zaterdag 17 november 2007

SENIOREN WELZIJNSMARKT


Vrijdag 16 november werd in de wijkaccommodatie Romeynshof een senioren welzijnsmarkt gehouden.

De hele dag was het gezellig druk met bezoekers die zich op een breed terrein voor en over welzijn voor ouderen konden oriënteren. Uiteraard waren de verschillende zorgaanbieders aanwezig, maar ook stands met lectuur voor ouderen, de werkgroep Ouderenproof en een stand waar kleine reparaties aan rollators uitgevoerd konden worden.

Al met al kunnen de organisatoren terug zien op een geslaagde dag die zeker in een behoefte heeft voorzien

DAG VAN DE KINDERRECHTEN


20 november is dag de dag van de kinderrechten.
In het kader hiervan vindt van dinsdag 20 november t/m donderdag 22 november de tentoonstelling 'RECHT .... EN ZO HOORT HET!'plaats in de wijkaccommodatie Romeynshof plaats.

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van de Romeynshof (maandag t/m vrijdag van 03.30 uur tot 22.20 uur) te bezoeken.

Meer informatie over de rechten van het kind zijn te vinden op de website
www.defenceforchilderen.nl .

Uiteraard is er ook informatie te vinden op de website
www.doc-shop.nl

vrijdag 16 november 2007

GROENE DUIM VOOR WESTELIJKE WIJKTUIN

Het initiatief van de Bewonerscommissie Curieflat en tuinopruimploeg (TOP!) voor de 'Aanpak Westelijke Wijktuin Ommoord' is als één van de 65 goedgekeurde projecten uitgekozen.

Ook deze duim werd op 16 november uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de Bewonerscommissie Curieflat.

We kunnen ons verheugen op een toekomstige verbetering van het Ommoord groen!

In het Infopunt Ommoord is een boekje over de wijktuin te koop voor € 1,50. Een mooi naslagwerk als u iets meer wil weten over het ontstaan van deze unieke tuin. (Het infopunt is geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 5.30 uur).

WANDELEN OP HET OMMOORDSEVELD


Komt u meewandelen op het Ommoordseveld? Op zondag 25 november organiseert de werkgroep “Ommoordseveld Open en Groen” een wandeling door het prachtige gebied. De start is om 14.00 uur bij de kinderboerderij de “Blijde Weide”. Met deze wandeling vragen we de aandacht voor het Ommoordseveld.

In de raadsvergadering op 29 november gaat het stadsbestuur een beslissing nemen over de bebouwingsplannen. Het college van Burgemeester en wethouders is voornemens om tussen de 200 en 450 villa’s op het Ommoordseveld te gaan bouwen.

Op zondag 25 november gaan we met z’n allen genieten van het mooie natuurgebied. Er zal er informatie beschikbaar zijn voor wandelaars en groenliefhebbers en wie weet komt zelfs Zwarte Piet nog wel iets rondstrooien voor de kinderen.

OPZOOMER MEE IN DECEMBER


MAAK ER EEN FEEST VAN MET UW BUREN

December. Een maand om met familie en vrienden van te genieten. In Rotterdam wordt ook een andere belangrijke groep niet vergeten: buren. In honderden Rotterdamse straten vieren buren elk jaar samen Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw.

Al deze grote en kleine straatfeesten helpen om de sfeer in de stad te verbeteren. Want buren die elkaar kennen, groeten elkaar en staan eerder voor elkaar klaar. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vertellen enkele Rotterdammers hoe dat gaat in hun straat.

Vier Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw met uw buren. Opzoomer Mee helpt om er wat moois van te maken.

HET OPZOOMERAANBOD AANBOD

FEESTPAKKET
+ Waardebon van 150 euro als bijdrage voor uw straatfeest(en)
+ Versiering 50 meter feestlint en 30 huisjes voor in de kerstboom of als slinger
+ Kortingsbon voor een lichtslang van 45 meter. U betaalt slechts 10 euro
+ Wenskaarten (50 stuks) om alle buren een goed 2008 te wensen

KERSTBOOM MET PIEK
Uw straat kan ook gratis een kanjer van een kerstboom van 6 à 7 meter krijgen.
Gemeentewerken plaatst de boom op 11 december en zet er meteen een Opzoomerpiek op. Lees wel eerst de spelregels voordat u een kerstboom aanvraagt.

Zorg dat uw aanvraag voor de kerstboom op 30 november binnen is. Daarbij geldt ook de spelregel: op = op.

Uw straat moet 50 woningen tellen. Telt uw straat minder woningen? Werk samen met andere straten in uw buurt. Lukt dat niet… neem dan contact op met Opzoomer Mee.

Zorg dat de plek van de boom bereikbaar is. Als de wagen van Gemeentewerken de plek niet kan bereiken, kan de boom niet worden geplaatst.

Uw straat versiert de boom en houdt er een feest of bijeenkomst. Vanaf 18 december controleert Opzoomer Mee steekproefsgewijs of alle kerstbomen zijn versierd. Niet versierde bomen kunnen aan andere straten worden gegeven.

U ruimt de boom zelf op. Zaag de boom na de feestdagen in stukken en ruim hem op. Vanaf 10 januari kijkt Opzoomer Mee of alle bomen weg zijn. Straten die hun kerstboom niet opruimen, kunnen volgend jaar geen kerstboom aanvragen.

woensdag 14 november 2007

WEBSITE OPEN HOF


Ook nu biedt de "Open Hof"site weer veel nieuws, dus ..................


Surf ook eens naarwww.openhof-ommoord.nldag en nacht geopend. Actualiteit = specialiteit van deze site !!!


Surf ook eens naar http://www.openhof-ommoord.nl/ dag en nacht geopend

SINT NICOLAAS ZEND ZIJN VERSPIEDERS


De Sint Nicolaas-gekte gaat weer beginnen, al is er wel in toenemende mate concurentie van de Kerstman. Dat beide heren elkaar niet vertrouwen en al het mogelijke doen om te zorgen dat zij veilig de kinderen en oudjes in Ommoord kunnen bezoeken blijkt wel uit deze foto die ons werd toegezonden door een bewoner die wat ongebruikelijk figuren op het dak van de Hesseplaats spotte.

zondag 11 november 2007

GROENE DUIM’ EN BOEKJE VOOR HEIDEBES


‘Historische Commissie van Bewonersvereniging “Heide-Bes” wint prijs en vindt een sponsor voor haar boekje over de geschiedenis van de Ommoordse Polder.’
Aanstaande vrijdag 16 november ontvangt de Historische Commissie een ‘Groene Duim’ voor de historische wandeling Ommoordseweg. De prijs (in natura) wordt uitgereikt in het Stadhuis door wethouder Lucas Bolsius en portefeuillehouder Paul Paulusma van de Deelgemeente Prins Alexander. De historische commissie is heel blij met deze ‘beloning’ omdat het een grote stap voorwaarts is in hun ambitieuze plannen namelijk: De geschiedenis van de Ommoordse Polder in kaart brengen.


Zij willen dit doen door o.a. een lesbrief voor basisscholen in Ommoord te maken, een boekje samen te stellen met daarin opgenomen: foto’s, kaarten en verhalen en natuurlijk de historische wandeling Ommoordseweg. Deze voormalige Ommoordseweg liep 3,5 km slingerend door het polderlandschap vanaf Terbregge tot aan Oud-Verlaat. In de jaren 60 is hier de wijk Ommoord verrezen daarmee de geschiedenis van de kaart vegend.


Het boekje wordt in een oplage van 750 exemplaren gedrukt in 2009, het jubileumjaar van Bewonersvereniging “Heide-Bes”. Als sponsor van het drukwerk heeft zich een bewoner uit de Heide-Bes buurt gemeld, die een drukkerij heeft. De heer Kruithof Kremer van drukkerij Protocol BV uit Zoetermeer zegt daarover: ‘Ik las in de krant over dit initiatief en vond dat zo leuk dat ik met mijn bedrijf graag de opmaak, het drukwerk en het binden van het boekje voor mijn rekening neem. Volgens mij wordt het een verzamelstuk voor mensen uit Ommoord en wellicht de gehele Polder Prins Alexander. De wandelroute langs historische bomen en oude huizen heb ik gezien en zal ik zeker gaan lopen’.


Het boekje zal ongeveer de periode vanaf ca. 1770 tot aan 1965 beschrijven. De eerste stappen zijn nu gezet en verzilverd: de oude bomen behorend bij de voormalige boerderijen langs de Ommoordseweg, (en nog steeds in de wijk staan) worden nu gemarkeerd en behouden. Dit alles in samenwerking met de medewerkers van Gemeentewerf Alexanderpolder.


De Historische Commissie van de “Heide-Bes” kijkt uit naar de uitreiking van de ‘Groene Duim’ op de Coolsingel a.s. vrijdag 16 november om 20.00 uur.