zondag 21 december 2008

NIEUWJAARBORREL BOO
Op vrijdag 9 januari vanaf 19.30 uur organiseert de BOO haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en wijkbewoners.

Alle wijkbewoners en vrijwiiligers van de BOO zijn uiteraard welkom. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u deze hier downloaden.

>>Ga naar website BOO.......

WELKOM IN ROTTERDAM
Als je nog maar net in Rotterdam woont en je komt uit een andere cultuur, uit een andere stad, dan is het fijn als er mensen zijn die je een helpende hand willen bieden. Het heeft mij in ieder geval geholpen om snel mijn draai te kunnen vinden.”
Pedro Francisco (29), ‘nieuwe’ Rotterdammer, afkomstig uit Portugal.

Rotterdam is een wereldstad. Een stad om trots op te zijn.
Er valt altijd wel iets te beleven. Zeker als je de stad goed kent.
Maar Rotterdam telt ook veel nieuwkomers. Mensen die bezig zijn
met inburgeren en hun weg in onze samenleving nog moeten vinden.
En migranten die hier al jaren wonen maar door omstandigheden hun draai
nog niet helemaal hebben gevonden.

bekijk de video Mixen aan de Maas

Het project Welkom in Rotterdam brengt ‘nieuwe’ Rotterdammers in contact met ‘oude’ Rotterdammers.
Met die laatste categorie worden enthousiaste mensen bedoeld die al geworteld zijn in Rotterdam. Welkom in Rotterdam slaat een brug tussen verschillende mensen en verschillende culturen.
MEEDOEN? Klik hier!

DENNENBOMEN IN OMMOORD

Op de website www.opzoomermee.nl is een impressie geplaatst van het ontsteken van de lichtjes voor de 1e Opzoomerkerstboom 2008 door burgemeester Opstelten. Het drukbezochte evenement gold tevens als afscheid van Opzoomer Mee van de burgemeester.

Inmiddels heeft de Opzoomercampagne 2008 alle records gebroken. Nog nooit eerder werden zoveel Opzoomerkerstbomen van 7 meter (1000 stuks!!!) in Rotterdam geplaatst, nog nooit eerder namen zoveel straten deel aan de Opzoomercampagne (vermoedelijke eindrespons tussen de 1850 en 1900 straten).

Het is zoals Edit Hallensleben (voorzitter Opzoomer Mee) het recentelijke

zei: Opzoomeren is niet van de gemeente of van Opzoomer Mee, maar van de Rotterdammers!!

Ook in Ommoord werden enige tientallen, door straten aangevraagde bomen, geplaatst.

De bewoners van de Rijsbes waren vrijdagavond in touw om samen met een 15-tal kinderen versieringen te maken en de kerstboom op te tuigen.

Het WijkOpzoomerTeam-lid Mieke Nuyten bracht een bezoek aan de de activiteiten en kon constateren dat ondanks de snijdend koude wind het een 'hartverwarmende actie' was. Gelukkig werden de buurtbewoners warm gehouden door in de Opzoomertent en de Opzoomerkeet de nodige warme dranken te serveren..

U kunt alle foto's bekijken door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO.......

KERSTBOOM AFGETUIGD. DE ROTEB HAALT HEM OPGezellig zo'n kerstboom thuis. Maar waar laat u de boom als de kerst voorbij is? Roteb helpt! Na 2e kerstdag zet Roteb zich extra in om kerstbomen op te halen.

Normaal is het niet toegestaan, maar in deze periode mag u de kerstboom naast een ondergrondse of bovengrondse container zetten, of naast de vuilniszakken danwel de minicontainer.

Uw kerstboom zelf wegbrengen naar het Milieupark of het Milieubrengstation mag natuurlijk ook.Adres milieupark: Nikkelstraat 131 b, ingang Hoofdweg.

>>Ga naar website BOO.......

LAATSTE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN 2008

Dit is de laatste Digitale Nieuwsbrief van de BOO in 2008. De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt in de 2e week van januari.

Ook dit jaar mochten wij weer enige tientallen nieuwe Nieuwsbrieflezers verwelkomen, zodat nu ruim 500 bewoners van Ommoord geabonneerd zijn. Natuurlijk streven we er naar om nog meer lezers te krijgen, wij zouden het daarom prettig vinden als u anderen in uw omgeving op het bestaan van deze Nieuwsbrief wil attenderen!

BEWONERSCOMMISSIE WBR/ERA EN VVE STRIJDEN TEGEN WBR

Onderwerp: Bewoners ERA flats Ommoord eisen verbetering bij Woonstad Rotterdam (voorheen WBR, Woning Bedrijf Rotterdam).

Ommoord, 9 december 2008. Bewoners hebben genoeg van de houding van het WBR, welke haar afspraken niet nakomt. Huurders en kopers zijn gezamenlijk een handtekeningactie gestart om te eisen dat het WBR snel met daadkrachtige oplossingen komt en om haar te wijzen op haar verantwoordelijkheden. Ondanks leegstand van een aantal woningen, betuigden 367 gezinnen steun aan de actie. Problemen die maar niet worden opgelost zijn onder andere achterstallig onderhoud, onbetrouwbare liften, verouderde verwarmingssystemen en onvoldoende schoonmaak.

Een actiebrief is op 9 december naar de Geschillen Advies Commissie verstuurd, in de hoop dat de GAC als onafhankelijk orgaan de problemen bij het WBR op hoger niveau nog eens kan aankaarten, en zo de oplossing kan bespoedigen.

Contactpersoon: Joost van Lier,
jvanlier@gmail.com

De actiebrief kunt u lezen door
hier te klikken, idem voor het krantenartikel.

>>Ga naar website BOO.......

KERSTMUSICAL 'JESSE' IN OPEN HOF

Dit jaar voert de Open Hof Kindercantorij de kerstmusical Jesse uit in Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord. Twee keer zelfs:

Op Kerstavond, 24 december in de RK Gezinsviering om 19.00 uur en op Kerstmorgen, 25 december, in de Protestantse dienst van 09.30 uur.

Jesse is het verhaal van een herdersjongen die ziet hoe de mensen op de herders neerkijken en hoe gemeen de herders onder elkaar kunnen zijn. Maar die ook de belofte heeft gehoord dat eens alles beter zal worden. En onverwacht wordt ingeschakeld bij de verwezenlijking daarvan. Zodat het verhaal toch kan eindigen met dit vrolijke slotkoor:

­Gloria, Gloria, Gloria! Geen mens staat er meer in de kou.­Gloria, Gloria, Gloria!
We krijgen weer moed.
Het leven wordt goed,
want God zegt: Ik houd toch van jou!

De Kindercantorij won 8 juni jl. op het Kinderkorenfestival in Rijsbergen de eerste prijs. In het juryrapport werden o.a. de zuiverheid, de meesstemmigheid en het plezier dat de kinderen uitstraalden geroemd.

Hartelijk welkom op één van beide vieringen, waarin ook de bekende Kerstliedjes gezongen en meegezongen kunnen worden.
>>Ga naar website BOO.......

KERSTSAMENZANG KERKPLEIN OPEN HOF


Op zaterdag 20 december a.s. is er weer de jaarlijkse samenzang op het plein voor het kerkelijk centrum Open Hof in Ommoord. Om elf uur ’s-morgens gaat het zingen beginnen en wordt er rondgegaan met oliebollen en warme drankjes. Dus als u niet warm zou worden van de muziek lijdt u beslist geen kou.

Het is nu al weer elfde maal dat dit zingen plaats gaat vinden, zodat er inmiddels van een traditie kan worden gesproken. Met steun in natura van C-1000, brasserie De Verandering, groentewinkel v.d. Polder, een kerstboom van het tuincentrum Gouweleeuw en de subsidie van het Wijkopzoomerteam kunnen deze activiteiten worden gefinancierd

De muziek bestaat voor het grootste gedeelte ook nu weer uit het bekende repertoire kerstliederen Daarnaast zal het begeleidende Romanov-ensemble enkele nieuwe arrangementen uitvoeren. Dat ensemble o.l.v. Roeland Kapaan doet nu al voor de negende keer mee Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. Een ongeschoolde stem is geen bezwaar. Samen met de koorleden van de vijf(!) Open Hof koren, waarvan er velen worden verwacht, zal het een mooie meerstemmigheid opleveren.

En……………voor de kinderen is er een verrassing!

>>Ga naar website BOO.......

NIEUWJAARSRECEPTIE DEELGEMEENTE
Het bestuur van de deelgemeente Prins Alexander wil graag samen met u het nieuwe jaar inluiden. Zij nodigt u daarom uit voor de nieuwjaarsreceptie op:

Dinsdag 6 Januari 2009 van 17.00 – 19.30 uur in de Woonmall Alexandrium aan de Watermanweg.

Om 17.30 uur is er een interview met voorzitter Robert Krul. Er worden ook een aantal mensen in het zonnetje gezet. Aansluitend gaat het buffet open.

De deelgemeente stuurt geen persoonlijke uitnodigingen meer. Beschouw dit bericht daarom als uw uitnodiging. Het bestuur ontmoet u graag op de receptie!

Bereikbaarheid
Het Alexandrium is goed bereikbaar. Als u met openbaar vervoer komt: metrohalte Alexander. Komt u met eigen vervoer? Dan kunt u gratis parkeren vanaf 17.00 uur op het (dak) parkeerterrein van de Woonmall.

>>Ga naar website BOO.......

NIEUWJAARBORREL BOOOp vrijdag 9 januari vanaf 19.30 uur organiseert de BOO haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en wijkbewoners.

Alle wijkbewoners en vrijwiiligers van de BOO zijn uiteraard welkom. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u deze
hier downloaden