dinsdag 18 november 2008

LOGEERHUIS DE BURENIn Rotterdam gaat een nieuw project van start op initiatief van de Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid (KSA) en de Johanniter Orde in Nederland. De officiële opening van het project “De Buren” staat gepland voor het voorjaar van 2009.

Het is voor gasten van wie de behandelend arts in het ziekenhuis zegt: “U kunt naar huis, mits er regelmatig iemand langs komt om te kijken hoe het met u gaat en eventueel wat hulp biedt.” Het project is bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks over een sociaal netwerk beschikken. Dat netwerk dat nodig is als je tijdelijk bent uitgeschakeld door persoonlijk letsel of als je herstellende bent van bijv. een operatie.

Heeft men thuis die hulp en ondersteuning niet, dan is er het huis van De Buren: een woning waar men maximaal zes weken samen met drie andere gasten kan verblijven. Het uiteindelijke doel van het verblijf is: weer terug naar huis. De opvang wordt verzorgd door vrijwilligers. Ze helpen met huishoudelijke klusjes en doen boodschappen. Ze zijn in staat een positief leefklimaat te creëren. Persoonlijke verzorging of verpleging behoort niet tot de taken. De vrijwilligers worden professioneel getraind en ondersteund door een vaste coördinator van KSA.

Voor het logeerhuis 'De Buren' wordt nu al gezocht naar gemotiveerde vrijwilligers. Meer informatie is krijgen bij Mia Bronder, telefoon 010-466.67.22 of per mail mia.bronder@ksa.nl

Meer informatie vindt u op
www.stichtingksa.nl
>>Ga naar website BOO.....

SENIORENMARKT ROMEYNSHOFVrijdag j.l werd in de wijkaccommodatie Romeynshof de jaarlijkse Seniorenmarkt gehouden.

De hele dag was er een gezellige drukte van senioren in het wijkgebouw die over allerlei zaken informatie konden krijgen. Uiteraard waren er de medewerkers van Vraagwijzer aanwezig om de bezoekers wegwijs te maken op het gebied van hulpverlening aan ouderen, zorgaanbieders die lieten zien welke vormen zorg zij kunnen leveren. Maar ook aan actieve ouderen werd gedacht o.a. door de firma Roerade die die mogelijkheden liet zien van elektrische fietsen en Sportstimulering Prins Alexander met het aanbod op sportgebied voor senioren.

Al met al kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag waar erg veel informatie voor de bezoekers voor handen was en zeker voor herhaling vatbaar is.

>>Ga naar website BOO.....

SINT NICOLAAS IN DE ROMEYNSHOFSint Nicolaas zat wat somber voor zicht te staren in zijn Spaanse paleis. Eigenlijk had hij helemaal niet zo veel zin om dit jaar waar naar dat kouwe Nederland af te reizen.

Er waren het afgelopen jaar zoveel dingen gebeurt, dat hij alleen er al moe van werd als hij er over zat na te denken.

Z’n oude hoofdpiet Martino had hem vertelde dat hij nu ook wel eens recht had om met pensioen te gaan en gelijk waren er die leerling-pieten die met allerlei nieuwe ideeën waren gekomen. Ze vonden dat Sint Nicolaas maar eens met z’n tijd mee moest gaan

Toen kwam Pietje precies, die ook al tegen de herverdeling van de hoofdpiettaken had opgekeken, met het grandioze idee om van de moderne techniek van 2008 gebruik te maken en de streepjescode te introduceren.
Gemak dient de mens, nietwaar? Ook al was het in het begin wel wat onwennig, het scheelde toch heel veel tijd. Al snel liepen alle Pieten in het rond met een scanner en was iedereen druk bezig om zich het gebruik van de streepjescode eigen te maken.

Nou waren er natuurlijk pieten die dat nieuwe speelgoed een grandioze uitvinding vonden maar andere pieten vertrouwde de streepjescode toch niet helemaal en controleerde voor de zekerheid toch maar de dozen en zakken of er wel het juiste artikel in zat wat de scanner aangaf.
Er waren ook pieten bij die in het gebruik van de streepjescode erg ver gingen. Zo kun je natuurlijk ieder suikerbeest en elke pepernoot van een eigen code voorzien maar of dat nou echt handig is?
Ook kun je elk liedje in de PC van de muziekpiet van een streepjescode voorzien zodat altijd het juiste liedje gestart zal worden.
De Pietenpakken gingen niet eerder naar de stomerij voordat ze keurig voorzien waren van de juiste streepjescode zodat je met de scanner kon zien welk pak voor welke piet was…………

Hoe gaat dat aflopen?
Alle kinderen uit Ommoord kunnen dit zelf komen meebeleven op zaterdag 22 november om 14.00 uur in de Romeynshof

Gratis toegangskaarten voor dit geweldige Sint Nicolaasfeest zijn verkrijgbaar vanaf 14 november aan de bar van de wijkaccommodatie Romeynshof. Het aantal plaatsen is beperkt dus OP = OP.

>>Ga naar website BOO.....

OMMOORD IN DIALOOG
Smaken verschillen maar er over praten smaakt naar meer! Afgelopen weekend gingen meer dan 60 Ommoorders met elkaar een dialoog aan op scholen en in de Viersprong.

De dialogen waren weer verrassend. In groepsgesprekken maakte de deelnemers kennis met elkaars smaak. Wie ben je en wat is je smaak? Geen gemakkelijke openingsvraag maar wel een leuke vraag. De antwoorden waren opmerkelijk; van smaken in de keuken naar smaken op het gebied van muziek, toneelstukken, museums ging het naar het oplossen van wereldvraagstukken. Wat doen we met het probleem van te weinig voedsel op deze wereld, en de oorlogen en vrede. En vervolgens weer terug naar een recept van iemands Oma in Iran. Welke smaak zou je willen introduceren in Rotterdam. Ook hier weer zeer verrassende ideeën in de ene groep werd wat afgelachen in een andere groep was de stemming ingetogen. Over een ding was iedereen het eens, het was een heel boeiende ervaring zo’n Dag van de Dialoog.

De dag van de Dialoog in Ommoord werd georganiseerd door de Basisscholen, Centrum voor Educatieve Dienstverlening, Stichting Buurtwerk Alexander, BOO, werkgroep Kleurrijk Ommoord en het opbouwwerk.
>>Ga naar website BOO.....

Jaarlijkse collecte voor Multiple Sclerose start 17 november


Vanaf 17 november zullen de vrijwilligers van het MS Fonds regen en wind trotseren om met de collectebus langs de deuren te gaan.

“De vrijwilligers proberen bij zoveel mogelijk deuren aan te bellen, maar we kunnen helaas niet in alle straten collecteren. Met ruim 5.000 vrijwilligers in Nederland kunnen ook voordeuren niet bereikt worden”, zegt Pamela Zaat van het MS Fonds.

Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en is dé meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland.
MS is niet te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met voorlichting, coaching en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

De collecteweek wordt ondersteund met een radiocommercial. Hierin geeft Peter Jan Rens zijn visie op het MS Fonds.

Is uw voordeur niet bereikt? Doneer op giro 5057 te Maassluis.

Wilt u meer informatie? Kijk op
www.msfonds.nl

ROTTERDAM IS VELE DORPEN


Overgenomen uit 'de Dorpspomp'

Presentatie Historisch Ommoord
De werkgroep ,, Ommoordse Veld Open & Groen organiseerde een fotowedstrijd met als onderwerp uiteraard het Ommoordse Veld. In het voorprogramma van de prijsuitreiking op 27 september 2008 leverde de Historische Commissie een presentatie over het Ommoord voor de verstedelijking.

Terzijde:
Even ter zijde: voornoemde werkgroep werd 9 oktober jl. ,,Winnaar mooiste plekje van Prins Alexander”. Tijdens een bijeenkomst bij de deelgemeente over de Groenvisie Prins Alexander werd bekend gemaakt welk plekje de bewoners van Prins Alexander het mooist vinden. De meeste stemmen gingen naar het Ommoordse Veld. In het boekje, dat de Bewoners Vereniging Heide-Bes in het najaar 2009 uitgeeft ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan, speelt naast de historische Ommoordseweg het veld ook een belangrijke rol.

Lesbrief basisscholen Ommoord
In samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam wordt een lesbrief over de geschiedenis van Ommoord gemaakt. In eerste instantie voor de Fridtjof Nansen en in geval geslaagd bestemd voor alle Ommoordse basisscholen. En wie weet, als model te dienen voor andere wijken in de (deel-)gemeente. De start was 14 oktober 2008 in aanwezigheid journalist en fotograaf. De Historische Commissie deelt kennis en materiaal om het project mede mogelijk te maken en de studenten eveneens op weg te helpen de informatiebronnen en contactpersonen, onder meer bij gemeentearchief Rotterdam, te bereiken.

>>Ga naar website BOO.....

AANVRAAG KAPVERGUNNING BAGGERDEPOT


De deelgemeente Prins Alexander heeft een kapvergunning aangevraagd voor het aan te leggen baggerdepot achter de Rozenbuurt.

De
aanvraag en de tekening zijn te lezen door te klikken op één van de beide onderwerpen.

>>Ga naar website BOO.....

LEZING IN BIBLIOTHEEK OMMOORDEen familielid met schizofrenie?

Het Gezondheidsinformatiepunt organiseert, samen met Context, centrum voor GGZ preventie, op maandag 17 november om 20.00 uur een interactieve lezing voor familieleden van mensen met schizofrenie.

Schizofrenie heeft een verwoestende invloed op het leven van mensen. Niet allen bij degenen die deze ziekte heeft. Ook op het leven van hun familieleden en andere direct betrokkenen. U als ouder, broer, zus, partner of vriend bent vaak een belangrijk steun voor degene met schizofrenie. Maar u heeft ongetwijfeld ook veel zorgen en vragen. Vragen als: ‘hoe kan ik het beste omgaan met mijn zieke familielid’ of ‘hoe moet het verder in de toekomst’? Soms kunt u deze zorgen delen met anderen; vrienden of hulpverleners. Maar wij horen ook regelmatig van familieleden dat zij zich er alleen voor voelen staan. Dan kan de zorg zwaar vallen.

Tijdens de voorlichting vertelt een psychiater van de Bavo-Europoort groep wat schizofrenie is, wat de oorzaken zijn en hoe de behandeling eruit ziet. Een ervaringsdeskundig familielid vertelt op welke manier zij ondersteuning heeft gezocht en gevonden. Mevr. Smedts, preventiewerker bij Context vertelt welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor u als familielid. Het programma is interactief, er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere familieleden.
De voorlichting is in het Gezondheidsinformatiepunt van Bibliotheek Ommoord Briandplaats 21 Rotterdam. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis

Aanmelden bij de klantenservice van de bibliotheek
Telefonisch 010 4216631 Of via e- mail
c.vleghaar@bibliotheek.rotterdam.nl

Meer informatie bij:
info@context-ggzpreventie.nl of bellen met Context; centrum voor GGZ preventie, 010-49 33 555 en vragen naar Maria Smedts.

>>Ga naar website BOO.....

KLIMAATBOSJE IN HET OMMOORDSE VELD
De prijs die hoort bij de verkiezing van het Ommoordse Veld als mooiste groene plekje van de deelgemeente (500 euro van de deelgemeente Prins Alexander en 100 euro van tuincentrum Ommoordse Hof) wordt besteed aan een klimaatbosje.

Op een plek aan de westkant van het park vlakbij de Rotte zullen drie walnotenbomen worden geplant. De walnotenbomen kunnen veel CO2 opnemen en dragen daardoor bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

De bomen worden geplant op vrijdagmiddag 21 november om 13.30 onder het toeziend oog van de deelgemeente Prins Alexander en medewerkers van de Werf Prins Alexander.

Behalve de bomen zullen ook een aantal bollen worden geplant door schoolkinderen uit Ommoord onder supervisie van het Centrum voor Natuur- en milieueducatie van de Blijde Wei.

De foto bij dit artikel is gemaakt door Bram Moret.

>Ga naar website BOO.....