dinsdag 26 mei 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


De laatste weken is er weer regelmatig nieuws geweest over de plannen die er zijn om te komen tot de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam. Hiermee komen ook de plannen om de A13/A16 door te trekken langs de westkant van Ommoord weer nadrukkelijker in beeld.

De minister is voornemens hierover in september 2009 een besluit te nemen. Bij een positief besluit zal dit voor Ommoord veel consequenties hebben, omdat b.v. de luchtvervuiling alleen maar zal toenemen.

In de Wijkkrant die deze week verschijnt wordt hier nader op ingegaan.

De projectgroep A13/A16 van de BOO gaat over het onderwerp een bewonersavond beleggen, waar deskundigen verder toelichting zullen geven Ook de politiek wordt uitgenodigd en aan de verschillende partijen zal gevraagd worden hun mening kenbaar te maken.

Wilt u het artikel in De Wijkkrant nu alvast lezen, kijk dan op www.boo.nl

De avond wordt gehouden op maandag 9 juni vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur, Open Hof Hesseplaats.

Geen opmerkingen: