zondag 5 juli 2009

A13/A16
Dat er even geen nieuws is te melden over de ontwikkelingen m.b.t. de A13/A16 betekent niet dat er achter de schermen hard wordt doorgewerkt om te kijken wat er staat te gebeuren.

In de pers viel de afgelopen weken te lezen dat de gemeente Schiedam zich heeft uitgesproken tegen de verlenging van de A4 door Delfland. Ook hebben een aantal studenten een plan gepresenteerd voor een nieuwe methode om dit stukje rijksweg aan te leggen. De aandacht gaat op dit moment meer naar de besluitvorming over de A4.

In ons gebied zijn er een aantal groepen uit verschillende (deel) gemeenten actief. Er wordt nu gekeken of al deze groepen op één lijn zijn te krijgen, omdat het duidelijk zal zijn dat versnippering zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Een aantal sleutelfiguren zijn of gaan binnenkort op vakantie, maar als zijn weer terug zijn dan zal er zeker weer hard verder gewerkt gaan worden om de voorwaarden van de Ommoordse bewoners waarop de aanleg gestalte moet krijgen onder de aandacht van de bestuurders te brengen.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Geen opmerkingen: