zondag 14 oktober 2007

INFOBIJEENKOMST BODEMSANERING SPEERDISTEL

Op 13 en 19 september organiseerde de deelgemeente Prins Alexander voor bewoners van de Speerdistel en omgeving een informatieavond over de bodemverontreiniging. Deskundigen van de GGD Rotterdam-Rijnmond, de DCMR en Gemeentewerken Rotterdam lichtten de resultaten toe van het bodemonderzoek, de gevolgen voor de volksgezondheid en het tijdpad en de formele procedures van de sanering. De aanwezige bewoners ontvingen aan het begin van de avond een informatiepakket en konden voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst vragen stellen.

Zo’n veertig bewoners – verspreid over de twee avonden – woonden de informatiebijeenkomsten bij. Zij kregen te horen dat de bodemverontreiniging, in 2006 aan het licht gekomen door graafwerkzaamheden van Eneco, geen nadelige gevolgen heeft of heeft gehad voor hun gezondheid. Een laag van zeventig centimeter schone grond dekt de verontreiniging, bestaande uit olie en bestrijdingsmiddelen, af.

De bewoners vernamen dat de gemeente Rotterdam, ondanks dat sanering niet direct noodzakelijk is, besloten heeft de verontreinigde grond af te graven. Met behulp van een situatietekening maakte de DCMR het verontreinigde en te saneren gebied voor de bewoners inzichtelijk. Ook lichtte de DCMR toe dat zij, om eventuele twijfels weg te nemen, nog op twee andere locaties in de wijk metingen verricht en grondmonsters neemt. Het gaat hierbij om het overige deel van de groenstrook langs de snelweg en het gebied ter hoogte van de huidige Haakdistel en de Melkdistel. De milieudienst verwacht dat de uitkomsten van deze metingen in december bekend zijn.

Het aan het begin van de avond uitgereikte tijdschema gaf de bewoners duidelijkheid over het tijdpad van de bodemsanering. Afhankelijk van de snelheid van de formele procedures vinden in de maand juni of juli 2008 de saneringswerkzaamheden plaats, waarna aansluitend met de herinrichting van het gebied wordt gestart. De bedoeling is om de bewoners van de Speerdistel en omgeving bij de uitvoeringsplannen te betrekken. Zij worden uitgenodigd om in een bewonersgroep zitting te nemen.

Heeft u interesse in de verslagen van de bewonersbijeenkomsten, klik dan hier:
verslag 13 september en verslag 19 september.

Voor informatie over de sanering kunt u contact opnemen met mw. E. Tripp, DCMR, e-mail
eva.tripp@dcmr.nl of telefonisch: (010) 246 86 59.

Geen opmerkingen: