zondag 14 oktober 2007

ENQUÊTE VOOR 55+ OMMOORD PC GEBRUIK

Enquête voor vijfenvijftigplussers in Ommoord

Momenteel loopt het Project "Is Ommoord Ouderenproof?"
.
De themagroep Welzijn, subgroep Digitalisering, is op zoek naar cijfers m.b.t. het computergebruik van 55plussers in Ommoord. Hiervoor heeft zij een kleine enquête op het internet gezet.
Vijfenvijftigplussers worden verzocht aan deze enquête deel te nemen. De gegevens worden gebruikt bij de eindrapportage van het project in januari 2008. Het adres is
http://www.bronberg.nl/onderzoek.html

Geen opmerkingen: