donderdag 5 maart 2009

WILT U UW STRAAT OF BUURT VERFRAAIEN DIT JAAR?Dan is uw idee misschien geld waard
Heeft u een plan of idee om uw buurt te verfraaien of een idee dat een positieve invloed heeft op een goede onderlinge verstandhouding? Wilt u een bijdrage leveren aan plezierig wonen in uw straat, wijk of complex?
Dan is dit uw kans om hier daadwerkelijk iets aan te doen! U kunt dit doen door samen met uw buren of met de buurt een plan in te dienen bij uw wijkcontactpunt. De kans dat uw plan of idee de eindstreep haalt en subsidie van maximaal € 10.000,-- krijgt voor uw buurt of straat, bepalen bewoners samen met het wijkcontactpunt.
Voorwaarden
De voorwaarden of een plan in aanmerking komt voor subsidie zijn:
* Het plan wordt opgesteld samen met andere bewoners;
* Het moet vooral door de aanvrager worden uitgevoerd;
* Het plan gesteund worden door wijkbewoners;
* Het plan moet financieel onderbouwd zijn en de kosten mogen maximaal € 10.000,--; bedragen. Goedkoper mag ook, dan kunnen er meer plannen, dus die van anderen worden uitgevoerd;
* Uitvoering van het plan moet dit jaar plaatsvinden
Indienen en vervolg
U kunt uw plan tot 19 april 2009 indienen bij het wijkcontactpunt. Bij het wijkcontactpunt kunt u ook aanvullende informatie en advies krijgen. Eind april wordt het plan globaal getoetst of het zich leent om verder te ontwikkelen. In augustus stelt het wijkcontactpunt vast welke plannen uit de wijk aan de deelgemeente worden voorgedragen voor subsidie Een plan dat valt binnen het reguliere beleid of bestaand werk van de deelgemeente of corporaties komt niet in aanmerking voor subsidie.
Heeft u een plan of idee, blijf er dan niet mee rondlopen. Lever het plan in bij het
Wijkcontactpunt Ommoord
p/a Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam
Telefoon 010 – 420.65.76
Bij het wijkcontactpunt kunt u ook informatie en advies krijgen, daarnaast kan het ook behulpzaam zijn met kopieerwerkzaamheden om de buurt te informeren, het maken van posters enz.
>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: