zondag 21 juni 2009

EXIT KUNSTWERK IN OMMOORD


In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeeerd over een tweetal kunstwerken in Ommoord die door ernstige verwaarlozing verloren dreigen te gaan (of inmiddels al zo verrot zijn dat herstel waarschijnlijk niet meer mogelijk is).

We hebben dit probleem aangekaart bij de deelgemeente Prins Alexander en deze reageerde met onderstaande mail:

Zoals u waarschijnlijk weet is het onderhoud van Kunstwerken niet de verantwoordelijkheid van de deelgemeente. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de Kunstwerken. Een aantal jaren geleden zijn er initiatieven genomen om alles aan kunst in beeld te brengen om zo meer stroomlijning te krijgen. De Kunstwerken aan deelgemeenten overdragen met voldoende budget voor onderhoud en personeel is niet gelukt.

Ten aanzien van het vernielde kunstwerk nabij de Romeynshof is aan Gemeentewerken gevraagd om te beoordelen of dit Kunstwerk gevaarlijk is voor de omgeving. Mocht blijken dat dit zo is dan neemt Gemeentewerken maatregelen door het Kunstwerk af te zetten. Het reparen of zonodig verwijderen van het Kunstwerk zal vooralsnog niet worden gedaan.

Vervolgens is besloten om deelgemeentebreed alle Kunstwerken in de openbare buitenruimte in kaart te brengen en de kwaliteit te beoordelen. Dit zal in de vorm van een project worden opgepakt. Ook zal er met andere deelgemeenten contact worden gelegd. Het dagelijks bestuur zal dan tenslotte moeten besluiten hoe het onderhoud van de Kunstwerken gaat worden geregeld.

Het blijft natuurlijk een vreemde zaak dat er al een aantal jaren wordt getwist wie nu verantwoordelijk is voor kunst in de buitenruimte. En als je maar naar elkaar blijft wijzen, dan is het natuurlijk niet zo verwonderlijk dat er niets gebeurt, het gevolg kunnen we zien in Ommoord.

Als we het bovenstaande bericht van de deelgemeente serieus nemen, dan kan het nog wel even duren voordat er iets gaat gebeuren en stemt ons niet hoopvol dat er een snelle oplossing gevonden wordt voor het probleem.

Geen opmerkingen: