donderdag 8 november 2007

WOONBRON START PROEFPROJECT IN KNIKFLATSConciërge zorgt voor gemak en veilig gevoel


In Frankrijk en Engeland is het de gewoonste zaak van de wereld, maar voor Nederland is het uniek: een conciërge in een appartementencomplex. Woonbron start in de gerenoveerde Knikflats aan de Albert Schweitzerplaats en de Briandplaats een proefproject met het plaatsen van conciërges. Deze dragen niet alleen bij aan een veilig gevoel bij de bewoners, maar bieden ook allerlei servicediensten.


Woonbron heeft in beide flats een woning gereserveerd op de begane grond voor een gezin of echtpaar dat de functie heeft van conciërge. De conciërge krijgt in de centrale hal een eigen balie. Overdag en tijdens een deel van de avond is de conciërge aanwezig om bewoners en bezoekers te ontvangen. De conciërge houdt een oogje in het zeil en kan door zijn aanwezigheid eventuele overlast snel signaleren. Bij problemen schakelt hij de politie in.


Naast deze signalerende functie biedt de conciërge verschillende servicediensten. Hij bemiddelt tussen vraag en het aanbod op het gebied van zorg, gemak en comfort. Voorbeelden van mogelijke diensten zijn: het aannemen van pakjes, kleine klusjes in huis, het verzorgen van planten of huisdieren tijdens vakantie, fietsreparaties en het beheren en verhuren van de algemene ruimte in het complex. Voor de diensten betalen bewoners een vergoeding.
De onlangs gerenoveerde appartementencomplexen aan de Albert Schweitzerplaats en de Briandplaats zijn zeer geschikte locaties om het nut van een conciërge te testen. Woonbron heeft deze complexen na de renovatie bestemd voor 55-plussers. Dit zijn doorgaans mensen die kiezen voor een rustige omgeving, gesteld zijn op hun privacy en service belangrijk vinden. Een conciërge kan bijdragen aan het woongenot en het leveren van service. De aanwezigheid van een conciërge leidt vooralsnog niet tot huurverhoging.


Via verschillende wegen is Woonbron nu op zoek naar twee geschikte echtparen of gezinnen. Naar verwachting starten de conciërges begin 2008.

woensdag 7 november 2007

PERSBERICHT PVDA PRINS ALEXANDER

PvdA betreurt het vertrek van twee fractieleden.

Het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie van de PvdA betreuren het vertrek van de fractieleden Eekhof en Kooijman.

Bestuur en fractie hebben vast moeten stellen, dat de heren Eekhof en Kooijman zich niet kunnen vinden in de lijn die het bestuur en fractie hebben vastgesteld. Bestuur en fractie hebben besloten niet in te gaan op de inhoudelijke redenen van hun vertrek.

Ondanks de verschillen in opvattingen past het zowel het bestuur als de fractie beide partijgenoten te bedanken voor hun grote inzet voor de partij en het raadswerk in het bijzonder.
Vooral Arie Eekhof heeft zich daarbij onderscheiden, omdat hij meer dan een decenium namens de PvdA lid is geweest van de deelraad van Prins Alexander. Daarbij manifesteerde hij zich op de hem bekende wijze: energiek en soms non-conformistisch.


Het bestuur en de fractie spreken hun waardering uit in de richting van de heren Eekhof en Kooijman dat zij hun zetel, zoals in het verleden in onze fractie is afgesproken, ter beschikking te stellen aan de PvdA.

Namens het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie PvdA,
Gerard van der Maden, voorzitter bestuur onderafdeling
Radjen Choenni, fractievoorzitter