maandag 6 oktober 2008

SENIOREN REVUE IN ROMEYNSHOF

Met de Senioren Revue maakt het Rotterdams WijkTheater een voorstelling speciaal voor ouderen. Met een kleine groep van ervaren wijktheaterspelers wordt een voorstelling gemaakt die qua thematiek geheel op ouderen is toegespitst.

De spelers zullen als markramers zelfstandig met hun decor op stap gaan om in bejaardenhuizen en wijkcentra hun verhaal met een lach en een traan te doen.

Plaats: Wijkaccommodatie Romeynshof, aanvang 14.00 uur, toegang € 3,50.

>>Ga naar website BOO....

OPZOOMEREN SÖDERBLOMPLAATS
Bijna ongemerkt is er de laatste maanden op verschillende plaatsen in Ommoord weer geopzoomerd door bewoners die hun woonomgeving schoon, heel en veilig willen houden.

Afgelopen zaterdag waren de bewoners van de Söderblomplaats met elkaar in actie om o.a. de parkeerplaats weer eens een grote opknap beurt te geven. Met elkaar veegden de bewoners een flink aantal containers vol met bladeren en andere troep.

Na gedane arbeid konden de harde werkers genieten van een welverdiende lunch.

>>Ga naar website BOO....

AANMELDEN SPORTKAMPIOENEN PRINS ALEXANDER
Ieder jaar huldigt de deelgemeente haar sportkampioenen. Dit doen we omdat we trots zijn op de geweldige sportprestaties die de sporters in Prins Alexander leveren.Wij vragen u hiervoor de sportkampioenen van uw vereniging aan te melden! De huldiging is niet alleen voor individuele sporters, maar ook voor teams die een titel behaald hebben.
De criteria voor aanmelding
De sportkampioen moet in 2008 een nationale, Europese of wereldtitel hebben behaald;
Kampioenen mogen alleen worden aangemeld door de vereniging waar ze lid van zijn;
De vereniging moet lid zijn van een bond die rechtstreeks is aangesloten bij het NOC*NSF;
De vereniging moet in de deelgemeente Prins Alexander gevestigd zijn.
U kunt de sportkampioenen aanmelden tot 15 december bij Linda Bouman/Monique Boer van de deelgemeente. Dit kunt u per e-mail: info@prinsalexander.rotterdam.nl doen of per post. Het adres is Deelgemeente Prins Alexander, tav Linda Bouman / Monique Boer, postbus 84205, 3009 CE Rotterdam.

Vermeld bij de aanmelding:
De naam van de sportvereniging en uw contactgegevens;
De naam van de kampioen(en);
De titel, in welke sport en evt. welk onderdeel de titel is behaald;
De datum en plaats van het kampioenschap waar de titel is behaald.
Hou de deelgemeentepagina en de website in de gaten voor het laatste nieuws.

>>Ga naar website BOO....

LEZING OVER DWANGSTOORNISSEN IN BIBLIOTHEEK OMMOORD


Dwangstoornissen staan 13 oktober 2008 centraal in het Gezondheidsinformatiepunt van bibliotheek Ommoord

De Landelijke Dag Psychische Gezondheid wordt dit jaar voor de 12de keer georganiseerd met ieder jaar een ander thema. Het doel van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid is om dwangstoornissen uit het ‘verborgene’ te halen. Meer bekendheid en meer begrip voor mensen met dwangstoornissen kan patiënten en hun naasten uit hun isolement halen. Daarnaast draagt bekendheid bij aan een betere signalering van deze stoornis en kan het de drempel naar hulpverlening verlagen.
Context organiseert met medewerking van PsyQ (beide onderdeel van de Parnassia Bavo Groep) op maandag 13 oktober een lezing in de bibliotheek van Ommoord. Tijdens deze bijeenkomst willen we algemeen publiek, patiënten en familieleden informeren over dwangstoornissen.


Wat is een dwangstoornis?
Een dwangstoornis ontstaat meestal ongemerkt. Vaak gebeurt dat nadat iemand ontdekt dat bepaalde gedachten of handelingen in een vervelende of angstaanjagende situatie helpen de angst en onrust te bezweren. Die persoon zal in vergelijkbare situaties de rustgevende gedachten of handelingen opnieuw gebruiken. Steeds vaker, totdat uiteindelijk de oorspronkelijke situatie vergeten is en de gedachte of handeling ‘moet’ omdat er anders een ondraaglijke angst ontstaat. Bepaalde gedachten en handelingen komen bij dwangstoornissen veel voor. Voorbeelden zijn was-, schoonmaak- of poetsdrang, controledwang, dwanggedachten over geweld en dwangmatige perfectie of netheid. Vaak hebben mensen last van meerdere vormen.

Acitiviteit in bibliotheek Ommoord
In de bibliotheek van Ommoord wordt op maandagavond 13 oktober om 20.00 uur een lezing gehouden door Dhr .Erik Stolk, een deskundige van PsyQ (onderdeel van Parnassia Bavo groep).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Context: Sharida Noormohamed of Marjan Jongsma, 010-49 33 555 of m.jongsma@context-ggzpreventie.nl. Voor informatie over activiteiten elders in het land kunt u een kijkje nemen op de campagnewebsite
www.dwangstoornissen.nl.

Bibliotheek Ommoord, Briandplaats 21, 3068 JJ Rotterdam, 010 4216631

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf maandag 6 oktober kosten € 2,50.

>>Ga naar website BOO....

WIJKSCHOUW OMMOORD


Maandag 8 september was het weer tijd voor de kwartaalschouw van de wijk Ommoord. Dit keer zijn we in de Klaver -, Heide- en Mossenbuurt geweest. Ook een aantal extra klachten, ingediend door bewoners, hebben we op locatie bekeken.

Met 10 schouwers gingen we op pad; twee bewoners, 3 breed wijkbeheer schouwers, gemeentewerken, Roteb, stadstoezicht, deelgemeente en de politiek waren vertegenwoordigd.

Ommoord is een mooie groene wijk maar de boomwortels laten vaak niet veel heel van de bestrating.

Het had de afgelopen dagen flink geregend maar op een paar druppels na hebben we droog kunnen schouwen. Na de regenval vielen de plassen door de hele wijk zeker op. Zowel op oude verharding als op de pas aangelegde bestrating.

De vele vieze lichtmasten, door de groene aanslag, zijn ook steeds weer een bron van ergernis.

Graffiti is helaas door de hele wijk zichtbaar en graag zouden wij zien dat dit probleem bij de wortel aangepakt wordt. De vernieler betaalt of liever, maakt zelf schoon!

Alle speeltuintjes zijn goed onderhouden.

Klikobakken staan vaak op de openbare weg en ook wordt privé tuinafval door bewoners regelmatig op de openbare weg gedumpt. We moeten de wijk met z’n allen leefbaar houden dus ... kleine moeite om het naar het milieupark te brengen of te bellen met het gratis klachten nummer 01800-1545.

De grote voertuigen die werkzaamheden moeten verrichten en daarbij over gras, fiets- en voetpaden rijden worden als behoorlijk irritant ervaren. Alles wordt stuk gereden, zowel gras als verharding.

Het niet logisch afstemmen van werkzaamheden van diensten is frustrerend voor zowel diensten als bewoners. Wij pleiten voor beter overleg tussen de diensten bij hun planning van werkzaamheden.

Ook blijven wij erop hameren dat controle op werkzaamheden in onze wijk zeer zeker hard nodig blijft. Controle tijdens en zeker na de werkzaamheden is heel erg noodzakelijk.
Het zou ook onze wens zijn dat er een bankenbeleid wordt ingesteld. Het onderhoud aan de banken in Ommoord laat vaak te wensen over. Ook de vele aanhangwagentjes die weer in de wijken ongestraft blijven staan, laten zien dat er momenteel geen beleid hiervoor is.

Wij blijven alert op een omgeving die SCHOON, HEEL EN VEILIG is. Wij hopen dat iedere bewoner van Ommoord ons daarin steunt en zijn eigen bijdrage daarin levert.

Klachten over de buitenruimte bel het gratis nummer 01800-1545.

Schouwteam Breed Wijkbeheer (Bewonersorganisatie Ommoord).

>>Ga naar website BOO....

JONGERENEVENT IN DOC.SHOP TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE


Op vrijdag 24 oktober 2008 vindt er weer een jongerenevent plaats in- en rondom Doc.shop in de Romeynshof.

Vorig jaar was een denderend succes met rap, capoeira, spelletjes, workshops en de Rotterdamse Stadsdichters.

Dit jaar een nieuw programma met Nintendo Wii, film, voetbaltoernooi, ‘pimp’ Doc.shop wedstrijd, dj en nog veel meer.

Ben je tussen de 10 en 24 jaar dan ben je van harte welkom tussen 13.00-17.00 uur, toegang gratis!
>>Ga naar website BOO....

ACHTER EEN LACHEND GEZICHT


Bent u 60 jaar of ouder?


Merkt u dat u minder contacten met anderen hebt?
Wordt u moe door het gepieker over van alles?
Heeft u vaak last van sombere gedachten en regelmatig het gevoel nergens toe te komen?
…En wilt u hier meer over weten?

