zondag 8 juni 2008

2009 JONGERENJAAR


Het jaar 2009 zal in het teken staan van jongeren. Vanuit de gemeente/ de dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) (welke de uitvoering uitbesteed heeft aan de stichting REYC: Rotterdam European Youth Capital) en de deelgemeente Prins Alexander (welke de uitvoering uitbesteed heeft aan SBA) zijn we bezig om vorm te geven aan het jongerenjaar. In dit kader kunnen er voorstellen ingediend worden door instellingen, bewoners etc. De voorstellen zullen worden beoordeeld door een jongerenpanel. Zij bekijken of het al dan niet voor subsidie in aanmerking kan komen. De nadruk ligt er met name op dat het projecten moeten zijn met een duurzaam karakter.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website
www.reyc.nl of naar de contactpersoon Gijs Verhoef (SBA): tel 06 29334631

Voorstellen in dit kader dienen vóór 1 juli 2008 ingediend te worden op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de deelgemeente. Onder het kopje 'actueel nieuws.' of onder thema's --> jeugd en jongeren.

Geen opmerkingen: