zondag 21 juni 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


Bijna 300 bewoners waren maandag 8 juni aanwezig bij de informatieavond over de mogelijke aanleg van de A13/A16 langs Ommoord.

In een aantal presentaties werd duidelijk uitgelegd wat de plannen van de overheid zijn als de weg wordt doorgetrokken en wat de gevolgen zijn voor de bewoners van Ommoord v.w.b. de luchtvervuiling, fijnstof enz.

Uit de vragen bleek wel dat veel mensen zich grote zorgen maken. Eigenlijk vonden velen dat de weg er niet moet komen, maar de projectgroep die de avond had voorbereid gaf aan dat dit w.s. geen reële optie is. Maar als de weg er komt, dan is het absoluut noodzakelijk dat deze ondertunnelt wordt uitgevoerd vonden de aanwezigen.

De projectgroep A13/A16 zal de komende weken contact zoeken met andere belangengroeperingen die zich met dit onderwerp bezig houden om te kijken op welke constructieve manier de krachten gebundeld kunnen worden.

Uiteraard wordt u via deze nieuwsbrief en De Wijkkrant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Tijdens de informatieavond zijn een aantal tracés getoond met voorbeelden van hoe het allemaal kan gaan worden. Verschillende mensen hebben gevraagd of zij deze ook kunnen krijgen. Op de website van de BOO zijn deze te downloaden via www.boo.nl >Wijkbeheer>Breedwijkbeheer.

EXIT KUNSTWERK IN OMMOORD


In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeeerd over een tweetal kunstwerken in Ommoord die door ernstige verwaarlozing verloren dreigen te gaan (of inmiddels al zo verrot zijn dat herstel waarschijnlijk niet meer mogelijk is).

We hebben dit probleem aangekaart bij de deelgemeente Prins Alexander en deze reageerde met onderstaande mail:

Zoals u waarschijnlijk weet is het onderhoud van Kunstwerken niet de verantwoordelijkheid van de deelgemeente. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de Kunstwerken. Een aantal jaren geleden zijn er initiatieven genomen om alles aan kunst in beeld te brengen om zo meer stroomlijning te krijgen. De Kunstwerken aan deelgemeenten overdragen met voldoende budget voor onderhoud en personeel is niet gelukt.

Ten aanzien van het vernielde kunstwerk nabij de Romeynshof is aan Gemeentewerken gevraagd om te beoordelen of dit Kunstwerk gevaarlijk is voor de omgeving. Mocht blijken dat dit zo is dan neemt Gemeentewerken maatregelen door het Kunstwerk af te zetten. Het reparen of zonodig verwijderen van het Kunstwerk zal vooralsnog niet worden gedaan.

Vervolgens is besloten om deelgemeentebreed alle Kunstwerken in de openbare buitenruimte in kaart te brengen en de kwaliteit te beoordelen. Dit zal in de vorm van een project worden opgepakt. Ook zal er met andere deelgemeenten contact worden gelegd. Het dagelijks bestuur zal dan tenslotte moeten besluiten hoe het onderhoud van de Kunstwerken gaat worden geregeld.

Het blijft natuurlijk een vreemde zaak dat er al een aantal jaren wordt getwist wie nu verantwoordelijk is voor kunst in de buitenruimte. En als je maar naar elkaar blijft wijzen, dan is het natuurlijk niet zo verwonderlijk dat er niets gebeurt, het gevolg kunnen we zien in Ommoord.

Als we het bovenstaande bericht van de deelgemeente serieus nemen, dan kan het nog wel even duren voordat er iets gaat gebeuren en stemt ons niet hoopvol dat er een snelle oplossing gevonden wordt voor het probleem.

HUIS KOPEN MET 25% KORTING BIJ WOONBRON


Op zaterdag 20 juni zet Woonbron van 11.00 tot 15.00 uur de deuren open van haar pas gerenoveerde appartementencomplex aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam Ommoord. Dan zijn verschillende appartementen te bezichtigen voor (jonge) starters. Woonbron biedt de woningen onder Koopgarant-voorwaarden te koop aan. Dat betekent: 25% korting op de marktwaarde én terugkoopgarantie!

Kans voor jonge starters

De kranten staan er vol van: de woningmarkt stagneert en banken verstrekken maar mondjesmaat hypotheken. Koopwoningen zouden zo onder andere voor starters onbereikbaar zijn geworden. Jan van der Donk, manager Klant bij Woonbron: “Voor wie denkt dat een koopwoning buiten zijn bereik ligt, heeft Woonbron goed nieuws. Met de 25% korting die Woonbron kopers biedt, zijn onze woningen juist heel betaalbaar. En als je de woning weer wilt verkopen, dan koopt Woonbron deze gegarandeerd van je terug. Een zeker gevoel in deze financieel onzekere tijden”.

De woningen

In de pas gerenoveerde knikflat aan de Niels Bohrplaats heeft Woonbron verschillende drie- en vierkamerappartementen op de tweede tot en met achtste verdieping te koop. Bovendien is er een aantal splitlevelwoningen met twee of vier kamers op de begane grond en eerste etage beschikbaar. Onder Koopgarant-voorwaarden (met 25% korting) zijn er al appartementen beschikbaar vanaf€ 93.000!

De mooie woningen voldoen goed aan de huidige eisen. Zo zijn ze geïsoleerd volgens de modernste standaarden. Overal is HR++ glas aangebracht. Dat is voor isolatie nóg beter dan dubbelglas. De woningen hebben allemaal een fijn balkon met heerlijk uitzicht op een groene omgeving. Vanaf de Niels Bohrplaats en de Einsteinplaats rijd je zo naar de snelweg. Bij de flats is er voldoende parkeergelegenheid. Bovendien ligt de metrohalte praktisch voor de deur. Handig voor een avondje stappen in het centrum van Rotterdam. Via een leuke fietsroute is de Zevenhuizerplas goed te bereiken en naar de Rottemeren kun je zelfs lopen!

Koopsubsidie

Om de verkoop te stimuleren, heeft de overheid koopsubsidie in het leven geroepen. Tot een bepaald inkomen is het mogelijk nog meer voordeel te ontvangen bij het kopen van een woning.

Om in aanmerking te komen voor Koopsubsidie moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De koopsom mag niet meer bedragen dan € 163.625

- De hypotheek mag niet hoger zijn dan € 176.715

- Over de hypotheek moet de Nationale Hypotheek Garantie worden afgegeven

- Je vermogen over 2008 is niet hoger dan € 20.315 (of € 40.630 als je een

medebewoner hebt)

- De hypotheek heeft een rentevaste periode van minstens tien jaar

Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl/koopsubsidie

Meer informatie

Voor meer informatie over de startersappartementen in Ommoord kunt u contact opnemen VG+, het makelaarskantoor van Woonbron, telefoon 0900 - 0250.

HEROPENING ROMEYNSHOF


Samen met u willen wij op 26 juni 2009 de vernieuwde ontmoetingsruimte van de Romeynshof feestelijk openen. Dit gebeurt samen met het leerwerkbedrijf van de Romeynshof - Talent District Oost - waar studenten activiteiten organiseren voor de buurtbewoners. Tevens kunt u een kijkje nemen in de nieuwe drumstudio die samen met de SKVR is gerealiseerd.

Deze heropening viert de Romeynshof graag met de buurtbewoners van de deelgemeente Prins Alexander. De presentatie en muziek zijn in handen van vrolijke ras Rotterdammers.

U wordt verrast door vernieuwende, jonge en spectaculaire acts waardoor u deze middag als een feest gaat ervaren.

Datum: 26 juni 2009, Tijd: 16:00, Entree: Gratis. Locatie: Hendersonplaats 7, Romeynshof

EXCURSIE WIJKTUIN OMMOORD


Op zaterdag, 11 juli 2009 zal er een excursie gehouden worden in wijktuin Ommoord.

De wijktuin is een uniek natuurgebied tussen de flats. Het is 2,5 ha groot en bestaat al ruim 35 jaar. Deze tuin wordt door vrijwilligers onderhouden. Er is een kikkerpoel, een vlindertuin en een rotstuin aangelegd. We gaan planten, insecten en vogels bekijken en bij mooi weer zien we ook nog de schildpadden, die liggen te zonnen.

De excursie begint om 10.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis. Verzamelpunt Metrohalte Romeynshof, richting Binnenhof. Uw gids is Theo van der Hart, telefoon 010-421 72 61.

ZOMERSPELEN BIJ BADMINTONCLUB OMMOORD


Het is weer zover! Het jaarlijks terugkerende zomerspelen is weer begonnen. Elk jaar wordt er zowel door leden als niet leden van onze vereniging veelvuldig gebruik gemaakt van het zomerspelen.

Waar veel sporten ophouden in devakantieperiode spelen wij gewoon door! Op donderdagavond bieden wij de mogelijkheid voor iedereen om bij ons te komen badmintonnen. Heb je nog nooit gespeeld? Of speel je wel al badminton en vindt je het leuk om eens tegen anderen te komen spelen, kom dan langs. Bij ons staat gezelligheid centraal en na hetspelen is er de mogelijkheid om nog gezellig wat te drinken in de kantine.

Alsjij op zoek bent naar een gezellig avondje sporten met heel het gezin, met de buren, collega’s of juist helemaal alleen dan zien we je donderdagavond in sporthal Wion! Voor meer informatie zie www.bcommoord.nl

GESLAAGDE GRASTUINENDAG GRASBUURT


Op zaterdag 6 juni organiseerde Woonbron Prins Alexander samen met de bewonerscommissie Grasbuurt, deelgemeente Prins Alexander, opbouwwerk, jongerenwerk en Roteb de Grastuinendag. Veel bewoners zetten zich deze dag in voor een frisse en groene Grasbuurt.

Rond één uur startte op het schoolplein van De Piloot de Grastuinenwandeling, een wandeling langs de mooiste voortuinen van de Grasbuurt. Veel bewoners waren toen al aan de slag met hun tuin. Mensen die nog niet buiten waren, werden door de swingende muziek van Brassband Rijnmond alsnog aan de Grastuinendag herinnerd. Het schoolplein van De Piloot vormde het fysieke middelpunt van de activiteiten. Hier konden bewoners een gratis plantje ophalen, kregen ze tips over tuinonderhoud en was er voor kinderen een bus waar ze spelletjes konden spelen.

Woonbron is blij met de grote belangstelling voor de Grastuinendag. Sandra Menheere, regisseur Beheer van Woonbron Prins Alexander: “Door de goede samenwerking met de verschillende partijen en de inzet van veel bewoners kunnen we van een zeer geslaagde dag spreken. Gelukkig werkte ook het weer goed mee. De Grasbuurt ziet er weer fris en netjes uit. Ook zorgde deze dag ervoor dat veel mensen met elkaar in contact kwamen: bewoners met elkaar, met Woonbron en met de andere deelnemende partijen. Dit zorgt voor onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid met de directe woonomgeving. Dit is van groot belang voor een goede leefbaarheid van de buurt. Het werken aan goede leefbare buurten zien wij als één van onze belangrijkste taken. Samenwerking met de verschillende partijen en vooral de bewoners biedt hierbij een grote meerwaarde. Vandaar deze leuke en nuttige actie!”

ZOMERACTIVITEITEN 50+ BUURTWERK ALEXANDER


Buurtwerk Alexander organiseert deze zomer weer allerlei activiteiten voor 50+-ers.

Zo is er op donderdag 25 juni een stadwandeling door Crooswijk. In Ommoord wonen heel wat bewoners die in het verleden in Crooswijk hebben gewoond en deze wijk nog hebben gekend als echte volkswijk.

De wijk staat aan het begin van een grote stadsvernieuwing.Van de 2.100 woningen blijven er nog 300 over. De rest wordt vervangen door nieuwbouw. In sommige delen zullen ook de straatpatronen gewijzigd worden.

De stadwandeling zal diverse locaties gaan. Ook een bezoek aan één van de twee begraafplaatsen staat op het programma.

Inschrijven bij Buurthuis De Molshoop, kosten € 6,-- met Rotterdampas € 2,50