vrijdag 19 oktober 2007

SCHILDERIJ ONTHULD BIJ DE PRINS ALEXANDERSCHOOL

In het weekend van 15 en 16 september j.l. was het een drukte van belang op het schoolplein van de Prins Alexanderschool in Rotterdam-Ommoord.

Een aantal ouders en leerkrachten staken hun handen uit de mouwen om het schoolplein een fleurig en vrolijk aanzien te geven. Tevens werden er platen aan de muur bevestigd, waarop een groot schilderij zou komen. Het resultaat was er dan ook naar! Doordat de weergoden niet meewerkten moest het schilderij toen het bijna gereed was, direct afgedekt worden.

Maar.. op 2 oktober was het dan eindelijk zo ver!

Alle leerlingen stonden met hun groep en ouders te wachten op het moment van onthulling. Een mooie wandschildering maakt ons schoolplein compleet!
Wij zijn nu ook van grote afstand herkenbaar voor jong en oud.

KLACHTEN BUITENRUIMTE


GEACHTE OMMOORDERS

Wat betreft de buitenruimte, wil de kreet ,,Schoon Heel en Veilig,, nog weleens wat klachten opleveren.
De bestrating en met name voetpaden en het groen daar is nog wel het een en ander aan te verbeteren.

Door heel de wijk heen zie je voetpaden die wel zo verzakt zijn dat daar nodig iets aan gedaan moet worden.
Ook de groenvoorziening is met de jaren zo gegroeid dat er onveilige plekken zijn ontstaan,zeker als het donker is, op sommige plaatsen heb je totaal geen uitzicht meer, ook bij de lichtmasten is het groen helemaal om de lamp heen gegroeid het gevolg hiervan is dat de boom mooi verlicht is maar dat is niet de bedoeling van de openbare verlichting.
Dit is allemaal zo veel werk dat hoort bij het groot onderhoud,maar dan moet het wel gedaan worden.

Kleine klachten daar kunnen wij als bewoners wel wat aan doen,zie u b.v een verzakking in de bestrating of aan het groen moet nodig wat aan gedaan worden ook kapotte banken zwerfvuil afgewaaide takken dit soort klachten kunt u doorgeven aan de klachtentelefoon (het gratis nr is 0800-1545) of per klachtenformulier via een e-mail (zie
www.gemeenterotterdam.nl).

Wat de twee klachtenlijnen betreft heb ik goeie ervaringen mee,in de loop der jaren zijn mijn klachten binnen drie dagen verholpen en altijd een bericht ontvangen, zo van, uw klacht is verholpen. Dus beste mensen heeft u een klacht schroom niet maar geeft het door zodat we misschien over een poosje kunnen zeggen Ommoord is ,,Schoon Heel en Veilig,,

Succes. Met vriendelijke groet,
Aad Groeneweg
E-mail
groen123@12move.nl

INGEZONDEN BRIEF


Ik wil bij deze schande spreken over de manier waarop de bewoners van de Albert Camusflat en de Tagoreflat aan het lijntje worden gehouden wat betreft het groot onderhoud aan de liften.

Er zou op 24 september begonnen worden met het plaatsen van noodliften, het is nu 11 oktober en wat schetst onze verbazing nog steeds niets te zien.
Begin oktober zouden ze al beginnen met het groot onderhoud aan de liften, maar wederom zien wij hier helemaal niets gebeuren.

Beseffen jullie wel hoe de bewoners zich moeten voelen, eerst hebben we al te horen gekregen dat de renovatie van de woningen niet doorgaat en vervolgens dit weer. Ik ben er in ieder geval behoorlijk klaar mee inmiddels en het schandaligst vind ik nog dat we voor deze “afbraakwoningen” elke maand een huur moeten neertellen van maar liefst € 530,00.

En wat krijgen we hier voor terug? Helemaal niets, alleen maar loze beloftes en mooie praatjes.

Ik hoop op een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Carin Metselaar
Albert Camusplaats

BLOEMENBUURT

Geachte dames en heren,

Wij, Lies en Jan Bordewijk, wonen met veel genoegen sinds 1974, als eerste bewoners van ons huis aan de Trompetbloem, in Ommoord.

De Bloemenbuurt is rustig, beschaafd en van veel groen voorzien.
Teveel, want het onderhoud wordt de laatste jaren steeds meer verwaarloosd.

Als bijlage stuur ik 3 foto's van de situatie op de hoek van de Wasbloem met de Droogbloem. In januari 2007 is daar begonnen met het vernieuwen van de riolering. Deze werkzaamheden zijn in juli beëindigd.
Nu, 3 maanden later liggen er nog altijd allerlei onderdelen, verzakte planken als voetpad en is de aansluiting op het fietspad een mislukte stuntbaan.

Het gevolg is men er nog meer rommel en afval bijgooit.
Wanneer wordt dit eindelijk eens aangepakt?

Ik hoop sneller dan mijn herhaalde verzoeken aan de Deelgemeente Alexander om de bomen aan de Nieuwe Ommoordseweg eens rigoureus te snoeien, zodat we 's morgens weer in de tuin in de zon kunnen zitten, niet van september tot december elke dag bedolven worden onder de vallende bladeren en er weer straatverlichting op straat terecht komt, wat ook nog eens een veiliger gevoel geeft.

Bij de aanleg van groenvoorziening dient meerjarig onderhoud te worden begroot, zodat de burger er geen lasten maar lusten van heeft.

Groet,

Jan Bordewijk

SPORTEXPERIENCE 2007

Woensdag 24 oktober vindt van 10.30 tot 15.00 uur in het Sportcentrum de Zevenkampsering (Zevenkampsering 301) de Sportexperience 2007 weer plaats.

Sportstimulering Prins Alexander heeft dit jaar weer de Sportexperience georganiseerd. Net als voorgaande jaren zal het weer een spectaculaire dag worden.
Door de financiële ondersteuning van de woningcorporaties Woonbron en Vestia Rotterdam Noord kan Sportstimulering Prins Alexander de Sportexperience weer organiseren.
Net als vorig jaar kunnen we door een goede samenwerking met Sportcentrum de Zevenkampsering ook gebruik maken van het zwembad.

Voor wie:
Het evenement Sportexperience is gratis voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Op deze sportieve dag krijgen de kinderen tijdens clinics, in diverse sporten, les van topsporters.

Aandenken
Elke deelnemer/ster krijgt een T-shirt met kleurenopdruk.

Topsporters tijdens de Sportexperience:
Ned. Honkbalteam: Zij geven een clinic in gooien, vangen en slaan.
Judo, Benjamin van Leeuwaarde: Aanstormend talent in het judo onder 100 kilo. Hij zal de kinderen de beginselen van het judo aanleren.
Ned. Waterpolo team: Zij geven de kinderen in het zwembad een clinics waterpolo.

Overige activiteiten:
Stormbaan op het water: Tijdens deze activiteit kunnen de deelnemers van de glijbaan en proberen de hindernisbaan op het water over te komen.
Schatduiken voor het Kika fonds: 2007 staat voor Sportcentrum de Zevenkampsering in het teken van het Kika fonds. Tijdens dit onderdeel proberen de kinderen zoveel mogelijk geld op te duiken voor dit goede doel.
Rope-Skipping: Allerlei vormen touwtje springen met de beste springers van Europa!

Kinderen die aan de Sportexperience mee willen doen, kunnen zich t/m vrijdag 19 oktober nog opgeven bij het onderstaande telefoonnummer.

Voor meer informatie en inschrijvingen:
Sportstimulering Prins Alexander
010-455 02 00 Rémon van Waas

ORANJEVERENIGING IN OMMOORD?


Beste allemaal

Zoals jullie weten willen we een ‘Oranjevereniging’ oprichten.
Een Oranjevereniging die het organiseren van de spelletjesdagen op Koninginnedag en Startzaterdag in september op zich gaat nemen. Het beoogde doel is dat er een goed gestroomlijnd traject van de voorbereiding kan ontstaan, die niet van een enkele persoon afhangt. Daarnaast kan een vereniging een spaarpot creëren, waardoor het niet bij elke spelletjesdag onzeker is of bepaalde activiteiten door kunnen gaan.

Op dit moment hebben we Robert Krul, voorzitter deelgemeente Alexander, die onze Ambassadeur wil worden en een persoon die aangegeven heeft penningmeester te willen worden.
Om een vereniging te kunnen worden hebben we in ieder geval nog 2 mensen nodig, die samen met de penningmeester een zogenoemd bestuur kunnen vormen.

Willen jullie een steentje bijdragen aan het voortraject van de op te richten vereniging?
De 1e avond hiervoor is op 30 oktober a.s.
Willen jullie zelf deelnemen in de vereniging of weten jullie iemand (of denken jullie iemand te weten) die mogelijk zou willen deelnemen?
Willen jullie niet in de vereniging, maar wel zijdelings meewerken met de vereniging (zgn. aanhangen, voor allerlei losse klusjes in het voortraject)?
Willen jullie 'gewoon' helpen op een spelletjesdag als spelletjesbegeleider, schminker etc.?

Laat het ons bij voorkeur weten via mail of telefoon. Actief meedenken?
Dat kan op de brainstormavond op dinsdagavond 30 oktober a.s. in Open Hof (Hesseplaats). Laat je even weten of je komt? Om 19.15 zal de koffie/thee klaarstaan, zodat we om 19.30 kunnen starten. (19.30 te vroeg? Alle meedenkers zijn zeer welkom, dus later komen is geen probleem, laat ’t wel even weten)

Te denken valt aan personen die een of meerdere grote en/of kleine taken uit het volgende op zich kunnen nemen of meehelpen/assisteren bij o.a. (een greep uit de lijst):
Oprichten vereniging
Overall coördinatie / communicatie intern
Deel-coördinatie
Vergunning aanvragen
Financiën (begroting/fin.verslag)
Sponsorwerving
PR-persberichten
PR-flyers
Goede doel traject
Bedenken spelletjes (4-12 jr.) (12-18 jr.)
Bedenken knutsels
Bedenken activiteit voor volwassenen/ouderen (bv. shantikoor 12-13 uur)
Inventariseren beschikbare helpers
Organisatie kindervrijmarkt vooraf / dag zelf
Plein indeling / opbouw / opruimen
Kopieerwerk
Boodschappen
Fotografie

Mail kan naar
emmtje@freeler.nl of bel naar Ben: 010 309 53 05
Ben & Margreet

donderdag 18 oktober 2007

IMPRESSIEVERSLAG VERKEERSVEILIGHEID RONDOM FRIDTJOF NANSENSCHOOL

17 september 2007.

Opening
Samen met de directeur van de school en vertegenwoordiging van de bewoners commissie van de Curieplaats worden de voorstellen voor advies doorgenomen.


Toelichting op de stand van zaken.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 23 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties uit dit gesprek zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.


De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies:
Structurele verkeerseducatie.
Gezien de ligging van de school aan een 50 km weg is gesproken over structurele educatie van kinderen.

Reacties:
De schoolleiding is hierover via de deelgemeente inmiddels geinformeerd en staat welwillend tegenover structurele verkeerseducatie aan de leerlingen.

Advies:
School-Thuisroute
Aangeboden wordt het opzetten van een school-thuisroute vanuit de Heide-Besbuurt naar de school, waarbij wordt toegeleid naar de oversteekplaats op de President Wilsonweg bij het Witsenburgpad.

Reacties:
Dit voorstel wordt gedragen.

Advies:
Om ongewenste verkeersbewegingen te verminderen worden de vier haakse parkeeplaatsen bij de ingang van de school aan de Curieplaats opgeheven en vervangen door een trottoir. Om parkeren op het trottoir te voorkomen worden een aantal plantschalen geplaatst. De plantschalen worden geleverd doorde deelgemeente. Het onderhoud wordt verzorgt door de school.
Reacties:
Accoord van bewoners commissie en schoolleiding. De school adopteert het beheer van de plantschalen.

Advies:
Om het educatie programma van het verkeersonderwijs te ondersteunen biedt de dienstleiding van de politie aan om in samenwerking met de school de komende 3 jaar een aantal handhavingsactiviteiten aan te bieden in de vorm van een soort 10-rittenkaart.

Reacties:
Het voorstel wordt met enthousiasme ontvangen.


Advies:
Communicatie wordt van belang geacht. De website van de deelgemeente en van de school, alsmede de nieuwsbrief worden voor de verkeersveiligheidsacties rondom de school ingezet.

Reacties:
De deelgemeente publiceert op de wijkpagina’s van haar website en de school op haar website en haar nieuwsbrief.

IMPRESSIE VERSLAG 2E BIJEENKOMST VERKEERSVEILIGHEID A. PLESMANSCHOOL

18 september 2007.

Opening
De directeur van de school, Sjaak Ligthart heet als gastheer de omwonenden, ouders, medewerkers van de school en de vertegenwoordiging van de deelgemeente welkom en geeft voor de verdere invulling van het programma het stokje over aan de programmaleider van Verkeersveiligheid rondom basisscholen bij de deelgemeente Joop van Wijnbergen.


Toelichting op het programma van deze 2e workshop.
Toegelicht wordt de werkwijze van deze avond.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 24 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties vanuit deze workshop zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.
Aanwezig bij deze bijeenkomst namens de adviseurs is Laura Verschuren van de afdeling Verkeer en Vervoer van dienst Stedebouw en Volkshuisvesting om een aantal adviezen toe te lichten en mede de inhoudelijke reacties te vernemen.


De adviezen en de reacties daarop.

De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies
Snelheidsbeperking:
Een van de belangrijkste voorstellen is het realiseren van snelheidbeperking rondom de school.
Voorgesteld wordt dit te koppelen aan de inrichting van de 30 km zone van de Nieuwe Ommoordseweg.
Dit betekent dat de omgeving van de school in tijd


Reacties uit de workshop:
De ideeën worden door de aanwezigen gedeeld.
Met de volgende opmerkingen:
Plateau Wasbloem:
• Aandacht voor het parkeren richting Pres. Rooseveltweg ivm. tijdig zicht op fietsers;


"nader voren moet worden getrokken.
Concrete maatregelen hierbij:
• De 30 km zone te starten bij de Wasbloem.
• Het maken van een plateau op de kruising met de Wasbloem;
• Het maken van een plateau op de kruising met de Akkerdistel
• Handhaven van de drempel voor de school;
• Het maken van een drempel bij de Hanespoor
Opgemerkt wordt hierbij dat koppeling of het naar voren halen van bestratingsplanningen een vereiste is en nog ambtelijke moet worden beoordeeld.


Reactie vanuit de workshop:
Opschuiven start plateau richting school;
• Geen tusseneiland, dat maakt te smal;
• Poitief over haaksheid van bochten, dat werkt vertragend;
• Toevoegen VOP bij start plateau gewenst. Plateau Akkerdistel:
• Okay;
• Treffen van parkeerwerende voorzieningen in de bocht van het trotoir bij de school.
Hanespoor:
• Wenselijkheid van heldere oversteek op Hanespoor, liefst VOP;Parkeerzaken:
In overweging wordt gegeven het promoten van de Parkeerplaats bij de sportzaal aan de Hanespoor. Met mogelijk gebruik van de achteringang van de school.

Reactie vanuit de workshop:
Dit blijkt weinig tot geen soulaas te bieden. Daarnaast wordt hierdoor toename van het verkeer op de Hanespoor veronderstelt. Deze is al zo druk en er steken veel kinderen daar over.
Wel graag aandacht voor de slechte kwaliteit van de P-plaats. En een mogelijke verbetering van de inrichting.


Communicatief:
Vooral ouders en omwonende blijven informeren over het verkeersveiligheid rondom de school. Hiervoor in te zetten de websites van de deelgemeente en de school.
De Deelgemeente gebruikt hiervoor de wijkinformatie op haar website.
De school informeer ouders over verkeersgedrag via hun website en hun periodieke nieuwsbrief.
De resultaten van deze avond zullen op deze wijze worden verspreidt.

Reactie vanuit de workshop:
Accoord, maar hierbij ook graag handhavingsondersteuning vanuit de politie.

Om 22.10 uur danken Sjaak Ligthart namens de school en Joop van Wijnbergen namens de deelgemeente de ouders, bewoners en Laura Verschuren voor hun opbouwende bijdragen.

woensdag 17 oktober 2007

KARAKUS MOET OMMOORDS VELD GROEN HOUDEN

SP-fractie Rotterdam – www.rotterdam.sp.nlT. 010 417 33 59 - sp@stadhuis.rotterdam.nl
Persbericht

Rotterdam, woensdag 17 oktober

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het met de SP en bewoners eens: ‘Het Ommoordse Veld moet groen blijven’. Maar wethouder Karakus blijft van plan het veld vol te bouwen met dure villa’s.

Dat bleek tijdens de commissie Buitenruimte (FIBS), waar onder andere werd gepraat over de geplande bebouwing van het Ommoordse Veld. Enkele bewoners van actiegroep ‘Ommoordseveld Open en Groen!’ kwamen inspreken en veel bewoners bezochten de vergadering om hun stem te laten horen. Bewoners kwamen al eerder in actie: ze verzamelden handtekeningen, stuurden ansichtkaarten en maakten een boekje over het Ommoordse Veld dat aan alle raadsleden en wethouders werd gestuurd.

De SP vond dat de commissievergadering alle reden gaf om de plannen voor de bebouwing van het Ommoordse Veld ter plekke terug te trekken. Leo de Kleijn: ‘Alle fracties zijn tegen villa’s in het Ommoordse Veld. Maar Karakus wil de bebouwing van het veld in de Stadsvisie laten staan. Dat is ondemocratisch. Het is ondertussen toch wel duidelijk: de betrokken bewoners willen geen villa’s in het veld; de deelgemeente wil het niet; de fracties in de gemeenteraad willen het niet. Karakus moet eieren voor zijn geld kiezen. En anders moet hij een raadsbrede motie aan de broek krijgen die de bebouwing van het Ommoordse Veld tegenhoudt.’

Volgens de SP blijft de druk vanuit de bewoners hard nodig. De Kleijn: ‘Karakus voelt zich blijkbaar sterk. De gemeenteraad mag niet gaan schuiven. Bewoners moeten dus blijven opletten en acties blijven nodig, totdat definitief is besloten dat in het Ommoordse Veld niet gebouwd wordt. De SP zal de bewoners blijven steunen.’

Meer informatie:
Leo de Kleijn – 06 200 90 622

zondag 14 oktober 2007

ENQUÊTE VOOR 55+ OMMOORD PC GEBRUIK

Enquête voor vijfenvijftigplussers in Ommoord

Momenteel loopt het Project "Is Ommoord Ouderenproof?"
.
De themagroep Welzijn, subgroep Digitalisering, is op zoek naar cijfers m.b.t. het computergebruik van 55plussers in Ommoord. Hiervoor heeft zij een kleine enquête op het internet gezet.
Vijfenvijftigplussers worden verzocht aan deze enquête deel te nemen. De gegevens worden gebruikt bij de eindrapportage van het project in januari 2008. Het adres is
http://www.bronberg.nl/onderzoek.html

INFOBIJEENKOMST BODEMSANERING SPEERDISTEL

Op 13 en 19 september organiseerde de deelgemeente Prins Alexander voor bewoners van de Speerdistel en omgeving een informatieavond over de bodemverontreiniging. Deskundigen van de GGD Rotterdam-Rijnmond, de DCMR en Gemeentewerken Rotterdam lichtten de resultaten toe van het bodemonderzoek, de gevolgen voor de volksgezondheid en het tijdpad en de formele procedures van de sanering. De aanwezige bewoners ontvingen aan het begin van de avond een informatiepakket en konden voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst vragen stellen.

Zo’n veertig bewoners – verspreid over de twee avonden – woonden de informatiebijeenkomsten bij. Zij kregen te horen dat de bodemverontreiniging, in 2006 aan het licht gekomen door graafwerkzaamheden van Eneco, geen nadelige gevolgen heeft of heeft gehad voor hun gezondheid. Een laag van zeventig centimeter schone grond dekt de verontreiniging, bestaande uit olie en bestrijdingsmiddelen, af.

De bewoners vernamen dat de gemeente Rotterdam, ondanks dat sanering niet direct noodzakelijk is, besloten heeft de verontreinigde grond af te graven. Met behulp van een situatietekening maakte de DCMR het verontreinigde en te saneren gebied voor de bewoners inzichtelijk. Ook lichtte de DCMR toe dat zij, om eventuele twijfels weg te nemen, nog op twee andere locaties in de wijk metingen verricht en grondmonsters neemt. Het gaat hierbij om het overige deel van de groenstrook langs de snelweg en het gebied ter hoogte van de huidige Haakdistel en de Melkdistel. De milieudienst verwacht dat de uitkomsten van deze metingen in december bekend zijn.

Het aan het begin van de avond uitgereikte tijdschema gaf de bewoners duidelijkheid over het tijdpad van de bodemsanering. Afhankelijk van de snelheid van de formele procedures vinden in de maand juni of juli 2008 de saneringswerkzaamheden plaats, waarna aansluitend met de herinrichting van het gebied wordt gestart. De bedoeling is om de bewoners van de Speerdistel en omgeving bij de uitvoeringsplannen te betrekken. Zij worden uitgenodigd om in een bewonersgroep zitting te nemen.

Heeft u interesse in de verslagen van de bewonersbijeenkomsten, klik dan hier:
verslag 13 september en verslag 19 september.

Voor informatie over de sanering kunt u contact opnemen met mw. E. Tripp, DCMR, e-mail
eva.tripp@dcmr.nl of telefonisch: (010) 246 86 59.