zondag 21 juni 2009

BEWONERSAVOND OVER DE VERLENGDE A13/A16


Bijna 300 bewoners waren maandag 8 juni aanwezig bij de informatieavond over de mogelijke aanleg van de A13/A16 langs Ommoord.

In een aantal presentaties werd duidelijk uitgelegd wat de plannen van de overheid zijn als de weg wordt doorgetrokken en wat de gevolgen zijn voor de bewoners van Ommoord v.w.b. de luchtvervuiling, fijnstof enz.

Uit de vragen bleek wel dat veel mensen zich grote zorgen maken. Eigenlijk vonden velen dat de weg er niet moet komen, maar de projectgroep die de avond had voorbereid gaf aan dat dit w.s. geen reële optie is. Maar als de weg er komt, dan is het absoluut noodzakelijk dat deze ondertunnelt wordt uitgevoerd vonden de aanwezigen.

De projectgroep A13/A16 zal de komende weken contact zoeken met andere belangengroeperingen die zich met dit onderwerp bezig houden om te kijken op welke constructieve manier de krachten gebundeld kunnen worden.

Uiteraard wordt u via deze nieuwsbrief en De Wijkkrant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Tijdens de informatieavond zijn een aantal tracés getoond met voorbeelden van hoe het allemaal kan gaan worden. Verschillende mensen hebben gevraagd of zij deze ook kunnen krijgen. Op de website van de BOO zijn deze te downloaden via www.boo.nl >Wijkbeheer>Breedwijkbeheer.

Geen opmerkingen: