken en naar de Rottemeren kun je zelfs lopen!

Koopsubsidie

Om de verkoop te stimuleren, heeft de overheid koopsubsidie in het leven geroepen. Tot een bepaald inkomen is het mogelijk nog meer voordeel te ontvangen bij het kopen van een woning.

Om in aanmerking te komen voor Koopsubsidie moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De koopsom mag niet meer bedragen dan € 163.625

- De hypotheek mag niet hoger zijn dan € 176.715

- Over de hypotheek moet de Nationale Hypotheek Garantie worden afgegeven

- Je vermogen over 2008 is niet hoger dan € 20.315 (of € 40.630 als je een

medebewoner hebt)

- De hypotheek heeft een rentevaste periode van minstens tien jaar

Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl/koopsubsidie

Meer informatie

Voor meer informatie over de startersappartementen in Ommoord kunt u contact opnemen VG+, het makelaarskantoor van Woonbron, telefoon 0900 - 0250.

HEROPENING ROMEYNSHOF


Samen met u willen wij op 26 juni 2009 de vernieuwde ontmoetingsruimte van de Romeynshof feestelijk openen. Dit gebeurt samen met het leerwerkbedrijf van de Romeynshof - Talent District Oost - waar studenten activiteiten organiseren voor de buurtbewoners. Tevens kunt u een kijkje nemen in de nieuwe drumstudio die samen met de SKVR is gerealiseerd.

Deze heropening viert de Romeynshof graag met de buurtbewoners van de deelgemeente Prins Alexander. De presentatie en muziek zijn in handen van vrolijke ras Rotterdammers.

U wordt verrast door vernieuwende, jonge en spectaculaire acts waardoor u deze middag als een feest gaat ervaren.

Datum: 26 juni 2009, Tijd: 16:00, Entree: Gratis. Locatie: Hendersonplaats 7, Romeynshof

EXCURSIE WIJKTUIN OMMOORD


Op zaterdag, 11 juli 2009 zal er een excursie gehouden worden in wijktuin Ommoord.

De wijktuin is een uniek natuurgebied tussen de flats. Het is 2,5 ha groot en bestaat al ruim 35 jaar. Deze tuin wordt door vrijwilligers onderhouden. Er is een kikkerpoel, een vlindertuin en een rotstuin aangelegd. We gaan planten, insecten en vogels bekijken en bij mooi weer zien we ook nog de schildpadden, die liggen te zonnen.

De excursie begint om 10.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis. Verzamelpunt Metrohalte Romeynshof, richting Binnenhof. Uw gids is Theo van der Hart, telefoon 010-421 72 61.

ZOMERSPELEN BIJ BADMINTONCLUB OMMOORD


Het is weer zover! Het jaarlijks terugkerende zomerspelen is weer begonnen. Elk jaar wordt er zowel door leden als niet leden van onze vereniging veelvuldig gebruik gemaakt van het zomerspelen.

Waar veel sporten ophouden in devakantieperiode spelen wij gewoon door! Op donderdagavond bieden wij de mogelijkheid voor iedereen om bij ons te komen badmintonnen. Heb je nog nooit gespeeld? Of speel je wel al badminton en vindt je het leuk om eens tegen anderen te komen spelen, kom dan langs. Bij ons staat gezelligheid centraal en na hetspelen is er de mogelijkheid om nog gezellig wat te drinken in de kantine.

Alsjij op zoek bent naar een gezellig avondje sporten met heel het gezin, met de buren, collega’s of juist helemaal alleen dan zien we je donderdagavond in sporthal Wion! Voor meer informatie zie www.bcommoord.nl

GESLAAGDE GRASTUINENDAG GRASBUURT


Op zaterdag 6 juni organiseerde Woonbron Prins Alexander samen met de bewonerscommissie Grasbuurt, deelgemeente Prins Alexander, opbouwwerk, jongerenwerk en Roteb de Grastuinendag. Veel bewoners zetten zich deze dag in voor een frisse en groene Grasbuurt.

Rond één uur startte op het schoolplein van De Piloot de Grastuinenwandeling, een wandeling langs de mooiste voortuinen van de Grasbuurt. Veel bewoners waren toen al aan de slag met hun tuin. Mensen die nog niet buiten waren, werden door de swingende muziek van Brassband Rijnmond alsnog aan de Grastuinendag herinnerd. Het schoolplein van De Piloot vormde het fysieke middelpunt van de activiteiten. Hier konden bewoners een gratis plantje ophalen, kregen ze tips over tuinonderhoud en was er voor kinderen een bus waar ze spelletjes konden spelen.

Woonbron is blij met de grote belangstelling voor de Grastuinendag. Sandra Menheere, regisseur Beheer van Woonbron Prins Alexander: “Door de goede samenwerking met de verschillende partijen en de inzet van veel bewoners kunnen we van een zeer geslaagde dag spreken. Gelukkig werkte ook het weer goed mee. De Grasbuurt ziet er weer fris en netjes uit. Ook zorgde deze dag ervoor dat veel mensen met elkaar in contact kwamen: bewoners met elkaar, met Woonbron en met de andere deelnemende partijen. Dit zorgt voor onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid met de directe woonomgeving. Dit is van groot belang voor een goede leefbaarheid van de buurt. Het werken aan goede leefbare buurten zien wij als één van onze belangrijkste taken. Samenwerking met de verschillende partijen en vooral de bewoners biedt hierbij een grote meerwaarde. Vandaar deze leuke en nuttige actie!”

ZOMERACTIVITEITEN 50+ BUURTWERK ALEXANDER


Buurtwerk Alexander organiseert deze zomer weer allerlei activiteiten voor 50+-ers.

Zo is er op donderdag 25 juni een stadwandeling door Crooswijk. In Ommoord wonen heel wat bewoners die in het verleden in Crooswijk hebben gewoond en deze wijk nog hebben gekend als echte volkswijk.

De wijk staat aan het begin van een grote stadsvernieuwing.Van de 2.100 woningen blijven er nog 300 over. De rest wordt vervangen door nieuwbouw. In sommige delen zullen ook de straatpatronen gewijzigd worden.

De stadwandeling zal diverse locaties gaan. Ook een bezoek aan één van de twee begraafplaatsen staat op het programma.

Inschrijven bij Buurthuis De Molshoop, kosten € 6,-- met Rotterdampas € 2,50

zaterdag 6 juni 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


De laatste weken is er weer regelmatig nieuws geweest over de plannen die er zijn om te komen tot de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam. Hiermee komen ook de plannen om de A13/A16 door te trekken langs de westkant van Ommoord weer nadrukkelijker in beeld.

De minister is voornemens hierover in september 2009 een besluit te nemen. Bij een positief besluit zal dit voor Ommoord veel consequenties hebben, omdat b.v. de luchtvervuiling alleen maar zal toenemen.

De projectgroep A13/A16 van de BOO gaat over het onderwerp een bewonersavond beleggen, waar deskundigen verder toelichting zullen geven Ook de politiek wordt uitgenodigd en aan de verschillende partijen zal gevraagd worden hun mening kenbaar te maken.

De avond wordt gehouden op maandag 8 juni vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur, Open Hof Hesseplaats.

IS DE WIJKTUIN OMMOORD EEN VERBORGEN TUIN?Gelukkig voor vele bewoners van de wijk Ommoord is de Wijktuin alles behalve een verborgen tuin. De wijktuinvrijwilligers zien geregeld vele (vaste) bezoekers. Herhaaldelijk blijkt echter dat wijkbewoners wel van de wijktuin hebben gehoord, maar nog nooit in de wijktuin zijn geweest of er nooit toe zijn gekomen er te wandelen en te genieten van het bijzondere karakter van dit erkende natuurgebied. Voor hen is het nog een verborgen tuin.

Daarom is het initiatief om mee te doen aan de negende editie van Verborgen Tuinen zo gek nog niet is. Wat ‘Verborgen Tuinen’ allemaal inhoudt, kunt u zien op de fraaie website www.verborgentuinen.nl.

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni is een groot aantal particuliere en (semi)openbare tuinen voor publiek opengesteld. Ontdek de talrijke (108) paradijsjes in de stad Rotterdam. Voor particuliere en semi-openbare tuinen zijn entreebewijzen nodig, op de website staan de verkoopadressen. Tevens kan men een tuingids aanschaffen. Naast foto’s en informatie zijn er drie (Noord/Midden/Zuid) routekaarten in opgenomen. Opvallend is dat er vorig jaar helemaal geen deelnemers in Ommoord waren en dit jaar slechts twee. Eén tuineigenaar in de Klaverbuurt en de wijktuin. Volgend jaar moeten er toch meer tuinen meedoen!?

Ter gelegenheid van Verborgen Tuinen 2009 ontvangen de wijktuinvrijwilligers en de vrijwilligers van de Bewonerscommissie Curieflat tussen 10:30 en 16:30 uur de entreebewijshouders op hun route naar Nesselande of Terbregge.

Natuurlijk zijn de wijkbewoners eveneens welkom!

Immers de wijktuin is openbaar gebied. De vrijwilligers staan klaar de bezoekers, kaarthouders en wijkbewoners, alles te vertellen over de wijktuin.

Mochten wijkbewoners na een rondgang nieuwsgierig zijn geworden naar de overige particuliere tuinen; er is een beperkt aantal entreebewijzen te koop.

EXIT KUNSTWERK IN OMMOORD

September 2008 heeft de BOO bij de deelgemeente aandacht gevraagd voor het kunstwerk op het grasveld bij de Romeynshof, dat er erg verwaarloosd bijstond.

Helaas is er met dit signaal, voor zover wij weten, nooit iets gedaan, want deze week bleek dat de bollen het gebrek aan onderhoud niet hebben doorstaan.

De foto's zullen voor zichzelf spreken. Klik hier om alle foto's te zien.

Inmiddels heeft de BOO het Wijkteam Ommoord van de deelgemeente gevraagd op welke wijze zij dit probleem gaan aanpakken. Want het is niet alleen dit kunstwerk dat aan verloedering ten prooi valt door gebrek aan onderhoud en dat is meer dan betreurenswaardig!

CURSUS ZUS&ZO OP ZOMERSCHOTEL


Zondag 21 juni is het weer zover…Stichting Buurtwerk Alexander organiseert dan voor de 12e keer het leuke gratis festival van bruisend Prins Alexander! De zussen van CurZus&Zo zijn er ook bij. Benieuwd naar wie zij zijn, geweldige ideeën voor cursussen of even willen snuffelen in het nieuwe aanbod van komend seizoen? Schroom dan niet om deze dag in onze tent langs te komen…

HetZomerschotel festival vindt zoals altijd plaats in het Prinsenpark, bij de skatebanen. CurZus&Zo zal deze dag een tent ‘bevrouwen’ met de zussen van CurZus&Zo. Naast de mogelijkheid ons eindelijk eens te ontmoeten, nieuwe ideeën voor cursussen aan te dragen of een kijkje te nemen in het cursusaanbod van het nieuwe seizoen, zal CurZus&Zo ook (een deel van) haar kunsten vertonen.

Voor iedere bezoeker is er de mogelijkheid om voor slechts € 5,- een eigen armband in ‘M Brace-let’ stijl te ontwerpen. In 30 minuten tijd kunt u uw eigen versie van deze trendy armband ontwerpen en dan loopt u er meteen weer helemaal hip bij op het festival! Geweldig toch? Voor die prijs?! Wees er snel bij, want OP = OP. Mocht u daarna of na het bezoeken van andere activiteiten tijdens de Zomerschotel, behoefte hebben aan een beetje ontspanning, loop dan vooral even onze tent binnen. Gertrude Rietveld is een professional op het gebied van stoelmassages & zij zal namens CurZus&Zo stoelmassages geven van 8 minuten…geheel GRATIS!

Kom dus 21 juni langs op het Zomerschotel Festival & vergeet niet een bezoekje te plegen aan onze tent. Tot dan?!

Kijk voor meer informatie op de website http://www.curzusenzo.nl/

SENSATION PARK PRINSENLAND


DeelgemeentePrins Alexander organiseert zaterdag 13 juni 'Sensation Park'. Met optredens van de band Van Dik Hout en rapper Winne, hardloopwedstrijden van 3 en 6 kilometer, diverse kinderspelen en andere sport- en recreatieactiviteiten is Sensation Park een attractie voor jong en oud. Deze 2e editie van de Dag van het Park vindt tussen 13.00 en 20.00 uur plaats in het Prinsenpark (wijk Prinsenland) en staat in het teken van Rotterdam Europees Jongerenjaar.

Het Prinsenpark vormt zaterdag 13 juni het toneel voor sport, spel en muziek. Jongeren stelden samen met buurtbewoners een programma voor alle leeftijden samen. De deelgemeente stimuleerde dit initiatief om jongeren en buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen om de samenwerking met en het begrip voor elkaar te stimuleren. Speciale gast is Euro+ Songfestival/Dynamic Duo’s, in het kader van het jongerenjaar. Dynamic Duo’s koppelt Rotterdamse jongeren aan een oudere expert. Op Sensation Park brengen jong en oud samen diverse meezingers ten gehore. Met het programma hoopt de deelgemeente de 2.000 bezoekers van vorig jaar ver te overschrijden!

Kinderspelen en optredens
Kinderen kunnen ’s middags sportief aan de gang met een gevarieerd programma van het Servicepunt Sport van Sport en Recreatie met circus workshops, hindernisbaan, voetbalkooi en nog veel meer leuke activiteiten. Ook is er een roofvogelshow. Op het podium zullen naast de hoofdoptredens van Van Dik Hout en WINNE ook diverse (lokale) DJ’s te beluisteren zijn: DJ Gilles, DJ Shaq, DJ’s Duo Penotti en DJ Superior.

Prinsenparkloop
Nieuw onderdeel dit jaar is een hardloopwedstrijd, de zogenaamde Prinsenparkloop. Deze is er in 3 en in 6 kilometer. De Prinsenparkloop start om 13.30 uur en inschrijven kan tot een half uur van te voren. Er zijn diverse prijzen te winnen. De Prinsenparkloop wordt voorafgegaan door een warming up van Zumba, de nieuwe rage uit Zuid-Amerika en op dit moment populair in de VS. Een actief fitness/aerobics programma die de renners lekker op gaat warmen.

Het evenementenbeleid van de deelgemeente is er op gericht inwoners actief te betrekken bij de organisatie van evenementen en hiermee de sociale cohesie te bevorderen. Sensation Park ondersteunt dit.

Meer informatie over het programma, extra optredens, artiesten en nieuwtjes vind je op www.prinsalexander.nl en op de deelgemeentepagina Prins Alexander in de Havenloods.

ZOMERMARKT IN WOONGEBOUW NIJEVELD


Laurens Actief organiseert op woensdag 17 juni een zomermarkt van 10:00 uur tot 16:00uur in woongebouw Nijeveld te Ommoord. De zomermarkt is voor iedereen vrij toegankelijk.

De zomermarkt zal plaatsvinden in woongebouw Nijeveld,G.B. Shawplaats 100, 3068 WD Rotterdam.

Er zal er in een gezellige zomerse sfeer een breed aanbod van diverse standhouders zijn, met onder meer kaarten,sieraden,woondecoraties,bloemen,kleding, vis en vele andere leuke koopwaren met een zomers tintje. Ook voor de kinderen zal er van alles te beleven zijn, zoals pannenkoeken, een kindertafel, en een verassing. Dus voor iedereen wat leuks! In het restaurant en de bar van Nijeveld kunt u iets nuttigen.

Laurens Actief zal deze dag met een informatiestand staan, zodat u kunt zien welke activiteiten worden georganiseerd op diverse locaties binnen de deelgemeente Alexander. Wij zien u graag op 17 juni a.s!

OUDEREN KIJKEN UIT NAAR EEN VRIJWILLIGER


Positieve ervaringen
Een jaar geleden is het project Motto in de deelgemeente Prins Alexander van start gegaan. Geschoolde vrijwilligers bezoeken ouderen en mensen met een beperking. De vrijwilligers en coördinator horen regelmatig van de ouderen, dat zij uitkijken naar het bezoek van de vrijwilliger. Het is duidelijk dat het contact en het gesprek hen goed doet en in een behoefte voorziet. Motto richt zich vooral op het luisteren naar het levensverhaal en hetgeen ouderen op dat moment bezighoudt. Allerlei vragen komen naar boven als het leven niet meer vanzelf spreekt.

Vrijwilligers ontmoeten elkaar bij de maandelijkse bijeenkomsten. Allerlei onderwerpen passeren de revue, zoals wat zijn dat voor vragen, levensvragen? Wat kun je betekenen voor iemand die een partner verloren heeft. Wat kun je wel en niet zeggen? Hoe ga je in op situaties, waar geen pasklare antwoorden zijn? Wat betekent het voor iemand als de gezondheid achteruitgaat? De coördinator begeleidt de vrijwilligers hierbij.

Op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Inmiddels heeft Motto een goed lopende groep vrijwilligers. We willen graag uitbreiden zodat meer ouderen kunnen zeggen : “ik kijk uit naar het bezoek van een vrijwilliger”!

We zoeken enthousiaste vrijwilligers, die genieten van persoonlijk contact met ouderen. Mensen die goed kunnen luisteren en op zijn tijd kunnen zwijgen. Het gaat erom op te trekken met mensen in situaties waar geen pasklare antwoorden zijn. Levenservaring is gewenst.

Het vrijwilligerswerk is verrijkend voor zowel de ouderen als de vrijwilligers. Het levert u als vrijwilliger nieuwe contacten en inzichten op. Geven dit soort contacten u voldoening dan is Motto iets voor u!

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of bezocht worden? Wilt u meer weten? Bel dan naar VraagWijzer Alexander : 0900-2868100( 0,05€ p/m) bij voorkeur op maandag en dinsdag. Vraag naar Gerrie Kooijman, projectcoördinator. Mailen kan ook naar: motto@stichtingmda.nl . Zij neemt contact met u op.

Motto is een samenwerkingsverband van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond(SGVR) en Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA). Het project is mede mogelijk gemaakt door de Deelgemeente Prins Alexander.

EXPOSITIE ROMEYNSHOF29 mei tot en met 26 juni start in het wijkgebouw de Romeynshof een expositie van Zlata privedentseva. Ze woont al enkele jaren in Nederland. Zlata is al vanaf jongs af aan bezig met het maken van kunstwerken, haar grote passie is om professioneel in de kunst bezig te zijn.De expositie laat een aantal olieverf schilderijen op doek zien. De werken neigen naar het expressionisme met een flik dosis fantasie. De technieken die Zlata toepast zijn klassiek, die met een flik dosis creativiteit in een nieuw jasje gestoken zijn.

FIETSEN DOOR DE ALEXANDERPOLDER


Voor het derde jaar is er in Alexanderpolder een Fietsvierdaagse 55+ in september. Naast deze vierdaagse wordt er dit jaar ook een lange fietstocht van zo'n 56 km gereden, plus een triatlon. De organisatie vindt plaats door de Fietswerkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van SBA, Laurens en de Stromen plus enkele vrijwilligers.

Lange fietstocht

Dinsdag 7 juli is er een fietstocht van 56 km. Start is om 10.00 uur vanaf wijkcentrum Oriënt, Kobehof5 in Oosterflank. Vanaf 9.30 uur kunt u terecht om te starten met een kopje koffie of thee. Daarna kunt u vertrekken om in uw eigen tempo de route te fietsen. De tocht gaat o.a. richting Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen, Reeuwijk en Gouda. In Gouda kunt u voor eigen rekening gaan lunchen of op een bankje een zelf meegenomen lunchpakket nuttigen. U wordt tussen 15.00 en 16.00 uur verwacht op het eindpunt, de Vijf Havens, waar een aangeklede borrel voor u klaar staat.

Kosten: € 2,50 per persoon.

Aanmelden kan bij alle buurthuizen van Stichting Buurtwerk Alexander.


Triatlon


Woensdag 19 augustus is er een triatlon voor 55-plussers. Deze ziet er anders uit dan de officiële triatlon, het heeft bijvoorbeeld géén snelheidselement in zich. Het is de bedoeling om met anderen en in uw eigen tempo sportief bezig te zijn. De volgende onderdelen maken deel uit van de triatlon: Fietsen (10 tot12 km), wandelen (±4 km) en een keuze uit één van de volgende sporten: badminton, volleybal, mini-tennis of jeu de boule.

De dag begint om 9.30 uur met koffie of thee in buurthuis Alexanderpolder. Vanaf 10.00 uur starten we met fietsen (12,5 km.). Na een korte koffiestop gaan we wandelen (4,5 km.), vervolgens is het tijd voor de lunch. Daarna gaan we naar de Wion hal om het laatste sport onderdeel te gaan doen. Als afsluiting van deze sportieve dag gaan we om ongeveer naar De Schutse om te genieten van een kleine high tea. De dag zal om ongeveer 16.30 uur afgelopen zijn.

De triatlon wordt georganiseerd door Stichting Buurtwerk Alexander, De Stromen/Opmaat-groep, zorgaanbieder Laurens en diverse vrijwilligers.

Kosten: € 5,-, inclusief 2x koffie, lunch en een kleine high tea.

Aanmelden kan bij alle buurthuizen van Stichting Buurtwerk Alexander.Fietsvierdaagse


Deze vindt weer plaats op vier donderdagen in september: 3, 10, 17 en 24 september.

Fietsen geeft natuur(lijk) plezier, zeker als u met meerderen fietst!

Na het grote succes van de afgelopen twee jaar wordt er ook dit jaar weer een fietsvierdaagse georganiseerd.

De routes zijn rond de23 km. en voeren langs bekende en minder bekende plekken in en om Rotterdam. We vertrekken om 10.00 uur, elke donderdag vanaf een andere locatie. Bij inschrijving krijgt u een overzicht mee van de vertreklocaties. Onderweg houden we een koffiestop en twee dagen krijgt u als afsluiting een lunch.

De fiets 4-daagse wordt georganiseerd door Stichting Buurtwerk Alexander, De Stromen/Opmaat-groep, zorgaanbieder Laurens, diverse vrijwilligers en wordt ondersteund door fietsenzaak Profile Roerade.

Kosten: € 7,50 voor 4 dagen of € 2,50 per dag.

Inschrijven kan bij alle buurthuizen van Stichting Buurtwerk Alexander

SENIOREN REVUE


Op vrijdag 12 juni a.s. vindt in de wijkaccommodatie Romeynshof de premiere plaats van de Senioren Revue 2 van Rotterdam Wijk Theater.

Vele ouderen hebben de eerste versie van deze revue gezien, met veel herkenbare situaties uit het dagelijks leven. Op grond van verhalen van de acteurs komt deze nieuwe productie weer tot stand. naast acteren zal in de voorstelling gezongen en gedanst worden. De zang en dans wordt 'live' begeleid door muzikanten.

Premiere: vrijdag 12 juni 2009, aanvang 20.00 uur, entree, € 3,50 (R'dam- en Stromen/Opmatpas geldig) en zaterdag 13 juni idem.

dinsdag 26 mei 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


De laatste weken is er weer regelmatig nieuws geweest over de plannen die er zijn om te komen tot de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam. Hiermee komen ook de plannen om de A13/A16 door te trekken langs de westkant van Ommoord weer nadrukkelijker in beeld.

De minister is voornemens hierover in september 2009 een besluit te nemen. Bij een positief besluit zal dit voor Ommoord veel consequenties hebben, omdat b.v. de luchtvervuiling alleen maar zal toenemen.

In de Wijkkrant die deze week verschijnt wordt hier nader op ingegaan.

De projectgroep A13/A16 van de BOO gaat over het onderwerp een bewonersavond beleggen, waar deskundigen verder toelichting zullen geven Ook de politiek wordt uitgenodigd en aan de verschillende partijen zal gevraagd worden hun mening kenbaar te maken.

Wilt u het artikel in De Wijkkrant nu alvast lezen, kijk dan op www.boo.nl

De avond wordt gehouden op maandag 9 juni vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur, Open Hof Hesseplaats.

INTERACTIEVE LEZING IN BIBLIOTHEEK OMMOORD

Een familielid met een alcoholverslaving of problematisch alcoholgebruik?

Het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord organiseert, samen met Context, centrum voor GGZ preventie, op maandagavond 25 mei 2009 uur een interactieve lezing voor familieleden en direct betrokkene van mensen met overmatig of problematisch alcoholgebruik.

Verslaving of problematisch gebruik van alcohol komt veel voor binnen onze samenleving. De gevolgen zijn ingrijpend en divers. Wanneer u een familielid, kind of vriend(in) heeft kunnen de zorgen om hem/haar u zwaar belasten. U als ouder, broer, zus, partner of vriend bent vaak een belangrijk steun voor degene met deze problematiek. Maar u heeft ongetwijfeld ook veel zorgen en vragen. Vragen als: ‘hoe kan ik het beste omgaan met mijn zieke familielid’ of ‘hoe moet het verder in de toekomst’? Soms kunt u deze zorgen delen met anderen; vrienden of hulpverleners. Maar wij horen ook regelmatig van familieleden dat zij zich er alleen voor voelen staan. Dan kan de zorg zwaar vallen.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Mevr. Verbunt, preventiewerker Verslaving bij Context wat alcoholverslaving of problematisch gebruik inhoudt, wat de oorzaken zijn en wat de gevolgen zijn. Daarnaast ook ruime aandacht voor kinderen en alcoholgebruik. Zij gaat verder in op wat Preventie Context voor U kan betekenen. Een ervaringsdeskundig familielid van Al-Anon vertelt haar ervaringen en op welke manier zij ondersteuning heeft gezocht en gevonden.

Het programma is interactief, er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen, informatie te winnen en ervaringen uit te wisselen met andere familieleden.

De voorlichting is in het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord Briandplaats 21 Rotterdam. Tijd: 20.00 uur Toegang : € 2,50

Kaarten zijn vanaf maandag 18mei verkrijgbaar bij de klantenservice van de bibliotheek. Voor informatie : 010 4216631

Of via e- mail c.vleghaar@bibliotheek.rotterdam.nl

Meer informatie bij: info@context-ggzpreventie.nl of bellen met Context; centrum voor GGZ preventie, 010-49 33 555 en vragen naar Merel Verbunt.

DUBBELCONCERT VAN 2 KOREN O.L.V. DIRIGENT ROB KLUMPES


Zondag 7 juni, aanvang 14.00 entrée: € 3 (Rotterdam- Stromen/Opmaatpas geldig)


Op deze middag kunt U genieten van vrouwenkoor ‘’De Merels’’ . Hoewel dit koor nog niet lang bestaat , is de motivatie en inzet om tot een mooie koorklank te komen, enorm groot ! De Merels brengen een repertoire van moderne Engelse liederen in verschillende stijlen.Ook het nederlands repertoire wordt niet vergeten . U hoort popsongs van Abba, the Mama’s & Papa’s , Marco Borsato, Boudewijn de Groot , Bette Midler en vele anderen.
Als intermezzo gaat alt Betty Lugthart, die nog niet zo lang geleden professioneel optrad, een paar prachtige jazz standards vertolken
Na de pauze volgt een optreden van shantykoor ‘’De Walzangers’’ . Behalve zeemansliederen wordt ook de stad Rotterdam bezongen in een aantal liederen, waaronder ‘’Mijn Rotterdam’’, ‘’Ketelbinkie’’ en ‘’Rotterdam Vitale Stad’’ uit de gelijknamige musical van Pouw Hofman. Ook nu zal een jazzy intermezzo plaatsvinden , met zanger René Stuurman.
Beide koren vinden elkaar tenslotte in de beroemde song van de musical ‘’Joseph’’ : ‘’Any Dream Will Do” en een prachtig lied van Abba ‘’The Way Old Friends Do’’. Uiteraard is meezingen door het publiek niet verboden, integendeel zelfs !

OPZOOMERSPREEKUREN


Het WijkOpzoomerteam Ommoord (WOT)houdt regelmatig Opzoomerspreekuren.

Tijdens deze spreekuren zijn er altijd twee ervaren medewerkers van het WOT aanwezig die u kunnen adviseren over alle mogelijkheden die door OpzoomerMee worden aangeboden om b.v. straatacties te organiseren. Verder kunnen de mensen van het WOT beginnende straatteams met raad en daad terzijde staan.

De eerstvolgende Opzoomerspreekuren in juni zijn op:

Woensdag 10-06-2009 24-06-2010 12.00 uur - 14.00 uur

Het spreekuur wordt gehouden in de vergaderruimte van de BOO, Stresemannplaats 8. Tel. 010-420.65.76

Uiteraard kunt u ook kijken op de website van OpzoomerMee www.opzoomermee.nl.

AVOND4DAAGSE IN OMMOORD


Wandelt u dit jaar ook weer mee in Ommoord?

Vanaf maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni 2009 kan er weer gewandeld worden door Ommoord en omstreken . De start is dit jaar van af de Dr. Martin Luther King school: Bertrand Russellplaats 7. Net als voorgaande jaren kan er weer worden gekozen voor de 5, 10 kilometer. Dit jaar wordt helaas de 15 km niet gelopen.

Inschrijven voor dit gezellige wandel evenement kan op woensdag 27 van 14:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 21:00 uur en op donderdag 28 mei van 19:00 tot 21:00 uur in buurthuis De Molshoop, Sigrid Undsetwerg 300. De kosten bedragen €3,50 per persoon. Bij inschrijvingen op de eerste wandelavond betaalt u: €4,-. Op de Dr. Martin Luther King school.

Kinderen van de volgende scholen kunnen zich op school aanmelden. Dr. Martin Luther King, Minister Marga Klompéschool, De Horizon , de Kruidenhoek, Fridtjof Nansen school.

Voor informatie kunt u bellen naar de molshoop: 010-421.27.22 en vragen naar Ellen of Beatrijs

woensdag 13 mei 2009

THEATER ROMEYNSHOF MEI 2009


Vrijdag 15 mei

Leerlingen van het Thorbecke VO

'Lock Me In' (eenakterfestival prijswinnaar)
De nieuwe kluizenaars worden ze genoemd; jongeren die zich afzonderen van de samenleving en totale eenzaamheid opzoeken op hun eigen kamer.
Het fenomeen Hikokomori is in Japan een zeer groot probleem. Op dit moment hebben meer dan 1 miljoen Japanse jongeren zichzelf opgesloten op hun slaapkamer.
Dit probleem beperkt zich echter niet alleen tot Japan, overal in de wereld zonderen steeds meer jongeren zich af van de werkelijke samenleving om op te gaan in een wereld van verveling, gamen en internet. ‘Lock Me In’ geeft op een docu-stijl, inzicht in het leven van 8 Nederlandse Hikokomori:

www.freakypics.com klik
forum dubbelklik.

12.00 Yo zijn er meer mensen die bang zijn opeens dood te gaan? Gtz Sikko
12.05 Sikko je kan toch niet opeens dood gaan… erdie13
12.06 Yo erdie13, echt wel…nooit van een ongeluk gehoord randdebiel
12.10 Sikko ben je daar echt bang voor?
12.13 Waarom zit jij dan op deze site
12.14 Gewoon kikke al die ranzige foto’s, dan weet je zeker dat leven geen zin heeft………….Presentaties

Leerlingen op het Thorbecke VO kunnen kiezen voor cultuurprofielen waarin ze zich ontwikkelen op het artistieke vlak. Vanavond zullen enkele van deze leerlingen door hun presentaties laten zien waar ze dit schooljaar aan hebben gewerkt. Performance art, Brechtiaans theater en combinaties van dans en toneel zullen langs komen. In alle bescheidenheid zullen de leerlingen hun eerste stappen zetten op het toneel buiten de school.

Aanvang: 20.00 uur

Entree: Gratis. Kaarten kunnen vanaf heden worden afgehaald aan het buffet van de Romeynshof.Zondag 17 mei

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Strijkersensemble

Het strijkersensemble van het RPhO verzorgt een licht klassiek concert. Een greep uit de schatkamers van driehonderd jaar muziek. Ook deze keer zal een muziekinstrument centraal staan. Wellicht krijgt de cello een belangrijke rol in het programma, maar misschien is het wel de altviool die de hoofdrol zal spelen.

Aanvang: 14.00 uur

Entree: € 3,-Zaterdag 23 en zondag 24 mei

Kunstroute Prins Alexander

In dit weekend is de Romeynshof weer het expositiemiddelpunt voor veel kunstenaars uit de deelgemeente Prins Alexander. In de ontmoetingsruimte en de grote zaal hangen en staan allerlei kunstwerken die gemaakt zijn door lokale kunstenaars. Zij vertellen in een rustige ambiance graag over hun werk, de technieken en hun inspiratiebronnen.

Aanvang: beide dagen 11.00 – 16.00 uur

Entree: gratis

SPORTSCHOOL SPORTSART OMMOORD OPENT DE DEUREN


Na lang wachten is het dan zover, SporsArt Ommoord gaat op zaterdag 23 mei open, met een spetterende opendag. maar kunt u net als veel anderen niet wachten om u in te schrijven dan worden er speciale inschrijfdagen georganiseerd op zaterdag 9 en 16 mei. Op deze dagen knallen zijn er ook spetterende aanbieding, nieuwsgierig? Kom dan vrijblijvend langs, ons team verwelkomt u met een rondleiding door het sportcentrum.

Wat bieden wij aan:

wij verwelkomen u in onze nieuw lounge ,waar u voor of na het sporten kunt
genieten van een lekker sportdrankje of een heerlijk kopje koffie.
een super grote fitnessruimte met luxe ingericht SportsArt fitness-
apparatuur, cardio apparatuur en een speciale circuitline van hoist deze
apparatuur is speciaal gemaakt voor mensen met gewrichtsklachten blessures ect.super geschikt voor onze nieuwste groepsles: senioren fitness.
natuurlijk is ons centrum voor zien van luxe kleedruimtes met sauna en
zonnebank.
Op de 1e verdieping bevinden zich nog 3 zalen. De groepsleszaal; de vechtsportzaal en de
freeweight ruimte.

U bent allemaal van harte welkom op zaterdag 9, 16 en natuurlijk op de opening op 23 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur, G.B. Shawplaats 430, telefoon 010-455.38.75. website www.sportsartommoord.nl

BURGERJAARVERSLAG 2008 DEELGEMEENTE


De Deelgemeente Prins Alexander heeft het burgerjaarverslag 2008 uitgebracht.

In het burgerjaarverslag 2007 waren 8 doelstellingen geformuleerd die in 2008 zouden moeten verbeteren. Uit het jaarverslag blijkt dat 5 er van zijn gerealiseerd, bij twee zijn er resultaten gebeoekt en bij 1 doelstelling is de afspraak om bepaalde redenen nog niet nagekomen.

Wilt u u het burgerjaarverslag eens rustig doorlezen, dan kunt u dit hier downloaden.

HUURDERSVERENIGING OMMOORD 40 JAAR.


In 1968, toen er in Ommoord al zo’n drie jaar in een snel tempo enorme huurcomplexen werden gebouwd en de toenmalige voorzitter van de Stichting Wijkgemeenschap Ommoord (SWO) zag dat er vrij veel bouwfouten werden gemaakt en de verhuurders duidelijk niet gewend waren aan ‘lastige’ huurders, besloot hij dat er een huurdersvereniging moest komen. Hij vroeg de heer Jaques de Graaff (later de eerste voorzitter en zelfs ere-voorzitter van de HVO) om samen met ene André van Lieshout (die wilde hem wel helpen, werd er gezegd) zo’n huurdersvereniging op te richten. Deze heren, geholpen door nog enkele bewoners, gingen voortvarend aan de slag met de nodige voorbereidingen en op 19 april 1969 vond de eerste vergadering plaats en werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren de Graaff, Noordam, van Lieshout, Huys, Doornbos en Hoogland. De voornaamste taak bestond uit het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement en de voorbereiding van de oprichtingsvergadering

Op 19 mei 1969 was het dan zo ver dat deze kon worden gehouden. Alle toenmalige bewoners in Ommoord hadden daarvoor een uitnodiging gekregen, opgesteld door de heer J.de Graaff onder de titel ´Het schip van Ommoord met de kop’.

In 2009 is de HVO nog steeds een bloeiende vereniging met een groot aantal leden. Ofschoon er in de 40 jaar veel is veranderd (steeds meer huizen werden in de loop van de tijd verkocht) blijft de doelstelling van de HVO ongewijzigd, n.l. het opkomen voor de belangen van de huurders. De HVO wordt daarom door veel verhuurders als een belangrijke gesprekspartner gezien.

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum organiseert de HVO op dinsdag 19 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur een receptie voor haar relaties in Restaurant Keizershof.

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


De laatste weken is er weer regelmatig nieuws geweest over de plannen die er zijn om te komen tot de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam. Hiermee komen ook de plannen om de A13/A16 door te trekken langs de westkant van Ommoord weer nadrukkelijker in beeld.

De minister is voornemens hierover in september 2009 een besluit te nemen. Bij een positief besluit zal dit voor Ommoord veel consequenties hebben, omdat b.v. de luchtvervuiling alleen maar zal toenemen.

In de Wijkkrant die binnenkort verschijnt wordt hier nader op ingegaan.

De projectgroep A13/A16 van de BOO gaat over het onderwerp een bewonersavond beleggen, waar deskundigen verder toelichting zullen geven Ook de politiek wordt uitgenodigd en aan de verschillende partijen zal gevraagd worden hun mening kenbaar te maken.

Wilt u het artikel in De Wijkkrant nu alvast lezen, klik dan hier om De Wijkkrant te downloaden

De avond wordt gehouden op maandag 8 juni vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur, Open Hof Hesseplaats.>>ga naar website BOO

WIJKKRANT MEI/JUNI


De Wijkkrant die eind mei zal verschijnen ligt op dit moment bij de drukker en onze bezorgers zullen op 22 mei beginnen met de verspreiding van De Wijkkrant in Ommoord.

De krant staat weer boordevol met informatie, die zeker de moeite van het lezen waard is.

In samenwerking met het Buurtwerk Alexander heeft het kinderpersbureau enige pagina's gevuld. Deze keer kunt u van alles lezen over de verschillende activiteiten op school, in een volgende krant zullen de kinderen ongetwijfeld over een ander onderwerp gaan schrijven.

Uiteraard kunt u de digitale versie van De Wijkkrant nu al downloaden van onze website door hier te klikken.>>ga naar website BOO>>

zondag 26 april 2009

Op zoek naar vrijwilligerswerk in de buurt?


Stichting MDA is op zoek naar jou!

De stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een instantie die gratis haar diensten biedt aan alle inwoners van de deelgemeente Prins Alexander. We bieden hulpverlening, ondersteuning, informatie en advies op het gebied wonen, welzijn, zorg en inkomen.

Het Steunpunt Informele Zorg is een onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander. Onze organisatie ondersteunt mensen zodat zij zo lang mogelijk in de eigen woon/leefomgeving kunnen blijven functioneren. Wij richten ons op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en/of voorkoming van isolement.


Wij hebben verschillende vrijwilligersvacatures, onder andere:

· Maatjescontact

· Rolstoelrijden

· Vervanging mantelzorg

· Zorg voor een huisdier

· Ziekenhuisbegeleiding

· Boodschappen doen

· Klussen

· TuinonderhoudWij bieden u :

ü Passende scholing en begeleiding

ü Verzekering tegen WA en ongevallen

ü Een jaarlijks terugkerend vrijwilligersuitstapje

ü Een waardevolle periode met bijzondere ontmoetingenWij zoeken:

ü Gemotiveerde vrijwilligers die affiniteit hebben om te werken met buurtgenoten, (eventueel) ook ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

ü Iemand die minimaal 2 uur per twee weken beschikbaar is.Heeft u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde werkzaamheden? Neem dan contact op met Giselle Alders

Telefonisch: 010-2868100 of galders@stichtingmda.nlHet Steunpunt Informele Zorg is gevestigd aan de Thomas Mannplaats 301 in Rotterdam Alexanderpolder.

THEATER ROMEYNSHOF

Vrijdag 8 mei

Vroeger en Nu
Talent District Oost

‘Beleef het gevoel van vroeger’ in de Romeynshof.

Op 8 mei organiseert het leerwerkbedrijf van de Romeynshof - Talent District Oost - de activiteit “Vroeger en Nu” speciaal voor de senioren uit deelgemeente Prins-Alexander. Deze activiteit staat in het teken van de stad Rotterdam en is de eerste van een reeks dit jaar. Beleef het gevoel van vroeger opnieuw en laat u meeslepen in de Rotterdamse tijdreis van 1945 tot nu.

Weet u nog dat u uw eerste stap in de metro zette? Dat het Holland Pop Festival met honderdduizenden bezoekers in het Kralingse Bos plaatsvond? En weet u nog dat de Euromast werd gebouwd en dat de top van de Euromast er later is opgezet? Graag nemen wij u terug naar deze tijden en dit doen wij niet alleen, maar met een gastheer van Gilde Rotterdam en niemand minder dan zanger Peter Burger!


Aanvang: 13:30 tot 16:30 uur, Entree: € 2,50

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar aan de bar in de RomeynshofZaterdag 9 mei

Back to the Disco!

m.m.v. Shaky Ground

Elke keer dat er, bij welke gelegenheid dan ook, discomuziek wordt gedraaid, wordt het een feest! Mensen gaan massaal de dansvloer op en er wordt uit volle borst meegezongen. Disco is voor velen blijvend. Klassiek van de jaren 70. Om dat heerlijke gevoel weer eens op te roepen organiseert de Romeynshof een ‘ouderwetse’ discoavond met een geweldige Soul, Funk & Discoformatie: Shaky Ground (www.shakyground.nl) Geen plaatjes draaien door een DJ deze keer, maar onvervalste livemuziek met een energieke 9-mans formatie, waaronder drie ‘beesten’ van zangeressen. Alle bekende discohits passeren de revue in een drie maal vijftig minuten durend muziekspektakel. Voor de dames is het helemaal feest: zij mogen de volgende ochtend heerlijk uitslapen, want het is dan Moederdag!Aanvang: 20.00 uur, Entree: € 7,50 (inclusief consumptiebon)

Kaarten vanaf heden beschikbaar aan het buffet van de Romeynshof

EXPOSITIE ROMEYNSHOF


Van 4 mei tot 29 mei 2009 is in het Romeynshof de expositie van Nel Hoogenberg te zien. Wij nodigen u van harte uit om deze expositie te komen bezoeken. Het Romeynshof kunt u vinden op de Stresemannplaats 8 te Ommoord.

Nel Hoogenberg is tien jaar geleden begonnen met het volgen van cursussen in aquarelleren. Ze volgde deze cursussen op de Rotterdamse Volksuniversiteit. Ze heeft toen lessen gevolgd in een select gezelschap bij Rein van Kralingen.

De laatste tijd is N. Hoogenberg zich gaan richten op de olieverf. Dit is natuurlijk een geheel andere manier van schilderen. Daarnaast droogt olieverf langzaam, hierdoor zijn er meer mogelijkheden om nog iets aan het schilderij te veranderen. Dit in tegenstelling tot waterverf.

De natuur is de grootste inspiratiebron van N. Hoogenberg. In olieverf schildert ze voornamelijk bloemen. In haar aquarellen is ze verschillend. U kunt denken aan schilderijen van dieren, landschappen en bloemen. Ook heeft ze meerdere portretten gemaakt.

De expositie is vrij te bezichtigen op 28 maart vanaf 15:30 en verder t/m 25 april tijdens de openingsuren van het wijkgebouw Romeynshof van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 23.00 uur. De aquarellen en olieverfschilderijen zijn te koop.Inlichtingen:

E-mail: romeynshof@senr.rotterdam.nl

Telefoon: (010) 420 40 99

OPENING ARTOTHEEK FRIDTJOF NANSENSCHOOL


Afgelopen woendagmiddag is op de Fridtjof Nansenschool in Ommoord de Artotheek "Nansenkunst" geopend. De opening werd gevierd met een geweldige tentoonstelling van schilderijen, boetseerwerken, vogelverschrikkers in de tuin en andere bijzondere kunstwerken gemaakt door de leerlingen van alle groepen. Hoogtepunt van de tentoonstelling was het enorme mozaïek dat gemaakt was van verse groente en fruit.

De kunstwerken die te huur zijn hingen op een speciale plek in de aula en al binnen een uur waren de eerste 2 kunstwerken verhuurd. De schilderijen zijn gemaakt door leerlingen en professioneel ingelijst. "We vragen voor een klein schilderij 3 euro per maand en voor een grote 5 euro", aldus Duarte, (9 jaar en verantwoordelijk voor de PR). "Als u in de buurt woont kom ik het zelfs thuis bezorgen."

Het eerste schilderij van een prachtige ondergaande zon is verhuurd aan Mw. Preis. Zij leent bij de Artotheek van de Fridtjof Nansen omdat ze het een geweldig idee vindt en omdat ze aankomend talent graag stimuleert.

Kristina (9 jaar en lid van het artotheek team) weet te vertellen dat al het geld dat wordt verdiend met de Artotheek naar kunstprojecten op school gaat. Ouders, familieleden en buurtbewoners zijn allemaal welkom om de schilderijen te bekijken en te huren. De artotheek is open op woensdag van 12.00 uur tot 13.00 uur.>>ga naar website BOO>>

KOOPWONINGEN MET KORTING IN OMMOORD


Woonbron is begonnen met het opnieuw verhuren en met korting verkopen van appartementen in de gerenoveerde knikflats in Ommoord in Rotterdam. De ruime appartementen hebben een eigentijdse uitstraling en voldoen helemaal aan de eisen van nu.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een grootscheepse renovatie van vier knikflats in Ommoord. De twee eerste flats die opgeleverd worden, de Briandplaats en de Albert Schweitzerplaats, zijn bestemd voor 55-plussers. In deze flats is ook een aantal spiksplinternieuwe woningen op de begane grond te koop. De flats aan de Einsteinplaats en de Niels Bohrplaats zijn ideaal voor starters. Woonbron heeft nog een ruim aanbod van verschillende woningtypes beschikbaar

Te Woon

Woonbron biedt de appartementen in de Briandplaats en de Albert Schweitzerplaats Te Woon aan. Dit betekent dat de toekomstige bewoner zelf kan kiezen of deze de woning gaat huren of kopen. De woningen in de Einsteinplaats en de Nielsbohrplaats zijn alleen te koop. Ook in deze tijd van een stagnerende woningmarkt is dat aantrekkelijk.Jan van der Donk, manager Klant bij Woonbron Prins Alexander: “Voor wie denkt dat een koopwoning buiten zijn bereik ligt, heeft Woonbron goed nieuws. Met de 25 procent korting die Woonbron kopers biedt, zijn de woningen van de wooncorporatie juist heel betaalbaar. Wilt u de woning weer verkopen, dan koopt Woonbron deze gegarandeerd van u terug. Een zeker gevoel in deze financieel onzekere tijden”.

Renovatie

Wat gebeurde er allemaal in de flats? Het meest in het oog springende is het vernieuwde aanzicht van de flat met nieuwe galerijhekken en glaspanelen. Maar ook inpandig zijn de woningen sterk verbeterd. Zo zijn ze geïsoleerd volgens de modernste standaarden. Overal is HR++ glas aangebracht. Verder heeft elke woning nu een individuele cv-ketel. Bovendien is sprake van nieuwe keukens en zonwering. De 55-plusappartementen hebben een modern ingerichte bewonersruimte gekregen op de begane grond voor gezamenlijke activiteiten.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Woonbron Prins Alexander, telefoonnummer (010) 286 88 66.

>>ga naar website BOO>>

CONSULTATIEBUREAU VOOR OUDEREN VAN LAURENSLaurens streeft er altijd naar om ouderen het beste te bieden op het gebied van wonen, zorg en diensten Dit blijkt ook uit vernieuwende projecten waarmee Laurens regelmatig naar voren komt. Zo’n project is bijvoorbeeld het consultatiebureau voor ouderen.

Dit consultatiebureau draait inmiddels alweer een kleine 2 jaar met veel succes in ontmoetingscentrum ‘de Prinsenhof’ in het Lage Land.

Maar er is nu goed nieuws voor inwoners van Ommoord die graag wat dichter bij huis het consultatiebureau voor ouderen willen bezoeken. Elke donderdagmiddag kunnen zij voor consult terecht aan de Thomas Mannplaats 301 bij het kantoor van de Maatschappelijke Dienstverlening Alexander. Vanzelfsprekend zijn inwoners van Ommoord ook altijd welkom in de Prinsenhof aan de Bramantestraat 30, als de donderdagmiddag hen minder goed schikt.

Wat houdt het precies in?

Senioren vanaf 60 jaar kunnen bij het consultatiebureau terecht voor een gratis preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om eventuele risico’s op het gebied van uw gezondheid tijdig op te sporen. Want voorkomen nog altijd beter dan genezen!

Een gespecialiseerde verpleegkundige verricht een aantal metingen, zoals bloeddruk, lengte en gewicht en bepaalt uw cholesterol en bloedsuikergehalte. En samen met u neemt zij een uitgebreide vragenlijst door, waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen, zoal bijvoorbeeld voeding, beweging, slaappatroon, medicijngebruik, omgaan met stress en dergelijke. Vanzelfsprekend is er daarnaast ook alle ruimte om uw eigen vragen omtrent uw gezondheid naar voren te brengen.

Of misschien wilt u gewoon eens een goed gesprek met een professional over alle veranderingen waar u bij het ouder worden tegenaan loopt.

Aan de hand van alle uitkomsten geeft de verpleegkundige u eventueel gerichte adviezen. Natuurlijk bepaalt u helemaal zelf wat u met deze adviezen doet. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar de huisarts of naar een andere hulpverlener.

Het onderzoek neemt een uur in beslag. Na ongeveer 4 of 5 maanden kan er indien men dat wenst ook nog een 2e (gratis) consult worden gepland.

Voor alle duidelijkheid: het consultatiebureau is niet bedoeld voor behandelingen! Hiervoor moet u bij de huisarts zijn en ook natuurlijk ook blijven als er al bestaande klachten of aandoeningen zijn.

In Ommoord nemen veel ouderen deel aan het ERGO-onderzoek. Dit onderzoek is nog duidelijk uitgebreider dan het onderzoek op het Consultatiebureau voor Ouderen. Deelnemers daaraan vragen zich misschien deelname aan het Consultatiebureau voor Ouderen dan wel nuttig is. Maar aangezien ERGO hun deelnemers momenteel maar eens in de zes jaar oproept is het ook voor hen zeker aan te raden om zich tussentijds te laten controleren op het Consultatiebureau voor Ouderen! (zie: http://www.ergo-onderzoek.nl)

Bovendien is er op het Consultatiebureau voor Ouderen, indien men dit wil, ook de mogelijkheid om niet-fysieke klachten te bespreken (zoals bijvoorbeeld depressieve gevoelens).

Bent u 60 jaar of ouder en tevens inwoner van Ommoord (of van een andere Rotterdamse wijk) ? En wilt u ook graag meer inzicht krijgen in uw gezondheid en bovendien gezondheidsproblemen zoveel mogelijk voorkomen?

Dan is het consultatiebureau voor ouderen zeker iets voor u. Geef u op via het telefoonnummer: 010-286 14 88. U wordt dan binnen korte termijn teruggebeld door de consulente om een afspraak te maken. U bent hartelijk welkom!>>ga naar website BOO>>

KONINGINNEDAG IN OMMOORD


Stichting Buurtwerk Alexander organiseert samen met Brasserie “De Verandering” en de Open Hofkerk Koninginnedagviering 2009.

Heeft u na de Koninginnedagviering op tv nog geen plannen, dan nodigen wij u van harte uit om naar het Winkelcentrum Hesseplaats te Ommoord te komen. Activiteiten en spelletjes van 11:00 tot 16:00 uur. Het podium programma eindigt om 21:00 uur.

Op de Hesseplaats zullen diverse sport en spel activiteiten worden georganiseerd zoals: schminken en knutselen. We gaan ook een levensgroot schilderij maken met alle kinderen uit de buurt . Hiernaast kunnen kinderen mee doen aan een fietsversierwedstrijd en zijn er wederom springkussens aanwezig.

Voor de kinderen, volwassenen en ouderen is er een gevarieerd en uitgebreid podiumprogramma dit duurt tot 21:00 uur is mede mogelijk door de Popschool.

Voor Laurens Nijeveld wordt een terras geplaatst waar iedereen kan genieten van een kopje koffie of thee. Kinderen kunnen lekkere hapjes maken die we op het terras uitdelen.

Voor jeugdige deelnemers van de sport en spelactiviteiten, is er een strippenkaart aanwezig. Deze strippenkaart kost €1,- en is voorzien van 5 strippen, voor deze strippen kan je spelletjes of andere activiteiten doen.

De kindervrijmarkt

Geen Koninginnedag zonder vrijmarkt. Wij maken dit jaar gebruik van de parkeerplaats tussen winkelcentrum de Hesseplaats en Laurens Nijeveld.

Je kunt een plekje reserveren bij Brasserie “De Verandering” , Hesseplaats 102a.

Wij maken er samen met u een gezellige dag van!!

Meer informatie verkrijgbaar bij Beatrijs Hans, Buurthuis de Molshoop

Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam.Tel: (010)-4212722>>ga naar website BOO>>