donderdag 11 maart 2010

KAPPEN VAN BOMEN IN DE BLOEMENBUURT


Bijna twee weken geleden werden de bewoners van de Bloemenbuurt onverwachts geconfronteerd met het kappen van bomen

Van bewonerszijde ontvingen wij de volgende brief die aan de deelgemeente is verzonden:

Geachte Hr. Pieterse,

Vrijdag 26 mei werden wij als bewoners opgeschrikt door het kappen van veel soorten bomen in de groenstrook tussen de Lentebloem en de Satijnbloem

Er is voor deze bomen géén kapvergunning aangevraagd, er zijn bomen bij van minimaal 20 meter hoog en een doorsnee van 65 centimeter, zie bijgaande foto's.

Het contact met de Deelgemeente was deze vrijdag zeer moeizaam, na ongeveer een kwartier bellen, kreeg ik iemand aan de lijn, die mij wilde doorverbinden met wijkteam Ommoord, waarvan niemand aanwezig was. Na nog een contact werd ik verwezen naar de Gemeentewerf, de reactie was dat het waarschijnlijk! om een bosplantsoen ging, dus geen kapvergunning nodig. Nu denk ik dat een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken, de laatste zijn al regelmatig verwijderd.

Nu zitten wij dus met een beperkt aantal bomen, geluidsoverlast en stank van het industrieterrein en een lelijk uitzicht op een stel containers.

Wij vragen herplantplicht van de grote bomen en struiken als afscheiding van het industrie terrein.

Wij wachten op een positief antwoord.

Ook de voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO zond over dit onderwerp een spoed bericht aan de Deelgemeente.

Inmiddels is wel bekend geworden dat de portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente van mening is dat er inderdaad beter gecommuniceerd had moeten worden met bewoners. Maar daar hebben bewoners uiteraard weinig aan als groen en bomen inmiddels zijn verwijderd.

Geen opmerkingen: