dinsdag 26 mei 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


De laatste weken is er weer regelmatig nieuws geweest over de plannen die er zijn om te komen tot de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam. Hiermee komen ook de plannen om de A13/A16 door te trekken langs de westkant van Ommoord weer nadrukkelijker in beeld.

De minister is voornemens hierover in september 2009 een besluit te nemen. Bij een positief besluit zal dit voor Ommoord veel consequenties hebben, omdat b.v. de luchtvervuiling alleen maar zal toenemen.

In de Wijkkrant die deze week verschijnt wordt hier nader op ingegaan.

De projectgroep A13/A16 van de BOO gaat over het onderwerp een bewonersavond beleggen, waar deskundigen verder toelichting zullen geven Ook de politiek wordt uitgenodigd en aan de verschillende partijen zal gevraagd worden hun mening kenbaar te maken.

Wilt u het artikel in De Wijkkrant nu alvast lezen, kijk dan op www.boo.nl

De avond wordt gehouden op maandag 9 juni vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur, Open Hof Hesseplaats.

INTERACTIEVE LEZING IN BIBLIOTHEEK OMMOORD

Een familielid met een alcoholverslaving of problematisch alcoholgebruik?

Het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord organiseert, samen met Context, centrum voor GGZ preventie, op maandagavond 25 mei 2009 uur een interactieve lezing voor familieleden en direct betrokkene van mensen met overmatig of problematisch alcoholgebruik.

Verslaving of problematisch gebruik van alcohol komt veel voor binnen onze samenleving. De gevolgen zijn ingrijpend en divers. Wanneer u een familielid, kind of vriend(in) heeft kunnen de zorgen om hem/haar u zwaar belasten. U als ouder, broer, zus, partner of vriend bent vaak een belangrijk steun voor degene met deze problematiek. Maar u heeft ongetwijfeld ook veel zorgen en vragen. Vragen als: ‘hoe kan ik het beste omgaan met mijn zieke familielid’ of ‘hoe moet het verder in de toekomst’? Soms kunt u deze zorgen delen met anderen; vrienden of hulpverleners. Maar wij horen ook regelmatig van familieleden dat zij zich er alleen voor voelen staan. Dan kan de zorg zwaar vallen.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Mevr. Verbunt, preventiewerker Verslaving bij Context wat alcoholverslaving of problematisch gebruik inhoudt, wat de oorzaken zijn en wat de gevolgen zijn. Daarnaast ook ruime aandacht voor kinderen en alcoholgebruik. Zij gaat verder in op wat Preventie Context voor U kan betekenen. Een ervaringsdeskundig familielid van Al-Anon vertelt haar ervaringen en op welke manier zij ondersteuning heeft gezocht en gevonden.

Het programma is interactief, er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen, informatie te winnen en ervaringen uit te wisselen met andere familieleden.

De voorlichting is in het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord Briandplaats 21 Rotterdam. Tijd: 20.00 uur Toegang : € 2,50

Kaarten zijn vanaf maandag 18mei verkrijgbaar bij de klantenservice van de bibliotheek. Voor informatie : 010 4216631

Of via e- mail c.vleghaar@bibliotheek.rotterdam.nl

Meer informatie bij: info@context-ggzpreventie.nl of bellen met Context; centrum voor GGZ preventie, 010-49 33 555 en vragen naar Merel Verbunt.

DUBBELCONCERT VAN 2 KOREN O.L.V. DIRIGENT ROB KLUMPES


Zondag 7 juni, aanvang 14.00 entrée: € 3 (Rotterdam- Stromen/Opmaatpas geldig)


Op deze middag kunt U genieten van vrouwenkoor ‘’De Merels’’ . Hoewel dit koor nog niet lang bestaat , is de motivatie en inzet om tot een mooie koorklank te komen, enorm groot ! De Merels brengen een repertoire van moderne Engelse liederen in verschillende stijlen.Ook het nederlands repertoire wordt niet vergeten . U hoort popsongs van Abba, the Mama’s & Papa’s , Marco Borsato, Boudewijn de Groot , Bette Midler en vele anderen.
Als intermezzo gaat alt Betty Lugthart, die nog niet zo lang geleden professioneel optrad, een paar prachtige jazz standards vertolken
Na de pauze volgt een optreden van shantykoor ‘’De Walzangers’’ . Behalve zeemansliederen wordt ook de stad Rotterdam bezongen in een aantal liederen, waaronder ‘’Mijn Rotterdam’’, ‘’Ketelbinkie’’ en ‘’Rotterdam Vitale Stad’’ uit de gelijknamige musical van Pouw Hofman. Ook nu zal een jazzy intermezzo plaatsvinden , met zanger René Stuurman.
Beide koren vinden elkaar tenslotte in de beroemde song van de musical ‘’Joseph’’ : ‘’Any Dream Will Do” en een prachtig lied van Abba ‘’The Way Old Friends Do’’. Uiteraard is meezingen door het publiek niet verboden, integendeel zelfs !

OPZOOMERSPREEKUREN


Het WijkOpzoomerteam Ommoord (WOT)houdt regelmatig Opzoomerspreekuren.

Tijdens deze spreekuren zijn er altijd twee ervaren medewerkers van het WOT aanwezig die u kunnen adviseren over alle mogelijkheden die door OpzoomerMee worden aangeboden om b.v. straatacties te organiseren. Verder kunnen de mensen van het WOT beginnende straatteams met raad en daad terzijde staan.

De eerstvolgende Opzoomerspreekuren in juni zijn op:

Woensdag 10-06-2009 24-06-2010 12.00 uur - 14.00 uur

Het spreekuur wordt gehouden in de vergaderruimte van de BOO, Stresemannplaats 8. Tel. 010-420.65.76

Uiteraard kunt u ook kijken op de website van OpzoomerMee www.opzoomermee.nl.

AVOND4DAAGSE IN OMMOORD


Wandelt u dit jaar ook weer mee in Ommoord?

Vanaf maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni 2009 kan er weer gewandeld worden door Ommoord en omstreken . De start is dit jaar van af de Dr. Martin Luther King school: Bertrand Russellplaats 7. Net als voorgaande jaren kan er weer worden gekozen voor de 5, 10 kilometer. Dit jaar wordt helaas de 15 km niet gelopen.

Inschrijven voor dit gezellige wandel evenement kan op woensdag 27 van 14:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 21:00 uur en op donderdag 28 mei van 19:00 tot 21:00 uur in buurthuis De Molshoop, Sigrid Undsetwerg 300. De kosten bedragen €3,50 per persoon. Bij inschrijvingen op de eerste wandelavond betaalt u: €4,-. Op de Dr. Martin Luther King school.

Kinderen van de volgende scholen kunnen zich op school aanmelden. Dr. Martin Luther King, Minister Marga Klompéschool, De Horizon , de Kruidenhoek, Fridtjof Nansen school.

Voor informatie kunt u bellen naar de molshoop: 010-421.27.22 en vragen naar Ellen of Beatrijs