donderdag 5 maart 2009

WILT U UW STRAAT OF BUURT VERFRAAIEN DIT JAAR?Dan is uw idee misschien geld waard
Heeft u een plan of idee om uw buurt te verfraaien of een idee dat een positieve invloed heeft op een goede onderlinge verstandhouding? Wilt u een bijdrage leveren aan plezierig wonen in uw straat, wijk of complex?
Dan is dit uw kans om hier daadwerkelijk iets aan te doen! U kunt dit doen door samen met uw buren of met de buurt een plan in te dienen bij uw wijkcontactpunt. De kans dat uw plan of idee de eindstreep haalt en subsidie van maximaal € 10.000,-- krijgt voor uw buurt of straat, bepalen bewoners samen met het wijkcontactpunt.
Voorwaarden
De voorwaarden of een plan in aanmerking komt voor subsidie zijn:
* Het plan wordt opgesteld samen met andere bewoners;
* Het moet vooral door de aanvrager worden uitgevoerd;
* Het plan gesteund worden door wijkbewoners;
* Het plan moet financieel onderbouwd zijn en de kosten mogen maximaal € 10.000,--; bedragen. Goedkoper mag ook, dan kunnen er meer plannen, dus die van anderen worden uitgevoerd;
* Uitvoering van het plan moet dit jaar plaatsvinden
Indienen en vervolg
U kunt uw plan tot 19 april 2009 indienen bij het wijkcontactpunt. Bij het wijkcontactpunt kunt u ook aanvullende informatie en advies krijgen. Eind april wordt het plan globaal getoetst of het zich leent om verder te ontwikkelen. In augustus stelt het wijkcontactpunt vast welke plannen uit de wijk aan de deelgemeente worden voorgedragen voor subsidie Een plan dat valt binnen het reguliere beleid of bestaand werk van de deelgemeente of corporaties komt niet in aanmerking voor subsidie.
Heeft u een plan of idee, blijf er dan niet mee rondlopen. Lever het plan in bij het
Wijkcontactpunt Ommoord
p/a Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam
Telefoon 010 – 420.65.76
Bij het wijkcontactpunt kunt u ook informatie en advies krijgen, daarnaast kan het ook behulpzaam zijn met kopieerwerkzaamheden om de buurt te informeren, het maken van posters enz.
>>Ga naar website BOO....

WERKBEZOEK BURGEMEESTER

Op 25 februari aanstaande brengt burgemeester Ahmed Aboutlaeb een werkbezoek aan de deelgemeente Prins Alexander. Dit werkbezoek staat in het teken van de thema's: Jeugd, Levendigheid en Veiligheid, ondernemen en Bereikbaarheid. In de middag krijgt hij een rondleiding door de wijken.

Tijdens dit werkbezoek wil de burgemeester graag veel bewoners ontmoeten en met hen kennismaken. Daarom wordt er een receptie gehouden waarbij alle bewoners uit de deelgemeente welkom zijn.

Deze receptie wordt gehouden op woensdag 25 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur in het ROC Zadkine, Prins Alexanderlaan 55.

>>Ga naar website BOO>>

CURSUS SPORTIEF WANDELEN

Sportstimulering Prins Alexander start op dinsdag 3 maart 2009 vanuit het wijkgebouw Romeynshof met een nieuwe cursus Sportief Wandelen.
Deze cursus is bedoeld voor mannen en vrouwen die, op een eenvoudige manier hun conditie willen verbeteren buiten in de natuur.
De cursus wordt gegeven door Mevr. T Hermans, een gediplomeerd Sportief Wandeltrainster.

Het is heel eenvoudig: wandelen in een gevarieerd tempo met vrije armbewegingen. U stapt flink door, maar raakt niet buiten adem en forceert niets.
Tijdens de training worden intensieve wandeloefeningen ingebouwd.
Daardoor kan Sportief Wandelen u op weg helpen naar een actieve leefstijl.

Een training Sportief Wandelen duurt een uur. We trainen van 10:00 tot 11:00 uur.
De trainingen starten in maart en duren tot december ( met uitzondering van de schoolvakanties en met slecht weer). We verzamelen in wijkgebouw de Romeynshof en lopen dan gezamenlijk naar het Ommoordse Veld, waar de training plaats vind. De training bestaat uit een warming-up, een stuk stevig doorwandelen, loopoefeningen, spelvormen, tempowisselingen en uitlopen.
Elke keer wandelen we ook een andere route door het Ommoordse Veld, zodat u ook nog wat van de mooie natuur meekrijgt. En natuurlijk is het behalve inspannend ook gezellig, er is altijd tijd voor een praatje.

Kledingadvies is kleding waarin u zich lekker kunt bewegen en goede loopschoenen.

De kosten bedragen € 2,- per training. Voor meer informatie kunt u terecht: T. Hermans, Gemeente RotterdamSport en Recreatie, Sportstimulering Prins Alexander
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam, 010-45 50 200, t.hermans@senr.rotterdam.nl

>>Ga naar website BOO>>

MAKE A DIFFERENCE DAY
Op zaterdag1 november 2008 nam de deelgemeente Prins Alexander voor het eerst deel aan MADD (Make A Difference Day) met het programma:

‘MAAK HET VERSCHIL IN PRINS ALEXANDER’

met als doel de vrijwilligers in de deelgemeente te bedanken en nieuwe vrijwilligers te werven. Daarom gingen die dag vijf teams met bekende en onbekende Rotterdammers als vrijwilliger aan de slag in onze deelgemeente. Zo hielp Quintis Ristie, de interviewer van ‘Raymann is Laat’ in de vijf havens. Samen met onze dagelijks bestuurders en een aantal raadsleden, gingen bestuurders en directeuren van Sonor, SBA, MDA, SDW en Humanitas op pad om die dag vrijwilligerswerk te doen. Op 14 november was een programma over MADD 2008 te zien op de zender van TV Rijnmond bij Antenne TV. Wilt u de uitzending bekijken, ga naar: www.prinsalexander.nl of
www.antennetv.nl/read/antenne_item/id/123038/madd---make-a-difference-day

Op zaterdag 21 maart 2009 MAAKT PRINS ALEXANDER WEER HET VERSCHIL.
Die dag werft de deelgemeente Prins Alexander weer vrijwilligers voor uw vereniging tijdens MADD. Dat doen we door met bekende Rotterdammers op bezoek te gaan bij sportclubs, scouting, zorginstellingen, onderwijs en andere verenigingen. Tijdens het jongerenjaar 2009 werven we vooral jongeren als vrijwilligers. MADD 2009 wordt weer afgesloten met een groot vrijwilligersfeest ditmaal in ROC Zadkine aan de Prins Alexanderlaan 55.

De hele brief van de deelgemeente kunt u lezen door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO>>

BURGERINITIATIEF HANGPLEK OMMOORDSE VELD.
Afgelopen maandag heeft de deelgemeenteraad ingestemd met het burgerinitiatief voor een hangplek op het Ommoordse Veld.

Natuurlijk was het te voorzien dat een dergelijk initiatief veel reacties zou oproepen en die zijn er dan ook gekomen. Zowel voor als tegen.

Tegen de tijd dat de voorstellen concreet worden zullen de BOO en/of de werkgroep Ommoordse Veld de reacties bundelen en hiermee naar buiten treden.>>Ga naar website BOO>>

START BASISTRAINING BUURTBEMIDDELING IN APRIL
In april wordt weer een basistraining Buurtbemiddeling gegeven.
Dit is uw kans om zinvol en boeiend vrijwilligerswerk te gaan doen.
Buurtbemiddeling Prins Alexander bestaat uit een team van getrainde vrijwilligers, samengesteld uit bewoners uit alle wijken van de deelgemeente.

Buurtbemiddeling helpt buren om weer met elkaar in gesprek te komen wanneer het hen niet lukt om zelf hun onenigheid of conflict op te lossen.
Bemiddeling is te allen tijde vrijwillig en vindt alleen plaats indien beide buren bereid zijn om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Aan de medewerking van Buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden. Meldingen voor bemiddelingen komen veelal van de politie en corporaties. Bewoners kunnen ook zelf om medewerking van buurtbemiddeling vragen bij een burenconflict. Projectleider Helma Faber begeleidt het project en de bemiddelaars.

Buurtbemiddelaar worden
Het volgen van de basistraining buurtbemiddeling is een voorwaarde om als buurtbemiddelaar in het team Prins Alexander aan de slag kan gaan. Daarna wordt de kennis op peil gehouden tijdens de maandelijkse teamavonden en de jaarlijkse verdiepingstrainingen. Er is een vriendschappelijke en plezierige collegiale sfeer onderling in het team.
Heeft u belangstelling om buurtbemiddelaar te worden en wilt u nader kennis maken? Neemt u contact op met Helma Faber voor een kennismakingsgesprek. De training telt 6 dagdelen. De data zijn 2 en 16 april (donderdagavonden) en op 4 en 18 april (zaterdagen).

Tijdens de basistraining leert u de werkwijze van buurtbemiddeling kennen en ontwikkelt u de basishouding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor dit werk. Ook ervaart u tijdens de training of de rol van buurtbemiddelaar bij u past.

Buurtbemiddeling Prins Alexander - 010 456 04 09 - prinsalexander@buurtbemiddeling.nl
Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op de site www.buurtbemiddeling.org

>>Ga naar website BOO>>