Op dinsdag 25 november organiseren Context, Centrum voor GGZ preventie (onderdeel van Bavo Europoort) en Stichting Maatschappelijke dienstverlening Alexander de bijeenkomst ‘Achter aan lachend gezicht, zelf somberheid overwinnen’

De bijeenkomst wordt gehouden in het Wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8 in Ommoord. De start om 14.00 uur en er wordt om 16.00 uur afgerond. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Heeft u belangstelling voor de bijeenkomst op 25 november? U kunt zich vooraf aanmelden bij de receptie MDA/Vraagwijzer T. 010 – 286 81 00.

De toegang is gratis en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam.

>>Ga naar website BOO....

MOOISTE FOTO VAN HET OMMOORDSEVELD


Zaterdag 27 september reikte Paul Paulusma, portefeuillehouder Beheer Buitenruimte van de deelgemeente Prins Alexander, de prijzen uit van de fotowedstrijd die de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseerde in het kader van het Groenjaar 2008. Paulusma werd bij het jureren bijgestaan door Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum en Peter Postmus van de fotowerkgroep Ommoord.

“Wij waren natuurlijk op zoek naar een mooi plaatje” vertelden de juryleden “maar het moest ook herkenbaar zijn dat de foto in het Ommoordse Veld was genomen. Een foto van een bloem of een tak van een boom kan overal gemaakt zijn, we wilden graag een kenmerkend beeld zien zoals de heuvel, het wilgenlaantje of de kinderboerderij.”

Na veel wikken en wegen koos de jury uit de vele mooie foto’s uiteindelijk als nummer 1 de foto van mw. A.L. van Peski. Van deze foto is door het Groenjaar een ansichtkaart gemaakt. Voor de liefhebbers zijn de kaarten af te halen op het Deelgemeentekantoor, bij het infopunt van de BOO en op kinderboerderij De Blijde Wei.

Op de tweede plaats eindigde M. Wasbauer. Derde werd J.C. Jorem, vierde W. Roos en een vijfde prijs werd toegekend aan N. Moret. De eerste drie prijswinnaars ontvingen een boek, de nummers 4 en 5 ontvingen een vel postzegels met daarop hun foto afgedrukt.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking hield de historische commissie van de bewonersvereniging “Heide-Bes” een presentatie over de historie van het Ommoordse Veld. Voor de geschiedenis van het gebied blijkt grote belangstelling te bestaan.

De winnende foto’s zijn te zien op
www.ommoordseveld.blogspot.com

>>Ga naar website BOO....

CONCIËRGES OFFICIEEL VAN START


Donderdag 2 oktober jl. opende Goof van den Heuvel, vestigingsdirecteur Woonbron Prins Alexander, officieel de conciërgewoningen aan de Briandplaats en de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam. Vanaf nu kunnen bewoners van deze flats een beroep doen op de conciërge voor servicediensten zoals het aannemen van pakketjes, kleine klusjes in huis, het verzorgen van planten of dieren tijdens vakantie. Daarnaast houdt de conciërge dagelijks twee avondrondes door de flat en beheert de gemeenschappelijke ruimte.

Michel Hammerstein en het echtpaar Andre en Jannie Lijessen zijn de conciërges voor de flats. Bewoners konden donderdagmiddag onder het genot van een hapje en een drankje kennismaken met hun conciërge. Onder veel belangstelling werd het officiële startsein van hun onderneming gegeven.

De conciërges zijn zelfstandige ondernemers en huren in de flat een woning met kantoorruimte van Woonbron. Daarnaast hebben de conciërges met Woonbron een opdrachtovereenkomst afgesloten voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimte, hun aanwezigheid in de flat overdag en het maken van twee rondes door de flat per avond. Naast deze signalerende functie biedt de conciërge verschillende servicediensten. Ze bemiddelen tussen vraag en aanbod op het gebied van zorg, gemak en comfort. Voorbeelden van mogelijke diensten zijn: het aannemen van pakjes, kleine klusjes in huis, het verzorgen van planten of huisdieren tijdens vakantie, fietsreparaties en het beheren en verhuren van de algemene ruimte in het complex. Voor de diensten betalen de bewoners een vergoeding.

Het idee voor het gebruik van conciërges komt van Daan ter Avest, mededirecteur van MASS-architectuur en Piet Slijkerman, voormalig bestuursassistent van de gemeente Rotterdam. Hen viel de vaak onooglijke, onvriendelijke en onpersoonlijke entree van flatgebouwen op. Daarnaast constateerden zij een toenemende behoefte van bewoners aan (een gevoel van) veiligheid en dienstverlening. In Frankrijk en Engeland is het de gewoonste zaak van de wereld, maar voor Nederland is het een uniek project.

>>Ga naar website BOO....