vrijdag 18 januari 2008

BEWONERSVERENIGING HEYDNAHOF I.O.

Verschillende bewoners uit de Rozen- en Varenbuurt hebben het initiatief genomen om te komen tot oprichting vaneen bewonersvereniging.

Zoals bekend is er al geruime tijd een discussie over de aanleg van een baggerdepot achter bovengenoemde buurten. Het is gebleken dat bewoners voortdurend alert moeten blijven op wat er wordt gedaan. Zo werden er illegaal bomen gekapt, werden plannen nogal eens veranderd enz. Verder worden de plannen voor de doortrekking van A13/A16 langs Ommoord steeds verder uitgewerkt. Een aantal bewoners houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kiest ervoor, als deze weg wordt aangelegd, dat deze volledig ondertunnelt wordt.

Bewoners uit de Rozen- en Varenbuurt kunnen zich als voorlopig lid opgeven via de website
http://heydnahof.come2me.nl/index.php?id=584463

Geen opmerkingen: