donderdag 11 maart 2010

OPZOOMERSTARTAVOND 2010


Op dinsdag 30 maart organiseert het WijkOpzoomerTeam Ommoord de jaarlijkse Opzoomerstartavond.

Tijdens deze avond zullen de Opzoomerplannen voor hetjaar 2010 bekend gemaakt worden.

Het WijkOpzoomerTeam krijgt regelmatig vragen van bewoners die een Opzoomeractie willen starten, maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Zij kunnen inspiratie opdoen bij ervaren Opzoomeraars, verder geven de leden van het WijkOpzoomerTeam de nodige informatie

De avond wordt gehouden op dinsdag 30 maart om 19.30 uur in Open Hof aan de Hesseplaats.

2010 kent de volgende acties:

Ronde 1 Voorjaar
Opzoomer Mee: Maak uw straat vriendelijker, schoner of veiliger

Ronde 2 Zomer
Een ronde die per deelgemeente verschilt

Ronde 3 Herfst
Vier met de kinderen uit uw straat Halloween

Ronde 4 Winter
Vier Sinterklaas, Kerstfeest of Oud & Nieuw in uw straat

De spelregels van Opzoomer Mee zijn eenvoudig:

Elke Rotterdamse straat kan aan elke ronde van de Opzoomercampagne meedoen

Uw straat telt tenminste 50 woningen. Mocht uw straat kleiner zijn dan kunt u met Opzoomer Mee afspraken op maat maken.
Vijf bewoners (van verschillende huisnummers) melden zich middels een aanmeldkaart aan voor een campagneronde.
U moet ontvangen gelden verantwoorden bij de bewonersorganisatie of het opbouwwerk in uw wijk.
Ook scholen, buurthuizen en verenigingen kunnen onder speciale voorwaarden aan sommige campagnerondes meedoen. Zij dienen dan wel een ouderencomplex of zorginstelling in hun buurt te adopteren.
Naast de campagne organiseert Opzoomer Mee ook cursussen en uitwisselingen rond het Opzoomeren. Kijk hiervoor op de site van Opzoomer Mee

KAPPEN VAN BOMEN IN DE BLOEMENBUURT


Bijna twee weken geleden werden de bewoners van de Bloemenbuurt onverwachts geconfronteerd met het kappen van bomen

Van bewonerszijde ontvingen wij de volgende brief die aan de deelgemeente is verzonden:

Geachte Hr. Pieterse,

Vrijdag 26 mei werden wij als bewoners opgeschrikt door het kappen van veel soorten bomen in de groenstrook tussen de Lentebloem en de Satijnbloem

Er is voor deze bomen géén kapvergunning aangevraagd, er zijn bomen bij van minimaal 20 meter hoog en een doorsnee van 65 centimeter, zie bijgaande foto's.

Het contact met de Deelgemeente was deze vrijdag zeer moeizaam, na ongeveer een kwartier bellen, kreeg ik iemand aan de lijn, die mij wilde doorverbinden met wijkteam Ommoord, waarvan niemand aanwezig was. Na nog een contact werd ik verwezen naar de Gemeentewerf, de reactie was dat het waarschijnlijk! om een bosplantsoen ging, dus geen kapvergunning nodig. Nu denk ik dat een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken, de laatste zijn al regelmatig verwijderd.

Nu zitten wij dus met een beperkt aantal bomen, geluidsoverlast en stank van het industrieterrein en een lelijk uitzicht op een stel containers.

Wij vragen herplantplicht van de grote bomen en struiken als afscheiding van het industrie terrein.

Wij wachten op een positief antwoord.

Ook de voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO zond over dit onderwerp een spoed bericht aan de Deelgemeente.

Inmiddels is wel bekend geworden dat de portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente van mening is dat er inderdaad beter gecommuniceerd had moeten worden met bewoners. Maar daar hebben bewoners uiteraard weinig aan als groen en bomen inmiddels zijn verwijderd.

KOSTELOOS VERWIJDEREN VAN GRAFFITI PARTICULIERE PANDEN


Roteb verwijdert in samenwerking met de deelgemeente graffiti ook van particuliere panden

Graffiti is letterlijk en figuurlijk een smet op de openbare ruimte. De bekladding, opschriften en tekeningen zijn zonder toestemming op bijvoorbeeld muren aangebracht en horen niet thuis in het straatbeeld. Roteb heeft van het Gemeentebestuur de opdracht gekregen om alle graffiti te verwijderen. Niet alleen van energiehuisjes, bushokjes en straatmeubilair, maar ook van muren, of het pand nu in het bezit is van de overheid, een woningcorporatie of een particulier.

Let op: het gaat hier om graffiti in de buitenruimte, die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Dus niet om graffiti in paden, brandgangen, portieken enzovoort.

De speciale graffiti schoonmaakteams zijn in januari 2010 gestart.

Doe aangifte!

We willen de wijken schoon van graffiti maken én schoon houden. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Ontdekt u in uw buurt een nieuwe uiting van graffiti, geef dit dan gelijk door aan het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14010. Geef er a.u.b. de exacte locatie bij aan.

Nieuw aangebrachte graffiti zal steeds zo snel mogelijk verwijderd worden. Is de graffiti aangebracht op uw eigendom? Doe dan ook aangifte bij de politie. Het aanbrengen van graffiti is een vorm van vernieling en dus strafbaar. Met uw informatie kan een dader misschien eerder gevonden worden.

En als een dader opgepakt is, zal zeker geprobeerd worden de maximale schade te verhalen! Met elkaar kunnen we de graffiti terugdringen en werken aan mooie, schone wijken.

Speciaal voor eigenaren

Het bestuur van de deelgemeente Prins Alexander vindt het belangrijk om, indien nodig,ook uw pand vrij te maken van graffiti. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Roteb voert het schoonmaken van de graffitibekladding met veel deskundigheid en zorg uit.

Informatie

Wilt u meer weten over de graffiti schoonmaakactie? Neem dan contact op met de Gemeente Rotterdam op telefoonnummer 14010.

BOOMPLANTDAG OMMOORD

Op woensdag 17 maart vindt de jaarlijkse boomplantdag plaats. In de Deelgemeente zijn er twee plekken die bijzondere aandacht krijgen.

In de ochtenduren zullen er door schoolkinderen uit Ommoord 17 esdoorns geplant worden bij de Einsteinplaats en 104 wilgenstaken op het Ommoordse Veld.

Klik hier om het hele programma te lezen.

Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom om de kinderen te ondersteunen bij het plaatsen van de bomen en wilgenstaken

BLAUWE ZONE PERKEERPLAATS G.B. SHAWPLAATS

De parkeerplaats aan de GB Shawplaats bij winkelpromenade Hesseplaats wordt medio maart tijdelijk ingericht als blauwe zone.

Het dagelijks bestuur van de Deelgemeente besloot onlangs om gedurende de bouwwerkzaamheden van De Hooghe Hes en de kerk, de parkeerplaats aan de GB Shawplaats en de parkeerplaats ten noorden van de C1000 tijdelijk als blauwe zone in te richten.

Op de parkeerplaatsen wordt blauwe belijning aangebracht. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur met een 2-uurszone aanduiding. Dit betekent dat bezoekers van de Hesseplaats op die parkeerplaatsen maximaal twee uurtjes mogen parkeren met gebruikmaking van een parkeerschijf. De parkeerschijven zijn verkrijgbaar in het winkelcentrum. Tot 1 april zullen overtreders een waarschuwing krijgen. Daarna riskeren automobilisten een boete van € 60,-.De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn vooral bedoeld voor mensen die hun dagelijkse boodschappen willen doen. Met de invoering van de blauwezone wordt even snel parkeren en boodschappen doen beter mogelijk gemaakt.De blauwe zone is tijdelijk en wordt opgeheven, medio 2011, nadat de bouwwerkzaamheden klaar zijn en de buitenruimte opnieuw ingericht is

PARKEREN KRUIDENBUURT

In de vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de parkeerproblemen in de Kruidenbuurt. Dit gebeurt door mensen die in de ochtend gebruik maken van het openbaar vervoer bij Station Alexander en pas tegen de avond hun auto weer ophalen. Bewoners hebben hierdoor moeite hun auto kwijt te raken. Bewoners uit deze buurt pleiten voor het invoeren van een vorm van betaald parkeren.

Als dit zo doorgaat is de kans niet uitgesloten dat op termijn betaald parkeren in heel Ommoord ingevoerd zal worden. Wij deden een oproep hoe hierover gedacht wordt door de bewoners van Ommoord.
We hebben de reacties gebundeld en deze kunt u lezen door hier te klikken