vrijdag 30 januari 2009

EXCURSIE OMMOORDSE VELD


Zaterdag 14 februari wordt er door enkele leden van de werkgroep Wijktuin een excursie georganiseerd door het Ommoordse Veld en omgeving.

Ook de wintertijd heeft zijn bekoringen. Regen, hagel, sneeuw, wind, mooie luchten en silhouetten van bomen. Maar ook de nodige vogels hopen we onderweg te zien en te horen.

Aanbevolen wordt om stevig schoeisel aan te trekken, een verrekijker kan van pas komen.

De duur van de wandeling is ongeveer 21/2 uur. Personen die mee willen wandelen kunnen zich om 10 uur verzamelen bij het metrostation Romeynshof (richting Binnenhof)

De leiding van de wandeling is in het handen van Theo van der Hart (tel. 010-4217261) en Paul Winckers (telefoon 4201750).>>Ga naar website BOO>>

LOGEERWONING IN DAWESFLAT


Bewoners van de Dawesflat in Rotterdam Ommoord kunnen vanaf januari hun logés laten overnachten in de logeerwoning die Woonbron Prins Alexander in de flat heeft ingericht.

Woonbron wil graag een steentje bijdragen aan het woongemak van oudere bewoners. Sandra Menheere, regisseur Beheer Woonbron Prins Alexander: “In de Dawesflat wonen veel 55-plussers. Deze groep moet wel eens een beroep op hun familie doen om voor hen te zorgen. Het is dan handig als de familie in de buurt kan verblijven. Bewoners hebben zelf vaak geen ruimte voor logés. Woonbron heeft daarom een eenkamerwoning in de Dawesflat ingericht als logeerwoning”. Door de logeerwoning voor een klein bedrag beschikbaar te stellen wil Woonbron bereiken dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

>>Ga naar website BOO

INTERNETCURSUS BIBLIOTHEEK OMMOORD


Steeds meer informatie komt via het Internet beschikbaar. Daarom is het van groot belang dat zowel jong als oud toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van Internet. Om kennis te kunnen maken met internet wordt in Bibliotheek Ommoord een beginnerscursus internet gegeven.

Beginnerscursus Internet .
De cursus Internet bestaat uit 3 lessen van twee uur.

De eerste les is een korte kennismaking met Internet en Internetadressen.
In les twee u leert gebruik te maken van zoekmachines.
Tot slot volgt een les over E-mail.

Tijdstip: maandag of donderdag van 10.00 – 12.00 uur
Start: februari 2009

Kosten: € 20,00 voor leden van de bibliotheek, € 30,00 voor niet-leden

Aantal lessen: 3 lessen van twee uur

Groepsgrootte: maximaal 8 cursisten (bij 8 computers)

Bestemd voor: iedereen die iets willen weten over Internet

Data:
Maandag 9 februari 16 februari 23 februari
Maandag 2 maart 9 maart 16 maart
Donderdag 2 april 9 april 16 april
Maandag 11 mei 18 mei 25 mei
Donderdag 4 juni 11 juni 18 juni

Hoe kunt u zich aanmelden voor de cursus?
U kunt zich voor deelname aanmelden bij de klantenservice van bibliotheek ommoord tijdens openingsuren.

U dient het cursusgeld vooraf (bij inschrijving) te voldoen. U krijgt direct te horen of u geplaatst bent op de datum van uw voorkeur; hiertoe ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Voor meer informatie kunt U terecht bij de klantenservice.

Bibliotheek Ommoord, Briandplaats 21, 3068 JJ ROTTERDAM, telefoon: 010 4216631.>>Ga naar website BOO>>

BREED WIJKBEHEER


Enige weken gelden heeft Aad Tetteroo aan het bestuur van de BOO meegedeeld dat hij wegens privéomstandigheden het voorzitterschap van de werkgroep Breed Wijkbeheer moet neerleggen.

Tijdens een extra vergadering van de werkgroep eerder deze week werd er afscheid van Aad genomen en Philp Eijsman tot nieuwe voorzitter benoemd.

Aad Tetteroo was ruim 8 jaar voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer. Al die jaren heeft hij zich ingezet voor een 'schoon, heel en veilig' Ommoord. Veelvuldig onderhield hij contacten met allerlei gemeentelijke diensten, ambtenaren van de deelgemeente en was hij bij de deelraad(commissies) een geregelde gast als inspreker.

Het bestuur van de BOO zegt Aad hartelijk dank voor het vele werk dat hij heeft verricht, binnenkort volgt nog een gesprek met hem om te kijken of zijn kennis en kunde toch nog ten dienste kan blijven staan van de BOO.

>>Ga naar website BOO>>

BEWONERSKOMPAS ROTTERDAM


Bewonerskompas Rotterdam is hét digitale en telefonische loket op het gebied van wonen voor bewoners, verhuurder sen beroepskrachten.


Op deze website vindt u over verschillende onderwerpen nuttige informatie en antwoord op veelgestelde vragen.

Als u naar aanleiding van een bezoek aan de site specifieke vragen heeft kunt u altijd (kosteloos) contact opnemen met een van onze adviseurs. Onze contactgegevens staan op de website van Bewonerskompas.

U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

Huurrecht (huurprijs, onderhoudsproblemen, rechten en plichten huurder en verhuurder enz)
VvE (regelgeving en activeren)
Woongroepen
Nuttige adressen (bijvoorbeeld van bewonersorganisaties of hulpverlenende instanties
Leefbaarheid
Woonoverlast

En nog veel meer, neem bij twijfel contact op!
Om ideeën op te doen kunt u ook het projectenoverzicht bekijken. In het adressenoverzicht staan gegevens van alle relevante organisaties op het gebied van wonen.

Als u tips of opmerkingen heeft over onze website, dan stellen we het zeer op prijs als u contact met ons opneemt.


>>Ga naar website BOO>>

WONINGCORPORATIES BIEDEN PROBLEEMHUURDERS EERDER BEGELEIDING


Vanaf 1 januari 2009 hanteren de woningcorporaties in de stadsregio Rotterdam het zogeheten ‘Regionaal Vangnet’ beleid. 24 woningcorporaties verenigd in de Federatie van woningcorporaties Maaskoepel hebben het Regionaal Vangnet Protocol getekend. Hierin staan de gezamenlijke afspraken omtrent dit nieuwe regionale beleid. Het doel van het ‘Regionaal Vangnet’ is het gezamenlijk terugdringen van het aantal ontruimingen in de stadsregio Rotterdam.

Al jaren geleden spraken de regionale woningcorporaties de wens uit gezamenlijk een systeem te willen invoeren om het aantal ontruimingen van probleemhuurders terug te dringen. Veel corporaties hanteerden reeds een ‘Laatste Kans Beleid’, maar dit verschilde per corporatie. Het ‘Regionaal Vangnet’ is een regionale uitbreiding van het ‘Laatste Kans Beleid’. Nieuwe afspraken en een gezamenlijk registratiesysteem moeten leiden tot eenduidigheid voor (probleem)huurders en corporaties.

Het uiteindelijke doel is, passend bij de maatschappelijke taak van woningcorporaties, het aantal ontruimingen in de regio terug te dringen. Nu is het zo dat probleemhuurders na ontruiming wegens huurschuld of overlast mogen worden geweigerd wanneer zij zich opnieuw aanmelden voor een woning. Zij komen dan niet meer aan een (corporatie)woning. De corporaties hebben daarom in het ‘Regionaal Vangnet’ beleid vastgesteld dat probleemhuurders onder aanvullende voorwaarden toch nog een laatste kans wordt geboden. Niet meer lokaal, maar regionaal.

Corporaties hopen dat invoering van het ‘Regionaal Vangnet’ huurders aanmoedigt vroegtijdig aan de bel te trekken wanneer zij in de problemen dreigen te komen. Door begeleiding te aanvaarden kunnen zij immers grotere problemen, mogelijk leidend tot ontruiming, voorkomen.

Het ‘Regionaal Vangnet’ biedt ook voordelen aan de corporaties zelf. Door de regionale samen­werking worden probleemhuurders op tijd gesignaleerd zodat zij niet meer kunnen ‘hoppen’ van corporatie naar corporatie zonder aanpak van de problemen. Omdat ontruimingen en (oninbare) huurschulden corporaties veel geld kosten, zullen de corporaties ook financieel veel baat hebben bij het nieuwe beleid.

>>Ga naar website BOO>>

DOC.SHOP


Doc.Shop, het informatiepunt voor jongeren in de deelgemeente Prins Alexander heeft de afgelopen week de 1e nieuwsbrief van 2009 uitgebracht.

U kunt deze nieuwsbrief uiteraard lezen op de website van doc.shop www.doc-shop, maar u hem ook downloaden door hier te klikken.

LOTGENOTENOVERLEG


Het gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord organiseert elke maand een informatiebijeenkomst voor iedereen met de ziekte Parkinson te maken heeft. De bijeenkomsten zijn op de vierde donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Bibliotheek Ommoord (Wijkgebouw Romeynshof), Briandplaats21 in Rotterdam.

De data zijn: 22 januari , 26 februari , 26 maart , 23 april en 28 mei en 25 juni.

Tijdens de bijeenkomst komen lotgenoten bij elkaar om ervaringen en informatie uit te wisselen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die met Parkinson te maken heeft en zijn vrij toegankelijk.

BUURTBEMIDDELING


Een ‘gewoon’ contact met je buren: elkaar groeten, soms een praatje maken en een pakje voor elkaar aannemen, is voor de meeste mensen voldoende om het wonen in een buurt prettig te houden. Bovendien, als je met je buren kunt praten over leuke en alledaagse dingen, dan kun je dat meestal ook wel over zaken die je niet prettig vindt of waar je last van hebt. We leven dicht op en naast elkaar en het komt voor dat onenigheid ontstaat door bijvoorbeeld geluid, gedrag van kinderen of gebruik van portiek of trappenhuis.

Niet iedereen vindt het makkelijk om naar buren of mensen in buurt of flat te gaan met een minder leuke boodschap. Wanneer u dat doet als u rustig bent en vertelt waar u mee zit dan werkt dat meestal wel. Indien een gesprek met uw buren geen gewenste uitwerking heeft, dan kunt u de hulp inroepen van buurtbemiddeling Prins Alexander.

Buurtbemiddeling is laagdrempelig en neutraal. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers. Zij hebben niet alleen een training gevolgd, zij zijn ook ervaringsdeskundig, want: ook zij hebben en zijn buren.

Buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en helpen buren om met elkaar in gesprek te gaan en samen oplossingen voor de toekomst te bedenken. Daarnaast biedt Buurtbemiddeling Prins Alexander ook bemiddeling als meerdere partijen onenigheid met elkaar hebben en coaching, als u een burenprobleem wilt oplossen maar nog niet precies weet hoe dat te doen: een gesprek met een neutrale persoon van buurtbemiddeling kan dan helpen een keuze te maken op welke manier u de situatie wilt veranderen.

Wilt u meer weten of gebruik maken van de diensten die Buurtbemiddeling Prins Alexander, of denkt u er over om zelf buurtbemiddelaar worden, neem dan gerust contact op.

U kunt Buurtbemiddeling Prins Alexander bereiken op telefoonnummer 010 456 04 09 of per e-mail: prinsalexander@buurtbemiddeling.org. Het postadres van Buurtbemiddeling Prins Alexander is Bramantestraat 34, 3066 BN Rotterdam. Op de site www.buurtbemiddelingprinsalexander.nl. kunt u meer informatie vinden.

Een column getiteld ´jaloers´ over buurtbemiddeling kunt u lezen door hier te klikken.

>>Ga naar website BOO>>

GELUIDSOVERLAST?


Een bewoner van de Hammarskjöldplaats heeft de volgende mail aan de BOO gezonden:

Geachte heer, mevrouw,

Sinds een maand, mogelijk langer, heb ik problemen met een bepaald geluid. Dit geluid is vooral 's avonds tot de ochtend te horen en het begint aardig doordringend te worden.

Het geluid lijkt op een draaiende motor, eentje die zo te horen aardig wat toeren maakt. In het begin dacht ik dat ik een vliegtuigmotor hoorde, maar toen het geluid maar niet wilde stoppen, zou het toch wat anders moeten zijn. Ook zakt soms het geluid in klank (minder toeren?) en volume, maar gaat vrij snel (binnen een minuut) weer terug naar het oude niveau.

Ik moest toen ook denken aan de overlast die eerder vorig jaar werd veroorzaakt door E.ON, maar het geluid lijkt niet van die kant te komen. Ik woon zelf in de Hammarskjöldflat en het geluid viel me als eerste op aan de zuidzijde (balkonzijde) van de woning, ook doordat ik aan die kant een raampje open had staan. Inmiddels hoor ik het geluid juist aan de andere kant (galerijzijde), met de raampjes dicht. Aangezien ik ook aan die kant slaap, is het geluid des te vervelender, mijn nachtrust is dan ook al een tijdje niet meer in orde. Ik heb nog gekeken of het de verwarming zou kunnen zijn, maar nadat ik de kraan daarvan had dichtgedraaid, bleef het geluid aanhouden. Daarbij is het geluid ook buiten te horen wanneer ik op de galerij sta.

Heeft u misschien al meer meldingen binnen gekregen over dit probleem? Is er bij u bekend, waar er motoren continu draaien in de wijk of in de buurt van de wijk, die dit geluid zouden kunnen veroorzaken?

Met vriendelijke groet,

Naam van de afzender is bij de BOO bekend.

Onze vraag is nu of er meer bewoners zijn die dit geluid in hun omgeving horen? Zo ja, wilt u dit dan aan ons laten weten, wij zullen dan de werkgroep Breed Wijkbeheer vragen hier aandacht aan te gaan schenken. Uw reactie kunt u zenden aan info@boo.nl


>>Ga naar website BOO>>