vrijdag 18 januari 2008

BEWONERSVERENIGING HEYDNAHOF I.O.

Verschillende bewoners uit de Rozen- en Varenbuurt hebben het initiatief genomen om te komen tot oprichting vaneen bewonersvereniging.

Zoals bekend is er al geruime tijd een discussie over de aanleg van een baggerdepot achter bovengenoemde buurten. Het is gebleken dat bewoners voortdurend alert moeten blijven op wat er wordt gedaan. Zo werden er illegaal bomen gekapt, werden plannen nogal eens veranderd enz. Verder worden de plannen voor de doortrekking van A13/A16 langs Ommoord steeds verder uitgewerkt. Een aantal bewoners houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kiest ervoor, als deze weg wordt aangelegd, dat deze volledig ondertunnelt wordt.

Bewoners uit de Rozen- en Varenbuurt kunnen zich als voorlopig lid opgeven via de website
http://heydnahof.come2me.nl/index.php?id=584463

OPEN HOF


Zing mee met de Taizé viering in de Open Hof.

Iedereen kan meezingen in het Oecumenisch Jongeren Koor Ommoord onder leiding van Willem Blonk, dat de Taizé viering begeleidt op zondag 3 februari in de Open Hof in Ommoord.

De Open Hof ligt aan de Hesseplaats 221 in Rotterdam. Wie wil meezingen wordt om 17.30 uur in de kerk verwacht, dan worden de liederen samen meerstemmig gerepeteerd. Na een kop koffie vindt dan om 19.00 uur aansluitend de viering plaats, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

De viering is natuurlijk open. Taizé vieringen hebben een meditatief karakter en bestaan voor het grootste deel uit een afwisseling van muziek en stilte. Wil je meezingen in het koor, geef het dan door voor 30 januari bij
avanwijngaarden@versatel.nl

Meer informatie is te vinden op de website van de Open Hof www.openhof-ommoord.nl.

OUDERENPROOF

Het is bijna zo ver! De drie werkgroepen die in het kader van het project Ouderenproof Ommoord het nodige materiaal hebben verzameld zijn gekomen tot het punt waar zij hun werkzaamheden gaan afronden.

Medio februari zullen de verschillende deelrapporten klaar zijn en het is bijna zover dat de aanbevelingen aan het deelgemeentebestuur geformuleerd gaan worden.

Natuurlijk is er op dit moment nog niets over te zeggen, maar ongetwijfeld hoort u er binnenkort meer over.

Ouderenproof Ommoord heeft een eigen website waar u nog eens kunt nalezen waarvoor het project bedoeld is.

NIEUWJAARSBORREL BOO

foto: BOO A. tetteroo
Op vrijdag 11 januari organiseerde de BOO haar jaarlijkse nieuwsjaarborrel voor vrijwilligers.

Zoals elk jaar was het weer een gezellige sfeer, waar iedereen weer eens even kon bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. De hapjes werden ook dit jaar weer verzorgd en geserveerd door de jongeren van het Orthopedagogisch Centrum Maasstad.

Elk jaar wordt er tijdens de nieuwjaarsborrel een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet, dit jaar viel de eer te beurt aan de vrijwilligers van de Wijktuin Ommoord.

Elke woensdagmiddag zijn zij in de wijktuin te vinden, plegen onderhoud, ruimen achtergelaten rommel op en zorgen dat dit unieke stukje natuurgebied in Ommoord een 'parel' blijft te midden van de vele hoogbouw.

Tijdens een korte spraak werd nog eens kort teruggekeken naar het afgelopen jaar, wilt u lezen wat er is gezegd, dan kunt u de toespraak
hier downloaden.