zondag 8 juni 2008

2.500,- EURO VOOR UW BUURTFEEEST?


Heeft u altijd al een buurtfeest willen organiseren, maar het geld ontbrak?
Buurtlink.nl biedt u de unieke kans om 2.500,- euro te winnen voor uw buurtfeest!

Stichting Buurtlink heeft in samenwerking met Piet Paulusma, ambassadeur van de stichting, "Het Buurtfeest van het Jaar" gelanceerd. Bezoekers van de website
www.buurtfeestvanhetjaar.nl kunnen komende maand een plan indienen voor een buurtfeest. De winnaar van het "Buurtfeest van het Jaar" wint maximaal 2.500,- euro om het feest te organiseren. Bovendien stelt Univé een opblaasbare voetbalkooi beschikbaar en komt Piet Paulusma het weer opnemen bij het winnende feest.

Klik hier als u een buurtfeest wilt organiseren.

MEESTER EN JUFFENDAG FRIDTJOF NANSENSCHOOL


Op vrijdag 30 mei waren de kinderen en ouders prettig verrast toen ze het schoolplein van de Fridjof Nansen school op kwamen lopen.
Overal hingen slingers, ballonnen en vlaggetjes en klonk er gezellige muziek uit de boxen.

Het was meester en juffendag. Alle meesters en juffen vierden op de Fridtjof Nansen hun verjaardag met film kijken, sportieve activiteiten, buiten spelen, schminken, traktaties en nog veel meer.

In de groep Giraffen ging een juichkreet op. "Juf het taakbord is leeg, hoeven we vandaag niet te werken !!!"

Groep 5/6 vertrok zelfs helemaal van school en ging met spelmateriaal en lekkers naar het Omoordseveld waar ze de hele ochtend heerlijk hebben gespeeld.

De meesters en juffen zijn weer een jaartje ouder en de kinderen hebben een topdag gehad.

Stichting Rotterdam is vele Dorpen


21 juni Vijfde Rotterdamse Dorpendag

Op zaterdag 21 juni is er weer de jaarlijkse Rotterdamse Dorpendag. Die dag heeft als bedoeling het cultureel erfgoed van de vroeger zelfstandige dorpen in ere te houden en onder de aandacht te brengen van de Rotterdammers. In Stichting Rotterdam is vele Dorpen werken samen vrijwel alle (cultuur-)historische organisaties van Rotterdam. Een aantal van die dorpsverenigingen houdt open huis in eigen dorp en organiseert allerlei activiteiten. Dit jaar staat de Dorpendag in het teken van het Groenjaar in Rotterdam, en daarom luidt het thema ook: een groen ommetje in ons dorp.

Voor meer gedetailleerde informatie over de diverse activiteiten, zie de gegevens op de folder. die u
hier kunt downloaden.

2009 JONGERENJAAR


Het jaar 2009 zal in het teken staan van jongeren. Vanuit de gemeente/ de dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) (welke de uitvoering uitbesteed heeft aan de stichting REYC: Rotterdam European Youth Capital) en de deelgemeente Prins Alexander (welke de uitvoering uitbesteed heeft aan SBA) zijn we bezig om vorm te geven aan het jongerenjaar. In dit kader kunnen er voorstellen ingediend worden door instellingen, bewoners etc. De voorstellen zullen worden beoordeeld door een jongerenpanel. Zij bekijken of het al dan niet voor subsidie in aanmerking kan komen. De nadruk ligt er met name op dat het projecten moeten zijn met een duurzaam karakter.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website
www.reyc.nl of naar de contactpersoon Gijs Verhoef (SBA): tel 06 29334631

Voorstellen in dit kader dienen vóór 1 juli 2008 ingediend te worden op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de deelgemeente. Onder het kopje 'actueel nieuws.' of onder thema's --> jeugd en jongeren.

OPVOEDINGSDEBAT OMMOORD


Opvoeden doe je samen

Op uitnodiging van de Gemeente Rotterdam discussieerden zo'n 20 Ommoordse ouders en andere opvoeders over de internet gebruik, pesten en opvoedingsproblemen in de Molshoop. Zeker in deze tijden is het opvoeden niet gemakkelijk. Internet deskundige Marlies van Dolderen van de stichting de Meeuw gaf een korte toelichting over het gebruik door kinderen.

Wat ze doen achter het beeldscherm is vele ouders niet duidelijk. De computer in de huiskamer zetten en er veel over praten met je kind of kleinkinderen, was een tip van ouders aan elkaar. Volgens Marlies Dolderen is de computer te vergelijken met de grote stad. Het is een goed om je kinderen uitleg te geven hoe je je er moet gedragen en bewegen. Wat je wel kan doen en wat je beter niet kan doen.

De interessante avond werd georganiseerd door de stichting de Meeuw in samenwerking met de SBA en het opbouwwerk Ommoord. De opvoedingsdebatten worden ook in andere wijken georganiseerd. Meer informatie is te vinden op
www.rotterdam.nl/opvoedingsdebat

SAMENWERKENDE BEWONERSORGANISATIES ROTTERDAM


Op 10 juli 2008 is er weer een Informeel Gesprek Veiligheid (IGV) met Burgemeester Opstelten, de Hoofdcommissaris van Politie en de Hoofdofficier van Justitie. Dit unieke overleg is speciaal door de Burgemeester ingesteld om van de bewoners zélf te horen hoe het in wijken gaat. Thema's die aan bod komen zijn veiligheid, leefbaarheid en burgerparticipatie.

Heeft u zaken die in uw wijk of buurt spelen en een structureel karakter hebben? Laat het ons weten, zo mogelijk voor 24 juni 2008.

De Flyer met de aankondiging van het gesprek kunt u
hier downloaden.

BURGERJAARVERSLAG DEELGEMEENTE


Onlangs heeft de deelgemeente het Burgerjaarsverslag 2007 uitgebracht.

In het jaarverslag legt het bestuur van de deelgemeente verantwoording af van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Het is een zeer leesbaar rapport waarin in heldere taal wordt uitgelegd welke doelstellingen wel en niet zijn gehaald.

Uiteraard is het rapport te lezen op de website van de deelgemeente www.prinsalexander.rotterdam.nl. Maar het is ook te downloaden van de site van de BOO door hier te klikken (PDF-bestand, het is een groot bestand en het laden dehalve enige minuten duren)

LEEFSTIJLENDAG OMMOORD


De zon wou maar niet doorkomen maar binnen straalde iedereen.

Op de leefstijlendag op donderdag 5 juni in Nieuw Oldenoord werden weer vele verhalen uitgewisseld. De eerste schooldag, het eerste kind, de eerste rijles, de eerste zoen, het eerste huis, de eerste oorlog, de eerste kookervaringen, het ene verhaal lokt het andere verhaal uit. Dramatische verhalen, vrolijke anekdotes, gezellige herinneringen en levenservaringen passeren aan de tafels.

De Viersprong, dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking zorgt de hele dag voor koffie, thee en een heerlijk picknick.

Jammer dat we niet buiten van de natuur konden genieten. Sommige pakken toch parapluis en regenjassen om buiten in de wijktuin na te denken over de opdracht: “bedenk waarover je trots bent op jezelf, wat hebt je goed gedaan”. Het valt niet altijd mee om te bedenken dat je trots bent op jezelf. Toch leveren al die positieve opmerkingen prachtige bloemen op. Eén voor één worden de blaadjes besproken. Schouderklopje voor jezelf!!. Deze opdracht levert ook weer stof voor het volgende onderdeel, het maken van een rondeel. Een rondeel is een hele oude dichtvorm waarbij zinnen steeds herhaald worden. Het levert prachtige gedichten op. Binnen een paar minuten leest men het elkaar voor. Applausjes klinken steeds op. Zoals voor Carol, een cliënt van de Viersprong. Zij maakt een heel mooi gedicht over pannenkoeken eten. Ondanks dat het een beetje vol was in de recreatiezaal van Nieuw Oldenoord was ook deze leefstijlendag een groot succes. De werkgroep leefstijlen gaat de verhalen samenvatting in een boekje voor alle deelnemers.

De leefstijlendag werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de deelgemeente Prins Alexander.