woensdag 17 oktober 2007

KARAKUS MOET OMMOORDS VELD GROEN HOUDEN

SP-fractie Rotterdam – www.rotterdam.sp.nlT. 010 417 33 59 - sp@stadhuis.rotterdam.nl
Persbericht

Rotterdam, woensdag 17 oktober

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het met de SP en bewoners eens: ‘Het Ommoordse Veld moet groen blijven’. Maar wethouder Karakus blijft van plan het veld vol te bouwen met dure villa’s.

Dat bleek tijdens de commissie Buitenruimte (FIBS), waar onder andere werd gepraat over de geplande bebouwing van het Ommoordse Veld. Enkele bewoners van actiegroep ‘Ommoordseveld Open en Groen!’ kwamen inspreken en veel bewoners bezochten de vergadering om hun stem te laten horen. Bewoners kwamen al eerder in actie: ze verzamelden handtekeningen, stuurden ansichtkaarten en maakten een boekje over het Ommoordse Veld dat aan alle raadsleden en wethouders werd gestuurd.

De SP vond dat de commissievergadering alle reden gaf om de plannen voor de bebouwing van het Ommoordse Veld ter plekke terug te trekken. Leo de Kleijn: ‘Alle fracties zijn tegen villa’s in het Ommoordse Veld. Maar Karakus wil de bebouwing van het veld in de Stadsvisie laten staan. Dat is ondemocratisch. Het is ondertussen toch wel duidelijk: de betrokken bewoners willen geen villa’s in het veld; de deelgemeente wil het niet; de fracties in de gemeenteraad willen het niet. Karakus moet eieren voor zijn geld kiezen. En anders moet hij een raadsbrede motie aan de broek krijgen die de bebouwing van het Ommoordse Veld tegenhoudt.’

Volgens de SP blijft de druk vanuit de bewoners hard nodig. De Kleijn: ‘Karakus voelt zich blijkbaar sterk. De gemeenteraad mag niet gaan schuiven. Bewoners moeten dus blijven opletten en acties blijven nodig, totdat definitief is besloten dat in het Ommoordse Veld niet gebouwd wordt. De SP zal de bewoners blijven steunen.’

Meer informatie:
Leo de Kleijn – 06 200 90 622

Geen opmerkingen: