zondag 5 juli 2009

VAKANTIETIJDDe komende weken barsten de vakantie weer in alle hevigheid los, het valt te verwachten dat er gedurende een aantal weken ook minder nieuws zal zijn te melden.

Daarom verschijnt deze digitale Nieuwsbrief van de BOO dan ook op onregelmatige tijden, maar toch minimaal eenmaal per maand. Van belangrijke ontwikkelingen houden we u natuurlijk op de hoogte.

FLYING CIRCUS 2009


Net als voorgaande jaren zoekt de werkgroep ” Werken met Jongeren Ommoord” dit jaar voor de derde keer de jeugd in Ommoord op met het Flying Circus. Met sport, informatie en gezelligheid worden de mooie zomeravonden benut om contacten te leggen en het sporten te stimuleren. Flying Circus heeft de afgelopen weken de Teunisbloem, de Hanespoordoorn en het voetveld aan het Callunapad bezocht.Flying Circus sluit op woensdag 8 juli 2009 af. Dit gebeurt met sport en spel op het schoolplein van De Piloot. Er is basketbal en voetbal. Buurtbewoners zijn welkom voor een praatje, een kopje koffie en/of thee.Voor de afsluiting is een beroemdheid uitgenodigd: niemand minder dan MOURAD BOUKHARI.Tot woensdagavond 8 juli van 19.30 t/m 21.30 uur op het schoolplein van De Piloot, Brongras .

Mocht er een onweer losbarsten, dan moeten we helaas het Circus afblazen.De werkgroep “Werken met Jongeren Ommoord” bestaat uit:

Myranda Mulder & Sherita Thakoerdat, SONOR, Tessa Hermans, Sport en Recreatie

Els Stam, Doc.shop, Cleo van ’t Kruys, SBA Jongerenwerk Ommoord, Wijkteam Politie Ommoord

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE STARTZATERDAG 2009


"alle aandachtvoor de jeugd"Gelukkig bruist het plein op de Hesseplaats bij Open Hof bruist ook dit jaar weer van de gezelligheid op 19 september voor de zogenaamde startzaterdag. Sinds 2003 wordt er in Ommoord een spelletjesdag in september georganiseerd om de start van het culturele en kerkelijke seizoen in te luiden. Startzaterdag is een wat kleinschaliger evenement als Koninginnedag, maar daardoor niet minder gezellig en succesvol. De nadruk ligt op deze dag vooral op de spelletjes voor de jeugd.De startzaterdag zal wederom worden georganiseerd door Open Hof, Oranjestichting ‘De Aandacht’ en Brasserie ‘de Verandering’ met ondersteuning Stichting Buurtwerk Alexander (SBA). We hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen, en veel bezoekers die komen meegenieten van de gezelligheid en op deze manier weer een dag aan te bieden met een ouderwets dorpsplein gevoel.Natuurlijk kan deze dag alleen slagen als we weer veel hulp krijgen van vrijwilligers. Als er nog jongeren, oudere jongeren en ouderen zijn die mee willen helpen om ook dit jaar, de startzaterdag weer tot een groot succes te maken geef je dan op middels een emailtje naar Rianne: r.weevers@oranjestichtingdeaandacht.nl

A13/A16
Dat er even geen nieuws is te melden over de ontwikkelingen m.b.t. de A13/A16 betekent niet dat er achter de schermen hard wordt doorgewerkt om te kijken wat er staat te gebeuren.

In de pers viel de afgelopen weken te lezen dat de gemeente Schiedam zich heeft uitgesproken tegen de verlenging van de A4 door Delfland. Ook hebben een aantal studenten een plan gepresenteerd voor een nieuwe methode om dit stukje rijksweg aan te leggen. De aandacht gaat op dit moment meer naar de besluitvorming over de A4.

In ons gebied zijn er een aantal groepen uit verschillende (deel) gemeenten actief. Er wordt nu gekeken of al deze groepen op één lijn zijn te krijgen, omdat het duidelijk zal zijn dat versnippering zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Een aantal sleutelfiguren zijn of gaan binnenkort op vakantie, maar als zijn weer terug zijn dan zal er zeker weer hard verder gewerkt gaan worden om de voorwaarden van de Ommoordse bewoners waarop de aanleg gestalte moet krijgen onder de aandacht van de bestuurders te brengen.

We houden u uiteraard op de hoogte.

NIEUWE BESTUURSLEDEN BOO
De afgelopen week konden drie nieuwe bestuursleden worden worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de BOO.

Jan den Houter, Philip Eijsman en Harm Teunissen draaiden al een tijdje mee en zijn nu officieel toegetreden.

Het algemeen bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

Fons Tacq. voorzitter
Rob Jansen, secretaris/penningmeester
Rob Aalbers, 2e penningmeester/ aandachtsgebied Opzzomeren
Harm Teunissen. lid, aandachtsgebied a13/A16/Wonen
Els Morks. lid, aandachtsgebied informatiepunt Ommord
Philp Eijsman. lid, aandachtsgebiede wijkbeheer
Jan d. Houter. lid, aandachtsgebied Ouderenproof
Aad Tetteroo. lid aandachtsgebied wonen

Ook op deze plaats willen wij de nieuwe bestuursleden uiteraard veel succes wensen bij het vrijwilligerswerk binnen de BOO.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK OMMOORDVan maandag 13 juli tot en met zaterdag 22 augustus 2009 zijn de openingstijden van een aantal bibliotheken en de Bibliobus aangepast. Sommige bibliotheken zijn in de zomer helemaal gesloten. Deze maatregel past in het uitgangspunt van Bibliotheek Rotterdam om haar diensten aan te bieden op die momenten en plaatsen die aansluiten bij de wensen van de grootste groep klanten. Bibliotheek Rotterdam treft verschillende voorzieningen om de dienstverlening in de genoemde periode op peil te houden.

Bibliotheek Ommoord is van maandag 3 augustus t/m zaterdag 22 augustus gesloten. Klanten kunnen dan naar Bibliotheek Alexanderpolder en Bibliotheek Nesselande.

De gekozen periode is niet zomaar vastgesteld. Uit bezoekerscijfers van voorgaande jaren weet Bibliotheek Rotterdam op welke momenten het erg rustig is in de verschillende vestigingen.
De zomervakantie is zo’n moment. Door het sluiten van vestigingen af te stemmen per deelgemeente blijft de dienstverlening toch zo veel mogelijk op peil.

De website van Bibliotheek Rotterdam biedt een goed alternatief voor leden die op zoek zijn naar een specifiek boek. Op de website van de bibliotheek kunnen zij dit boek opzoeken en het exemplaar van hun keuze via Mijn Bibliotheek digitaal reserveren en ophalen in een vestiging die wel open is.

Klanten die vóór de genoemde periode boeken lenen, ondervinden geen nadelige gevolgen van sluiting. Zo tellen de dagen dat een bibliotheekvestiging gesloten is niet mee in de uitleentermijn van boeken. Ook is de algemene uitleentermijn zoals ieder jaar in vakantietijd verlengd.

Ook de Centrale Bibliotheek heeft aangepaste openingstijden. De Centrale Discotheek, Uitburo Rotterdam en Rotterdampaswinkel hebben geen aangepaste openingstijden. De klantenservice van de Centrale Bibliotheek is tijdens de zomerperiode gewoon beschikbaar en kan zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen.