woensdag 7 november 2007

PERSBERICHT PVDA PRINS ALEXANDER

PvdA betreurt het vertrek van twee fractieleden.

Het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie van de PvdA betreuren het vertrek van de fractieleden Eekhof en Kooijman.

Bestuur en fractie hebben vast moeten stellen, dat de heren Eekhof en Kooijman zich niet kunnen vinden in de lijn die het bestuur en fractie hebben vastgesteld. Bestuur en fractie hebben besloten niet in te gaan op de inhoudelijke redenen van hun vertrek.

Ondanks de verschillen in opvattingen past het zowel het bestuur als de fractie beide partijgenoten te bedanken voor hun grote inzet voor de partij en het raadswerk in het bijzonder.
Vooral Arie Eekhof heeft zich daarbij onderscheiden, omdat hij meer dan een decenium namens de PvdA lid is geweest van de deelraad van Prins Alexander. Daarbij manifesteerde hij zich op de hem bekende wijze: energiek en soms non-conformistisch.


Het bestuur en de fractie spreken hun waardering uit in de richting van de heren Eekhof en Kooijman dat zij hun zetel, zoals in het verleden in onze fractie is afgesproken, ter beschikking te stellen aan de PvdA.

Namens het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie PvdA,
Gerard van der Maden, voorzitter bestuur onderafdeling
Radjen Choenni, fractievoorzitter

Geen opmerkingen: